CPV kód

30230000-0

Zariadenia súvisiace s počítačmi

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 1 146 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 5 704 622 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 45 000 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 157 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 943 704 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 94 83 282 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 5 317 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 51 950 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 258 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 550 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 3 694 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 450 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 8 37 789 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 583 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 692 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3 625 EUR
Stredná odborná škola 1 608 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8 199 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 8 270 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 23 211 376 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 263 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 7 2 667 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 289 EUR
Mesto Kežmarok 5 6 958 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 4 082 EUR
Záchranná služba 1 0 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 137 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17 320 EUR
MH Invest, s.r.o. 3 18 840 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 2 924 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 960 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 082 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 3 208 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 199 872 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 775 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 3 718 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 12 8 895 EUR
Krajský súd v Nitre 2 0 EUR
Ústav polymérov SAV 9 8 072 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 416 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 608 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 249 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 3 15 000 EUR
Ústav merania SAV 2 37 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 3 421 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 2 582 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 773 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 12 675 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 1 449 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 2 334 752 EUR
AutoCont SK a.s. 3 294 099 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 11 1 445 492 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 9 2 824 EUR
TopPrint s.r.o. 1 172 EUR
SOFOS, s r. o. 4 2 689 323 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 5 330 216 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 103 799 EUR
TransData s.r.o. 1 199 872 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 10 060 EUR
Datacomp s.r.o. 4 45 258 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 0 EUR
TEMPEST a.s. 5 186 657 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2 758 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 1 3 916 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 2 810 EUR
Disig, a.s. 1 51 950 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 3 113 997 EUR
ITSK, s.r.o. 58 57 190 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 17 943 704 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 2 4 070 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 4 971 EUR
Euroline computer s.r.o. 1 2 630 EUR
ARNET, s.r.o. 8 7 376 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 157 EUR
ADEONA, s.r.o. 1 160 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 1 340 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 3 149 EUR
STOP LUP, s.r.o. 1 17 500 EUR
nanoTECH s.r.o. 5 5 377 EUR
ATECH.NET s.r.o. 2 7 721 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2 839 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 5 317 EUR
Giga Trade s.r.o 2 570 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 187 EUR
IKARO s.r.o. 3 15 000 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 4 060 EUR
Altrinia s. r. o. 1 0 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 9 5 420 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 3 5 655 EUR
Martin Gall - MG COMP 7 7 751 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 290 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 926 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 3 3 000 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 3 421 EUR
DASTIN s.r.o. 1 1 531 EUR
SHARK Computers, a.s. 1 92 EUR
TechAid s.r.o. 2 1 277 EUR
Boomerang Smartmedia, s. r. o. 1 17 320 EUR
Alfa office, s r.o. 1 549 EUR
Spoje, s.r.o. 1 6 384 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 0 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 1 28 EUR
Andrej Holka 1 700 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 2 750 EUR
Iveta Sokolová - OPTIMA 1 1 082 EUR
IT partner,s.r.o. 1 1 925 EUR
flex-it, s.r.o. 1 288 750 EUR
HENRYSO, s.r.o. 16 32 009 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 7 708 EUR
MultiGo s.r.o. 1 1 449 EUR
Setop, s.r.o. 4 3 035 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 980 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 2 692 EUR
X logistics, s.r.o. 8 14 281 EUR
GIEGO s.r.o. 1 389 EUR
KASON, s.r.o. 11 10 353 EUR
Fanny s.r.o. 2 1 377 EUR
HS technology s.r.o. 4 14 793 EUR
HTONER s.r.o. 2 73 200 EUR
CSFIT s.r.o. 1 2 500 EUR
Dávid Vorčák 2 1 249 EUR
IOPS, s.r.o. 1 11 333 EUR
PLUG s.r.o. 1 9 075 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dispečerský lokalizačno - informačný systém Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 199 872 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sieťový HSM modul na ochranu kľúčov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 51 200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 298 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 971 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 048 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 034 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 355 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 131 EUR 2018 Tovary Nie 5
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD RE Raid Edition 1000GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, klávesnica, myš Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC80+10 Touch, Projektor Epson EB-520, montáž a inštalácia+zaškolenie Základná škola s materskou školou Babín 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, scaner Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 9 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a držiaky pre čítačky čiarových kódov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ACER Extensa Intel i5-5200U Mesto Kežmarok 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie meracieho pracoviska laboratória optokomunikačných systémov Katolícka univerzita v Ružomberku 3 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko NAS a pevné disky do NAS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP fuser - RM1-3146-070CN alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 9 737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické karty UNIVERZITA J. SELYEHO 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Stredná odborná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presenter - ukazovátko, myš Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 ks PC, 3 ks tlačiarní Mesto Kežmarok 5 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre ukladanie dát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup SW licencií EA Sparx Národné centrum zdravotníckych informácií 2 032 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na opravu počítačov a počítačových sietí Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém (kopírka, tlačiareň, skener) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty /ekvivalent alebo aj lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 838 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 15 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové farebné laserové zariadenie OKI ES8453dnct alebo ekvivalent (A3 color print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - kompatibilná lampa s modulom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň na potlač a tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 7 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken+fax) Krajská prokuratúra Trnava 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet Pro 400 M401d) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet M506DN) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň L805 alebo ekvivalent. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny firewall pre počítačovú sieť Fakultná nemocnica Trenčín 9 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 657 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 1 167 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírená dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB3 panel, grafická karta, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémový SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 373 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT, siete, náhradné diely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory, televízor, držiak Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií - informačný systém IBM Control Desk Národné centrum zdravotníckych informácií 85 529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém 49" Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Kancelária prezidenta SR 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - flash pamäť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely + príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná LED tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD s M.2 rozhraním Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 428 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD disk a zdroj do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia a PC komponenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozširujúce RAM pamäte do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a Notebook v jednom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky, telefónov, náhradných dielov a príslušenstva pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 149 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplňujúce disky HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá USB dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB 3.0 Dual Display Adapter, USB paralelný DB25F Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre detašované pracovisko Národné centrum zdravotníckych informácií 3 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 14 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň s prioritným podávačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych prvkov počítačových sietí Ekonomická univerzita v Bratislave 166 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD 2,5" Crucial MX300 1 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Bresser ADVANCE ICD 10-160x a Kamera Bresser MikroCam II 12MP USB 3.0, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250 EUR 2017 Tovary Áno 1
Externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M506DN Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 388 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 858 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redukcia - miniDisplay port na VGA kompatibilný s Microsoft Surface Pro 4 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113 858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné displeje s prislušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 113 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS servera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie cien do súťaže Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Žiar nad Hronom 5 308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 692 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Záchranná služba 2 137 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 186 EUR 2018 Tovary Nie 3
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 770 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup počítačového príslušenstva MH Invest, s.r.o. 6 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 379 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-Digitálna kopírka A3 – kopírka, tlačiareň, skener, duplex Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 755 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektronických komponentov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 10 243 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukcia - DisplayPort Male – HDMI Female Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 124 539 EUR 2018 Tovary Nie 4
Náramok s dotykovým displejom, klávesnica, prijímač, myš Katolícka univerzita v Ružomberku 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-Čiernobiely kopírovací stroj A4/A3 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 339 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 071 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787 EUR 2019 Tovary Nie 6
Prístupová karta FORTINET Kancelária prezidenta SR 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 185 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Mestská časť Košice-Staré Mesto 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 841 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 214 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 425 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 502 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 122 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 448 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 691 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170 EUR 2019 Tovary Nie 4
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 726 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 616 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zdroj Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodné chladenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 286 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 314 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 224 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
2x myš USB/WIFI1x myš optická2x podložka pod myš1x pamäť pre PC DDR 16GB1x interný disk 2tb1x externý disk 2tb2x puzdro na externý disk 2,5“1x micro SD 128 MB1x micro SD 128 MB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 465 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 428 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 14 718 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 854 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s SSD diskom a HDD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 515 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 34 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 678 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo, doplnkový tovar k PC a mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 174 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov/serverov Ekonomická univerzita v Bratislave 15 192 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 242 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externé disky Mesto Hlohovec 730 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Mesto Hlohovec 1 050 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 313 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 034 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zaradenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 435 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 449 EUR 2020 Tovary Nie 1
1x myš optická1x VGA + audio elektronický konvertor na rozhranie HDMI1x Power banka5 000 mAh1x 2,5" externý pevný disk2x Puzdro na externý disk pre 2.5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 145 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty počítača -Pamäť RAM,SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napájacie zdroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 542 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×