Dodávateľ

BONUL, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BONUL, s.r.o.

IČO: 36528170

Adresa: Novozámocká 224, Nitra

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2483

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do: 6. Marec 2023

Posledná zmena: 11. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 13 246 873,00 EUR 7 10
2015 13 503 132,00 EUR 7 7
2016 35 816 557,00 EUR 11 11
2017 4 757 975,17 EUR 10 10
2018 5 347 153,00 EUR 16 16
2019 5 469 287,00 EUR 5 7
2020 4 021 282,00 EUR 6 6
2021 3 516 519,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 11 774 580,00 EUR 6 9
2015 13 059 697,00 EUR 7 7
2016 36 640 383,00 EUR 11 11
2017 4 597 323,17 EUR 9 9
2018 6 312 619,00 EUR 7 7
2019 3 917 290,00 EUR 8 10
2020 4 631 121,00 EUR 10 10
2021 4 745 765,00 EUR 7 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 91 666,00 91666.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 287 567,00 287567.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 146 495,00 146495.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 5 800,00 5800.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 747,00 747.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 4 192 560,00 4192560.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 1 355 272,00 1355272.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 5 590 420,00 5590420.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 000,00 4000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 914,17 2914.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 19 440,00 19440.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 119 574,00 119574.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 6 259 224,00 6259224.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 16 1 292 665,00 1292665.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 1 833 221,00 1833221.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 864,00 864.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 188 622,00 188622.00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 86 076,00 86076.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 286 853,00 5286853.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 32 58 877 298,00 58877298.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 37 500,00 37500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Monitorovanie objektov prostredníctvom elektronického zabezpečovacieho systému na hlásenie narušenia objektu pripojením na pult centralizovanej ochrany so schopnosťou paralelného monitorovania viacerých narušení a bezpečnostná ochrana objektov prostredníc Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od 29 106,00 do 30 492,00 29106 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 2 172 751,00 2172751.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 915 728,00 1915728.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 245 020,00 1245020.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Fyzická bezpečnosť pracovísk VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 355 272,00 1355272.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Slovenská pošta, a.s. 774 067,00 774067.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 323 111,00 323111.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Strážna služba pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 4 935 000,00 4935000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkrom Slovenská pošta, a.s. 618 203,00 618203.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu represívneho výjazdu zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 2 456 000,00 2456000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 163 808,00 1163808.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Strážna služba Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 590 420,00 5590420.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 294 380,00 1294380.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku obstarávateľa výkonom strážnej služby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 286 853,00 5286853.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 113 646,00 1113646.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nepretržitá technická služba a bezpečnostná služba Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 833 221,00 1833221.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 472 293,00 1472293.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba a služba vrátnik - informátor Centrum vedecko-technických informácií SR 219 546,00 219546.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 704 032,00 704032.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 309 781,00 1309781.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezp Slovenská pošta, a.s. 22 447 495,00 22447495.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné zabezpečenie ochrany bezpečnostnou službou pre potreby DPB, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 192 560,00 4192560.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 091 902,00 1091902.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 939 784,00 939784.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru č. 1 - PD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82 908,00 82908.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM (2017 – 2020) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 86 076,00 86076.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 685 429,00 685429.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 003 770,00 1003770.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 067 309,00 1067309.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mesačná, štvrťročná, ročná kontrola EPS, HSP a SHZ v objektoch a zariadeniach MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 600,00 750600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 231 339,00 1231339.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 947 545,00 947545.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 92 883,00 92883.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 040 392,00 1040392.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -Pult CO/Banská Štiavnica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie technických kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarno-technických zariadení ESP a HSP. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronická požiarna signalizácia -1. etapa Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 55 605,00 55605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 399 275,00 2399275.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s. Slovenská pošta, a.s. 2 320 000,00 2320000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 324 224,00 1324224.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Mesačná, štvrťročná, ročná kontrola EPS, HSP a SHZ v objektoch a zariadeniach MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 136 895,00 136895.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 122 436,00 122436.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 086 718,00 1086718.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 287 567,00 287567.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 667 774,00 1667774.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 137 855,00 137855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 131 275,00 131275.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 952 858,00 952858.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 960 066,00 960066.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 137 709,00 137709.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostné kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 772,65 772.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 946 056,00 946056.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 141 069,00 141069.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kamerový monitorovací systém Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 135,80 7135.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 155 755,00 1155755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 139 355,00 139355.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 885,00 145885.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 885,00 145885.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 103 004,00 1103004.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 128 426,00 128426.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 812 351,00 812351.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 870,00 145870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 846 616,00 846616.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí Slovenská pošta, a.s. 1 857 552,00 1857552.0 EUR 2021 Služby Nie 2

bonul@bonul.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 246 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Bödör
Adresa:
Urbánkova 1709/1 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Bödör
Adresa:
Urbánkova 1709/1 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Jana Tomšíková
Adresa:
J. Zemana 99 Trenčín 91101
Meno:
VGD SLOVAKIA s. r. o.
Adresa:
Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 27.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×