CPV kód

30230000-0

Zariadenia súvisiace s počítačmi

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 899,126 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 0 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1,157 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 628,686 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 77,443 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 5,317 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 51,950 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 258 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1,550 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2,228 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1,450 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 8 37,789 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 583 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3,625 EUR
Stredná odborná škola 1 608 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8,199 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 8,270 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 140,531 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 7 2,667 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1,289 EUR
Mesto Kežmarok 5 6,958 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 3,916 EUR
Záchranná služba 1 0 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17,320 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 13,057 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 424 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1,960 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,082 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 3,208 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 199,872 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 775 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1,587 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1,687 EUR
Krajský súd v Nitre 2 0 EUR
Ústav polymérov SAV 3 1,345 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 83 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 608 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 249 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 3 15,000 EUR
Ústav merania SAV 2 37 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 3,421 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 1,966 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 773 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 12,675 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 1,449 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AutoCont SK a.s. 2 22,299 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 7 599,844 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 9 2,824 EUR
TopPrint s.r.o. 1 172 EUR
SOFOS, s r. o. 1 28,392 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 47,610 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 103,799 EUR
TransData s.r.o. 1 199,872 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 10,060 EUR
Datacomp s.r.o. 3 258 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 0 EUR
TEMPEST a.s. 4 131,259 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2,758 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 1 3,916 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 228 EUR
Disig, a.s. 1 51,950 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 2 112,936 EUR
ITSK, s.r.o. 57 57,024 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 10 628,686 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 1 2,960 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 3 4,708 EUR
Euroline computer s.r.o. 1 2,630 EUR
ARNET, s.r.o. 8 7,376 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1,157 EUR
ADEONA, s.r.o. 1 160 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 1,340 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 2,349 EUR
STOP LUP, s.r.o. 1 17,500 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 3,496 EUR
ATECH.NET s.r.o. 2 7,721 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2,839 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 5,317 EUR
Giga Trade s.r.o 2 570 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 187 EUR
IKARO s.r.o. 3 15,000 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 4,060 EUR
Altrinia s. r. o. 1 0 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 9 5,420 EUR
Martin Gall - MG COMP 4 6,219 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 290 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 926 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 3 3,000 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 3,421 EUR
DASTIN s.r.o. 1 1,531 EUR
SHARK Computers, a.s. 1 92 EUR
TechAid s.r.o. 2 1,277 EUR
Boomerang Smartmedia, s. r. o. 1 17,320 EUR
Alfa office, s r.o. 1 549 EUR
Spoje, s.r.o. 1 6,384 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 0 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 1 28 EUR
Andrej Holka 1 700 EUR
Iveta Sokolová - OPTIMA 1 1,082 EUR
HENRYSO, s.r.o. 9 13,074 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 7,708 EUR
MultiGo s.r.o. 1 1,449 EUR
Setop, s.r.o. 3 960 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 980 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 2,692 EUR
X logistics, s.r.o. 1 2,590 EUR
KASON, s.r.o. 1 1,233 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dispečerský lokalizačno - informačný systém Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 199,872 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sieťový HSM modul na ochranu kľúčov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 51,200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50,298 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12,971 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12,048 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37,034 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88,355 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14,017 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611,131 EUR 2018 Tovary Nie 5
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,525 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD RE Raid Edition 1000GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, klávesnica, myš Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC80+10 Touch, Projektor Epson EB-520, montáž a inštalácia+zaškolenie Základná škola s materskou školou Babín 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, scaner Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 9,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a držiaky pre čítačky čiarových kódov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23,940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ACER Extensa Intel i5-5200U Mesto Kežmarok 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie meracieho pracoviska laboratória optokomunikačných systémov Katolícka univerzita v Ružomberku 3,917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko NAS a pevné disky do NAS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1,648 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP fuser - RM1-3146-070CN alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 9,737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické karty UNIVERZITA J. SELYEHO 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Stredná odborná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presenter - ukazovátko, myš Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 ks PC, 3 ks tlačiarní Mesto Kežmarok 5,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre ukladanie dát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4,939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup SW licencií EA Sparx Národné centrum zdravotníckych informácií 2,032 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na opravu počítačov a počítačových sietí Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4,939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5,932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém (kopírka, tlačiareň, skener) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty /ekvivalent alebo aj lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1,838 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 15,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové farebné laserové zariadenie OKI ES8453dnct alebo ekvivalent (A3 color print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - kompatibilná lampa s modulom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,630 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň na potlač a tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 7,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken+fax) Krajská prokuratúra Trnava 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3,871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet Pro 400 M401d) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet M506DN) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň L805 alebo ekvivalent. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny firewall pre počítačovú sieť Fakultná nemocnica Trenčín 9,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160,657 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 1,167 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírená dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB3 panel, grafická karta, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémový SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3,373 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT, siete, náhradné diely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory, televízor, držiak Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií - informačný systém IBM Control Desk Národné centrum zdravotníckych informácií 85,529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém 49" Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Kancelária prezidenta SR 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - flash pamäť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely + príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4,997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná LED tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD s M.2 rozhraním Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1,428 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD disk a zdroj do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia a PC komponenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17,661 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozširujúce RAM pamäte do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a Notebook v jednom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky, telefónov, náhradných dielov a príslušenstva pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 149 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplňujúce disky HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá USB dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6,184 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB 3.0 Dual Display Adapter, USB paralelný DB25F Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre detašované pracovisko Národné centrum zdravotníckych informácií 3,869 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 14,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň s prioritným podávačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych prvkov počítačových sietí Ekonomická univerzita v Bratislave 166,802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD 2,5" Crucial MX300 1 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Bresser ADVANCE ICD 10-160x a Kamera Bresser MikroCam II 12MP USB 3.0, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,250 EUR 2017 Tovary Áno 1
Externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M506DN Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2,388 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9,858 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redukcia - miniDisplay port na VGA kompatibilný s Microsoft Surface Pro 4 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113,858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné displeje s prislušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3,113 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS servera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie cien do súťaže Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1,355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Žiar nad Hronom 5,308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,692 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Záchranná služba 2,137 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 1,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200,186 EUR 2018 Tovary Nie 3
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 770 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35,338 EUR 2018 Tovary Nie 1