CPV kód

30230000-0

Zariadenia súvisiace s počítačmi

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 5 704 622 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 45 000 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 157 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 943 704 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 77 443 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 5 317 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 51 950 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 258 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 550 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 3 285 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 450 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 8 37 789 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 583 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 692 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3 625 EUR
Stredná odborná škola 1 608 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8 199 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 8 270 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 18 175 244 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 263 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 7 2 667 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 289 EUR
Mesto Kežmarok 5 6 958 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 4 082 EUR
Záchranná služba 1 0 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17 320 EUR
MH Invest, s.r.o. 3 18 840 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 2 924 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 960 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 082 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 3 208 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 199 872 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 775 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 3 718 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 8 5 133 EUR
Krajský súd v Nitre 2 0 EUR
Ústav polymérov SAV 6 3 518 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 416 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 608 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 249 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 3 15 000 EUR
Ústav merania SAV 2 37 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 3 421 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 2 582 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 773 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 12 675 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 1 449 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 2 334 752 EUR
AutoCont SK a.s. 3 294 099 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 11 1 445 492 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 9 2 824 EUR
TopPrint s.r.o. 1 172 EUR
SOFOS, s r. o. 4 2 689 323 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 5 330 216 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 103 799 EUR
TransData s.r.o. 1 199 872 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 10 060 EUR
Datacomp s.r.o. 4 45 258 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 0 EUR
TEMPEST a.s. 5 186 657 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2 758 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 1 3 916 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 2 810 EUR
Disig, a.s. 1 51 950 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 3 113 997 EUR
ITSK, s.r.o. 58 57 190 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 17 943 704 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 2 4 070 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 4 971 EUR
Euroline computer s.r.o. 1 2 630 EUR
ARNET, s.r.o. 8 7 376 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 157 EUR
ADEONA, s.r.o. 1 160 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 1 340 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 2 349 EUR
STOP LUP, s.r.o. 1 17 500 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 3 496 EUR
ATECH.NET s.r.o. 2 7 721 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2 839 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 5 317 EUR
Giga Trade s.r.o 2 570 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 187 EUR
IKARO s.r.o. 3 15 000 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 4 060 EUR
Altrinia s. r. o. 1 0 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 9 5 420 EUR
Martin Gall - MG COMP 5 6 835 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 290 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 926 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 3 3 000 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 3 421 EUR
DASTIN s.r.o. 1 1 531 EUR
SHARK Computers, a.s. 1 92 EUR
TechAid s.r.o. 2 1 277 EUR
Boomerang Smartmedia, s. r. o. 1 17 320 EUR
Alfa office, s r.o. 1 549 EUR
Spoje, s.r.o. 1 6 384 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 0 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 1 28 EUR
Andrej Holka 1 700 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1 683 EUR
Iveta Sokolová - OPTIMA 1 1 082 EUR
IT partner,s.r.o. 1 1 925 EUR
flex-it, s.r.o. 1 288 750 EUR
HENRYSO, s.r.o. 14 31 537 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 7 708 EUR
MultiGo s.r.o. 1 1 449 EUR
Setop, s.r.o. 4 3 035 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 980 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 2 692 EUR
X logistics, s.r.o. 3 12 213 EUR
KASON, s.r.o. 5 7 602 EUR
Fanny s.r.o. 2 1 377 EUR
HS technology s.r.o. 1 170 EUR
HTONER s.r.o. 1 72 500 EUR
CSFIT s.r.o. 1 2 500 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dispečerský lokalizačno - informačný systém Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 199 872 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sieťový HSM modul na ochranu kľúčov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 51 200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 298 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 971 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 048 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 034 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 355 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 131 EUR 2018 Tovary Nie 5
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD RE Raid Edition 1000GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, klávesnica, myš Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC80+10 Touch, Projektor Epson EB-520, montáž a inštalácia+zaškolenie Základná škola s materskou školou Babín 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, scaner Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 9 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a držiaky pre čítačky čiarových kódov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ACER Extensa Intel i5-5200U Mesto Kežmarok 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie meracieho pracoviska laboratória optokomunikačných systémov Katolícka univerzita v Ružomberku 3 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko NAS a pevné disky do NAS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP fuser - RM1-3146-070CN alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 9 737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické karty UNIVERZITA J. SELYEHO 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Stredná odborná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presenter - ukazovátko, myš Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 ks PC, 3 ks tlačiarní Mesto Kežmarok 5 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre ukladanie dát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup SW licencií EA Sparx Národné centrum zdravotníckych informácií 2 032 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na opravu počítačov a počítačových sietí Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém (kopírka, tlačiareň, skener) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty /ekvivalent alebo aj lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 838 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 15 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové farebné laserové zariadenie OKI ES8453dnct alebo ekvivalent (A3 color print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - kompatibilná lampa s modulom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň na potlač a tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 7 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken+fax) Krajská prokuratúra Trnava 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet Pro 400 M401d) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet M506DN) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň L805 alebo ekvivalent. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny firewall pre počítačovú sieť Fakultná nemocnica Trenčín 9 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 657 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 1 167 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírená dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB3 panel, grafická karta, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémový SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 373 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT, siete, náhradné diely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory, televízor, držiak Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií - informačný systém IBM Control Desk Národné centrum zdravotníckych informácií 85 529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém 49" Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový displej Kancelária prezidenta SR 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi - flash pamäť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely + príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná LED tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD s M.2 rozhraním Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 428 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD disk a zdroj do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia a PC komponenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozširujúce RAM pamäte do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a Notebook v jednom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky, telefónov, náhradných dielov a príslušenstva pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 149 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplňujúce disky HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá USB dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB 3.0 Dual Display Adapter, USB paralelný DB25F Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre detašované pracovisko Národné centrum zdravotníckych informácií 3 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 14 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre kamerový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň s prioritným podávačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych prvkov počítačových sietí Ekonomická univerzita v Bratislave 166 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disk SSD 2,5" Crucial MX300 1 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Bresser ADVANCE ICD 10-160x a Kamera Bresser MikroCam II 12MP USB 3.0, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250 EUR 2017 Tovary Áno 1
Externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adaptér, Konvektor Ethernet-USB 3,0 Ústav merania SAV 47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M506DN Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 388 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 858 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redukcia - miniDisplay port na VGA kompatibilný s Microsoft Surface Pro 4 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov Ústav polymérov SAV 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113 858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné displeje s prislušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 113 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS servera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie cien do súťaže Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Žiar nad Hronom 5 308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 692 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Záchranná služba 2 137 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 186 EUR 2018 Tovary Nie 3
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 770 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup počítačového príslušenstva MH Invest, s.r.o. 6 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 379 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-Digitálna kopírka A3 – kopírka, tlačiareň, skener, duplex Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 755 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektronických komponentov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 10 243 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukcia - DisplayPort Male – HDMI Female Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 124 539 EUR 2018 Tovary Nie 4
Náramok s dotykovým displejom, klávesnica, prijímač, myš Katolícka univerzita v Ružomberku 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-Čiernobiely kopírovací stroj A4/A3 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 339 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 071 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787 EUR 2019 Tovary Nie 6
Prístupová karta FORTINET Kancelária prezidenta SR 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 185 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Mestská časť Košice-Staré Mesto 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 841 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 214 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 425 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 502 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 122 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 448 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 691 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170 EUR 2019 Tovary Nie 4
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 726 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 616 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×