Dodávateľ

ZILLION quadrate, s.r.o.

Tovarníky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ZILLION quadrate, s.r.o.

IČO: 35969881

Adresa: Pod kaštieľom 276, Tovarníky

Registračné číslo: 2021/7-PO-E8451

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Júl 2021

Záznam platný do: 9. Júl 2024

Posledná zmena: 10. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 7 177,40 EUR 9 9
2018 104,00 EUR 1 1
2019 19 503,57 EUR 4 4
2020 63 042,09 EUR 14 14
2021 20 860,70 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 7 177,40 EUR 9 9
2018 104,00 EUR 1 1
2019 19 503,57 EUR 4 4
2020 63 042,09 EUR 14 14
2021 20 860,70 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 69,90 69.90 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 3 039,47 3039.47 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 568,01 8568.01 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 197,50 1197.50 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 1 787,51 1787.51 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 4 226,89 4226.89 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 204,17 204.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 8 609,33 8609.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 175,00 175.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 190,00 190.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 729,45 4729.45 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 192,39 4192.39 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 1 599,17 1599.17 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 300,00 300.00 EUR
Záchranná služba 2 4 511,56 4511.56 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 18 021,67 18021.67 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 386,88 1386.88 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 150,00 150.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 35 200,00 35200.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 589,00 589.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 973,28 973.28 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 10 700,00 10700.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 266,58 266.58 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie ESET Endpoint Protection Advanced na 24 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 7 622,50 7622.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové MFP čiernobiele - kancelárske laserové multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324,00 324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie antivírusového programu Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 461,00 461.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 3 510,00 3510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antivírusový softvér ESET - licencie Výskumný ústav vodného hospodárstva 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň + 2 m USB kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie bezpečnostnej licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 31 000,00 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada pre údržbu laserovej tlačiarne Lexmark MS811dn Mesto Považská Bystrica 2 386,00 2386.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,83 200.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér na zabezpečenie šifrovania údajov Záchranná služba 3 718,72 3718.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET. Univerzitná nemocnica Bratislava 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET alebo ekvivalent balíka - predĺženie o jeden rok podpory a aktualizácie Kancelária prezidenta SR 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie bezpečnostnej licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 333,00 30333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúcich licencií programu ESET Endpoint Security o ESET Dynamic Threat Defense Záchranná služba 3 073,98 3073.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie súčasnej licencie o dva roky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 900,00 10900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcej licencie ESET Endpoint Protection Standard Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 957,00 4957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia na antivírusový softvér Eset Endpoint Protection Standart pre 120 PC na 2 roky alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 2 950,20 2950.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 250,00 7250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 24” Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 27“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnovenie antivírového a bezpečnostného softvéru Štátny inštitút odborného vzdelávania 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 27“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie ADOBE, ESET, FortiGate-2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 12 970,50 12970.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
antivírusový softvérový balík Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 250,00 1250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 140 počítačov na 24 mesiacov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 494,40 3494.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra 460,00 460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií k antvivírusovému softvéru "ESET" alebo ekvivalent. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 36 300,00 36300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×