Dodávateľ

AutoFlex s.r.o.

Žilina- Bytčica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AutoFlex, s.r.o.

IČO: 46101241

Adresa: Rubínová 590/4, Žilina

Registračné číslo: 2017/3-PO-C8903

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Marec 2017

Záznam platný do: 8. Marec 2020

Posledná zmena: 28. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 35 000,00 EUR 1 1
2016 46 218,00 EUR 11 11
2017 625,00 EUR 1 1
2018 56 041,67 EUR 2 2
2019 1 507,91 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 35 000,00 EUR 1 1
2016 46 218,00 EUR 11 11
2017 625,00 EUR 1 1
2018 56 041,67 EUR 2 2
2019 1 507,91 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Žilina 1 35 000,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 86 094,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 630,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 89,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 745,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 3 364,58 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 12 470,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
SERVIS A ÚDRŽBA SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba a servis motorových vozidiel typu Mercedes Mesto Žilina 35 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 300 000 km; Oprava zámku. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 415,00 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava služobného vozidla Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis osobných motorových vozidiel Pôdohospodárska platobná agentúra 21 270,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 245 000 km, výmena xenónov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis osobných motorových vozidiel Pôdohospodárska platobná agentúra 7 440,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 300 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 350,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 400,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 360,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 600,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 250,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 80 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Vandlík
Adresa:
Rubínova 4 Žilina 010 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Vandlík
Adresa:
Rubínova 4 Žilina 010 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Mikloška
Adresa:
Hodžova 13 Žilina 010 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×