Dodávateľ

SLOVDEKRA s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVDEKRA s.r.o.

IČO: 31324797

Adresa: Polianky 19, Bratislava

Registračné číslo: 2018/9-PO-E8963

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. September 2018

Záznam platný do: 18. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 178,37 EUR 10 10
2017 3 155,63 EUR 1 1
2019 3 993,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 987,87 EUR 1 1
2016 14 190,50 EUR 9 9
2017 3 155,63 EUR 1 1
2019 3 993,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 9 783,00 9783.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 530,00 530.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 4 159,53 4159.53 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 4 646,67 4646.67 EUR
Záchranná služba 2 4 208,13 4208.13 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vykonanie STK a EK Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK pre vozidlá kategórie N3, N2, N1 a O1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260,00 260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie STK a EK, vykonanie administratívnej STK a EK Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 326,00 326.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie STK a EK Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie STK a EK Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 158,00 3158.0 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 837,62 2837.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické skúšky - emisné a technické kontroly motorových vozidiel Záchranná služba 1 264,54 1264.54 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické skúšky - emisné a technické kontroly motorových vozidiel Záchranná služba 3 788,50 3788.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 108,60 4108.6 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Porázik
Adresa:
Ladislava Dérera 4 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Kmeť
Adresa:
Petara Pasicha 10 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Korbeľ
Adresa:
Pútnicka 7924/130 Bratislava 80000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mannsperger Jőrg
Adresa:
Wannenstraße 28 Stuttgart D-70199
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Valerian Barta
Adresa:
A. Bernoláka 40 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Kocinec
Adresa:
Urbancova 14 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Imriška
Adresa:
Clementisova 8 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Clemens Klinke
Adresa:
Hoppenberg 12 Boffzen 37691
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Rauh
Adresa:
Vaihinger Straße 102B Stuttgart D-70567
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Kőlbl
Adresa:
Lortzingweg 1 Leinfelden-Echterdingen D-70771
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roland Gerdon
Adresa:
Brentenwald str. 7 Stuttgart D-70599
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×