CPV kód

30230000-0

Zariadenia súvisiace s počítačmi

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 893 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 1 146 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 6 396 964 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 45 000 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 157 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 994 915 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 143 142 895 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 5 317 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 200 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 51 950 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 258 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 550 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 3 750 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 450 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 9 46 530 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 583 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 692 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3 625 EUR
Stredná odborná škola 1 608 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8 199 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 8 270 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 25 223 392 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 263 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 7 2 667 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 289 EUR
Mesto Kežmarok 5 6 958 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 4 082 EUR
Záchranná služba 1 0 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 137 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17 320 EUR
MH Invest, s.r.o. 3 18 840 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 3 508 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 960 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 082 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 3 208 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 199 872 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 775 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 3 718 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 12 8 895 EUR
Krajský súd v Nitre 2 0 EUR
Ústav polymérov SAV 15 12 671 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 416 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 2 502 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 608 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 249 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 3 15 000 EUR
Ústav merania SAV 2 37 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 3 421 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 2 582 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 773 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 12 675 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 1 449 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 583 EUR
DATALAN, a.s. 3 889 252 EUR
AutoCont SK a.s. 4 306 299 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 11 1 445 492 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 9 2 824 EUR
TopPrint s.r.o. 1 172 EUR
SOFOS, s r. o. 5 2 694 515 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 7 396 740 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 103 799 EUR
TransData s.r.o. 1 199 872 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 10 060 EUR
Datacomp s.r.o. 5 48 148 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 0 EUR
TEMPEST a.s. 6 238 655 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2 758 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 1 3 916 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 2 810 EUR
Disig, a.s. 1 51 950 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 3 113 997 EUR
ITSK, s.r.o. 60 58 454 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 19 994 915 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 2 4 070 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 4 971 EUR
Euroline computer s.r.o. 1 2 630 EUR
ARNET, s.r.o. 9 10 146 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 157 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 893 EUR
ADEONA, s.r.o. 1 160 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 1 340 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 3 149 EUR
STOP LUP, s.r.o. 1 17 500 EUR
nanoTECH s.r.o. 7 6 125 EUR
ATECH.NET s.r.o. 2 7 721 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2 839 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 5 317 EUR
Giga Trade s.r.o 2 570 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 187 EUR
IKARO s.r.o. 3 15 000 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 4 060 EUR
Altrinia s. r. o. 1 0 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 9 5 420 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 3 5 655 EUR
Martin Gall - MG COMP 10 10 725 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 290 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 926 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 3 3 000 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 3 421 EUR
DASTIN s.r.o. 1 1 531 EUR
SHARK Computers, a.s. 1 92 EUR
TechAid s.r.o. 2 1 277 EUR
Boomerang Smartmedia, s. r. o. 1 17 320 EUR
Alfa office, s r.o. 1 549 EUR
Spoje, s.r.o. 1 6 384 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 0 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 1 28 EUR
Andrej Holka 1 700 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 2 750 EUR
Iveta Sokolová - OPTIMA 1 1 082 EUR
IT partner,s.r.o. 1 1 925 EUR
flex-it, s.r.o. 1 288 750 EUR
HENRYSO, s.r.o. 42 67 853 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 7 708 EUR
MultiGo s.r.o. 1 1 449 EUR
Setop, s.r.o. 4 3 035 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 980 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 2 692 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 2 490 EUR
X logistics, s.r.o. 8 14 281 EUR
GIEGO s.r.o. 5 2 478 EUR
KASON, s.r.o. 13 11 312 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 540 EUR
euroAT, s.r.o. 1 2 060 EUR
Fanny s.r.o. 2 1 377 EUR
HS technology s.r.o. 11 22 577 EUR
HTONER s.r.o. 4 103 117 EUR
CSFIT s.r.o. 1 2 500 EUR
Dávid Vorčák 2 1 249 EUR
Tomáš Sádovský 2 8 210 EUR
IOPS, s.r.o. 1 11 333 EUR
PLUG s.r.o. 1 9 075 EUR
KIN.SKY s. r. o. 1 37 EUR
SAVOG s. r. o. 2 3 079 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dispečerský lokalizačno - informačný systém Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 199 872 199872.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sieťový HSM modul na ochranu kľúčov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 51 200 51200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320 000 320000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 298 50298.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 971 12971.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 455 23455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 048 12048.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 034 37034.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 355 88355.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 017 14017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 131 611131.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 525 23525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD RE Raid Edition 1000GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, klávesnica, myš Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 141 1141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484 484.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC80+10 Touch, Projektor Epson EB-520, montáž a inštalácia+zaškolenie Základná škola s materskou školou Babín 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, scaner Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 946 946.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 9 480 9480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a držiaky pre čítačky čiarových kódov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 940 23940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ACER Extensa Intel i5-5200U Mesto Kežmarok 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie meracieho pracoviska laboratória optokomunikačných systémov Katolícka univerzita v Ružomberku 3 917 3916.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko NAS a pevné disky do NAS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 648 1648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP fuser - RM1-3146-070CN alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 9 737 9737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické karty UNIVERZITA J. SELYEHO 252 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Stredná odborná škola 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 960 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presenter - ukazovátko, myš Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 ks PC, 3 ks tlačiarní Mesto Kežmarok 5 570 5570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre ukladanie dát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939 4939.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup SW licencií EA Sparx Národné centrum zdravotníckych informácií 2 032 2031.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na opravu počítačov a počítačových sietí Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 196 196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 84.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939 4939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 932 5932.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém (kopírka, tlačiareň, skener) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 219 2218.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty /ekvivalent alebo aj lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 838 1837.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 15 750 15750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové farebné laserové zariadenie OKI ES8453dnct alebo ekvivalent (A3 color print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - kompatibilná lampa s modulom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 630 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 277 276.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 655 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň na potlač a tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 7 330 7329.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken+fax) Krajská prokuratúra Trnava 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 871 3871.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 34.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet Pro 400 M401d) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet M506DN) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 665 664.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň L805 alebo ekvivalent. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny firewall pre počítačovú sieť Fakultná nemocnica Trenčín 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 657 160657.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 917 917.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 1 167 1167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 760 7760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 425 1425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírená dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 510 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 605 605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB3 panel, grafická karta, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 804 803.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599 599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 83 83.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 830 3829.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417 417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémový SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 373 3373.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT, siete, náhradné diely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 550 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory, televízor, držiak Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií - informačný systém IBM Control Desk Národné centrum zdravotníckych informácií 85 529 85529.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém 49" Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Kancelária prezidenta SR 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - flash pamäť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely + príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 340 10340.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 997 4996.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná LED tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 340 10340.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD s M.2 rozhraním Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 428 1428.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD disk a zdroj do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia a PC komponenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 661 17661.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 244 244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozširujúce RAM pamäte do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 788 788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a Notebook v jednom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 104 104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky, telefónov, náhradných dielov a príslušenstva pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575 575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 149 149.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplňujúce disky HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá USB dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 184 6184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB 3.0 Dual Display Adapter, USB paralelný DB25F Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 92.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 92.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre detašované pracovisko Národné centrum zdravotníckych informácií 3 869 3868.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 533 533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 229.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 14 340 14340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 229.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň s prioritným podávačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 318 5317.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych prvkov počítačových sietí Ekonomická univerzita v Bratislave 166 802 166802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 599 599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 17 17.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 580 4580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD 2,5" Crucial MX300 1 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Bresser ADVANCE ICD 10-160x a Kamera Bresser MikroCam II 12MP USB 3.0, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 610 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 47 47.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M506DN Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 388 2388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 858 9858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redukcia - miniDisplay port na VGA kompatibilný s Microsoft Surface Pro 4 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113 858 113858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné displeje s prislušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 864 1864.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 159 159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 113 3113.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS servera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 458 1458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie cien do súťaže Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 226 226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 355 1355.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Žiar nad Hronom 5 308 5308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 692 2692.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Záchranná služba 2 137 2137.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 186 200186.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 770 770.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup počítačového príslušenstva MH Invest, s.r.o. 6 900 6900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 379 2379.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83 83.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 338 35338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 760 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-Digitálna kopírka A3 – kopírka, tlačiareň, skener, duplex Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 755 755.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 300 12300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektronických komponentov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 10 243 10243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 67 66.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukcia - DisplayPort Male – HDMI Female Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 124 539 3124539.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Náramok s dotykovým displejom, klávesnica, prijímač, myš Katolícka univerzita v Ružomberku 200 199.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-Čiernobiely kopírovací stroj A4/A3 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 339 1339.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 071 95071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 696 37696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120 3120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787 938787.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787 938787.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Prístupová karta FORTINET Kancelária prezidenta SR 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 185 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Mestská časť Košice-Staré Mesto 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 841 42841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1 740 1740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 214 5214.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 425 425.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 59 59.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 502 2502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 122 000 122000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 330 1330.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 448 1448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 691 29691.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170 742170.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 726 30726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 616 50616.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zdroj Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 104.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodné chladenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 286 1285.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 314 313.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 224 1223.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3 300 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2x myš USB/WIFI1x myš optická2x podložka pod myš1x pamäť pre PC DDR 16GB1x interný disk 2tb1x externý disk 2tb2x puzdro na externý disk 2,5“1x micro SD 128 MB1x micro SD 128 MB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 465 465.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 51.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 428 428.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 14 718 14718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 854 2854.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s SSD diskom a HDD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 515 1515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 34 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 678 678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo, doplnkový tovar k PC a mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 174 1174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov/serverov Ekonomická univerzita v Bratislave 15 192 15192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 242 12241.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externé disky Mesto Hlohovec 730 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Mesto Hlohovec 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 313 312.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 96.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 034 1033.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zaradenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 435 435.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 449 2448.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
1x myš optická1x VGA + audio elektronický konvertor na rozhranie HDMI1x Power banka5 000 mAh1x 2,5" externý pevný disk2x Puzdro na externý disk pre 2.5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 145 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty počítača -Pamäť RAM,SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 73 73.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napájacie zdroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 542 1542.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné pamäte Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 076 19076.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 574 750 574750.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Set webová kamera a slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 060 2060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 254 254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 689 688.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 620 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Audio a video systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 113 113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 252 252.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 851 4850.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 851 4850.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 161 160.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 403 3402.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 725 2725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ergonomická myš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 45.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 308 308.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 007 1007.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 117 592 117592.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 786 2786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafická karta, operačná pamäť RAM Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 250 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB kľúče, SD karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 24” Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prepínač, Wifi zásuvka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 071 1071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 98 98.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 135 32135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Wifi router, Powerbanka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zobrazovacie zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 152 1151.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 34 " monitora pre firemné účely Ústav polymérov SAV 760 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 715 715.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HDD vrátane šuflíka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HDMI prepojovací kábel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 784 5784.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
KVM prepínač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložný zdroj k serveru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 925 3925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Procesor pre výpočtový server Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre výpočtové servery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 209 2209.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 27“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 536 12536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 795 4794.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafická karta a pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 537 1536.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery a slúchadlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 67 67.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 418 418.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 925 3925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a komponenty k počítačom Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 070 3070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 11 305 11304.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístupová karta FORTINET Kancelária prezidenta SR 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, pevné disky Národná transfúzna služba SR 14 306 14306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC (2) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 490 1490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty výpočtovej techniky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 648 648.2 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy Slovenská správa ciest 669 000 669000.0 EUR 1. Júl 2019 23. Júl 2019 Neuvedené 2019-07-01 00:00:00 UTC 2019-07-23 00:00:00 UTC
Hardwarovo –softwarová zostava pre určenie polohy objektov v reálnom čase spolu so snímaním a evidenciou objektových dát SPINEA, s.r.o. 406 862 406862.48 EUR 1. August 2018 2. Október 2018 Áno 2018-08-01 00:00:00 UTC 2018-10-02 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×