Dodávateľ

ALCASYS, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALCASYS Slovakia, a.s.

IČO: 35879335

Adresa: Staré Grunty 36, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2232

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. September 2019

Záznam platný do: 9. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 274 800,00 EUR 2 2
2016 558 205,92 EUR 7 7
2017 310 586,67 EUR 5 5
2018 193 391,67 EUR 3 3
2019 118 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 274 800,00 EUR 2 2
2016 558 205,92 EUR 7 7
2017 310 586,67 EUR 5 5
2018 193 391,67 EUR 3 3
2019 118 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 118 000,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 11 666,67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 368 700,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 30 127,83 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 887 900,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 14 500,00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 2 207,42 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 9 691,67 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 620,00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 8 779,00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 2 791,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a inštalácia rozširujúcich softvérových modulov pre realizáciu, manažovanie a monitorovanie hromadných kampaní v Call Centre Sociálnej poisťovne, ústredie (CCSP) Sociálna poisťovňa, ústredie 198 800,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie koncových telefónnych prístrojov pre systém Alcatel-Lucent Omni PCX pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 39 950,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia technického a softvérového vybavenia pre zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti a dostupnosti komunikačných služieb pre klientov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 597 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade komunikačného servera a dodávka telefónnych prístrojov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
SERVISNÁ PODPORA KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Telefónne aparáty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup sieťového zariadenia, sieťového smerovača Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP telefón Úrad pre verejné obstarávanie 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhlavné súpravy (headsety) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 12 813,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup IP telefónu Encyklopedický ústav SAV 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA TELEKOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 206 768,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Load balancer Štatistický úrad Slovenskej republiky 15 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 667,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade komunikačného servera Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise Sociálna poisťovňa, ústredie 128 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA TELEKOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 180 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
FITEL Identifikátor optického vlákna ID-H/R v3 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 3 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technická podpora SMS a e-mail kampaní Sociálna poisťovňa, ústredie 27 324,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Modernizácia a rozšírenie existujúceho komunikačného systému vrátane súvisiacich služieb Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 137 409,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421232327711

+421260102711


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Kostka
Adresa:
Na Slanci 8 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Peťko
Adresa:
Reca 74 Reca 92526
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radomír Letaši
Adresa:
Cabanova 36 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Kostka
Adresa:
Na Slanci 8 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Peťko
Adresa:
Reca 74 Reca 92526
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radomír Letaši
Adresa:
Cabanova 36 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×