Dodávateľ

ELTODO SK, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELTODO SK, a. s.

IČO: 46924388

Adresa: Mokráň záhon 4, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4350

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Marec 2020

Záznam platný do: 29. Marec 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 461 951,00 EUR 3 3
2016 1 298 967,00 EUR 5 5
2017 255 318,40 EUR 3 3
2019 2 384 899,00 EUR 7 7
2020 166 496,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 419 995,00 EUR 2 2
2016 531 167,00 EUR 4 4
2017 1 023 118,40 EUR 4 4
2019 2 418 442,00 EUR 7 7
2020 174 909,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prievidza 1 130 897,00 130897.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 4 389 040,00 4389040.00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 5 738,40 5738.40 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 1 41 956,00 41956.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie Mesto Prievidza 148 460,00 148460.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výmena a servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Horelica. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 58 000,00 58000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 223 800,00 223800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - tunel Horelica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 371 350,00 371350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 767 800,00 767800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 240 000,00 240000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Modernizácia zariadenia núdzového volania SOS. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 167 000,00 167000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava optického kábla Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 6 900,00 6900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečovacie signalizačné prívesy s natáčacím zobrazovacím LED panelom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 766 900,00 766900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 182 016,00 182016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 331 704,00 1331704.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Realizácia optickej trasy v meste Žilina 2014 na pripojenie stredných škôl do siete SANET. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 41 956,00 41956.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zabezpečovacie signalizačné prívesy s natáčacím zobrazovacím LED panelom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 76 690,00 76690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 413,00 8413.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovacie signalizačné prívesy s natáčacím zobrazovacím LED panelom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 153 380,00 153380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 716,00 6716.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Libor Sadílek
Adresa:
Zlatá stezka 368 Ústí nad Labem 40321
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Libor Sadílek
Adresa:
Zlatá stezka 368 Ústí nad Labem 40321
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Libor Hájek
Adresa:
Fadějevova 1178/4, Kunratice Praha 4 14800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Karol Spišák
Adresa:
Tuhovská 1 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Meno:
Glatzová & Co., s. r. o.
Adresa:
Hviezdoslavovo námestie 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 31.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×