Obstarávanie

Technické a emisné kontroly


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 656,55
Zaplatené:
82.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
42.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonávanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly na motorových vozidlách danej kategórie M1,N1,N2,N3,01,02 a T1; Technická a emisná kontrola sa vykonáva na stacionárnom pracovisku technickej a emisnej kontroly

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. TMBJC16Y154244500, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 01.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. TMBCE61Z6D2032752, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. TMBJX46Y674061229, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11.11.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. ZFA26300009043743, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. ZFA22300005432731, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23.07.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. ZFA22300005290537, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13.11.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola osobné vozidlo M1, VIN č. ZFA 22300005432740, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.07.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola úžitkové vozidlo N1, VIN č. ZFA25000001819226, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola úžitkové vozidlo N1, VIN č. ZFA25000001059529, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.11.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola úžitkové vozidlo N1, VIN č. ZFA25000002336307 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21.12.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola úžitkové vozidlo N1, VIN č. ZFA25000001819712, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola úžitkové vozidlo N1, VIN č. ZFA25000001079706, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 09.12.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné vozidlo N2, VIN č. TYBFE85DJ6DU12050 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20.02.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné vozidlo N2, VIN č. WDB9702271L148632 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola špeciálne vozidlo T1, VIN č. VAR226025BAC20652 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12.11.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9301431L177383 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27.02.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9505311L155436 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. TNU280R254K038039 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 06.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. TNU280R254K037856 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB4051021V211566 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.11.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N2, VIN č. WDB4051001V204288 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24.11.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L181243 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14.04.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L076317 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L493326 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19.08.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L415222 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L493328 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.08.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L492531 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18.08.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L079550 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9320731L077994, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N2, VIN č. WDB9700531L176250 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11.09.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L152940 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21.10.2016; Technické vlastnosti: hnická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L153580 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14.10.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9321821L279960 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27.02.2016; Technické vlastnosti: Technická a emisná kontrola nákladné špec. vozidlo N3, VIN č. WDB9320731L415556 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14.10.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O1, VIN č. U5KX0754091000046, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 03.02.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O2, VIN č. TK9ZSPCE181HH1282 , Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 03.02.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O2, VIN č. TK9ZSPCE1C1HH1368, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 05.12.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O2, VIN č. TK9ZSPCE171HH12223, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 03.03.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O2, VIN č. TK9ZSPCE181HH1281, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 03.02.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O2, VIN č. TK9ZSPCE171HH1224, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 06.03.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O2, VIN č. TK9ZSPCE171HH1222, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 07.03.2016; Technické vlastnosti: Technická kontrola príves špeciálny O1, VIN č. TK9HH1A01C1HH1015, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17.12.2016

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVDEKRA s.r.o. 1 1 987,87 20% EUR 15. Január 2016 166902

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×