Dodávateľ

Aloquence, s. r. o.

Vráble
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Aloquence, s.r.o.

IČO: 50674137

Adresa: Martina Benku 1151/6, Vráble

Registračné číslo: 2017/5-PO-E5005

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Máj 2017

Záznam platný do: 19. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 15 766,35 EUR 11 11
2018 57 255,80 EUR 19 19
2019 1 278,56 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 15 766,35 EUR 11 11
2018 57 255,80 EUR 19 19
2019 1 278,56 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 558,33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 692,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 173,75 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 0,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 17 248,00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 2 665,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 14 766,50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 23 509,10 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 454,54 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 12 210,99 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 22,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybavenie pre 3D tlačiarne Technická univerzita v Košiciach 208,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička a mraznička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 958,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
skriňová mraznička LIEBHERR GN 4113 alebo ekvivalent pri dodržaní technických a funkčných špecifikácií Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
parný autokláv IcanClave STE-23-M alebo ekvivalent pri dodržaní technických špecifikácií, laboratórne plasty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKUv 1613 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 595,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre elektroforézu pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chladničky a stolový laboratórny sterilizačný ozonizátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 527,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforetický systém pre 8 gélov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé laboratórne a diagnostické prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické váhy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 685,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne mikropipety s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 780,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 692,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 666,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolná odstredivka s výkyvným rotorom na skúmavky Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 071,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolná odstredivka s rotorom na kapiláry Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 765,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malé laboratórne prístroje pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 519,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Štátny veterinárny a potravinový ústav 22 376,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SOD Assay Kit - WTS Dojindo S311-10, 500 testov (al. ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 718,57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne odstredivky a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na izoláciu DNA a enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 466,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 775,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaca a mraziaca technika Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malý laboratórny prístroj a kit pre molekulárno-biologické laboratórium. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga, Kity a polymerázy pre molekulárne analýzy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Liebherr GTL 6105 pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Blue Light LED Transilluminator Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 918,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chémia pre agarózovú elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 491,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×