Osoba

Ing. Peter Havier


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
57 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
438
Zmlúv:
515
V celkovej hodnote:
94,563,829 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
BIOHEM, spol. s r.o. 31442617 Áno
UNOTECH, spol. s r.o. 31424562 Áno
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 00612791 Áno
DIALMED s.r.o. 36324931 Nie
BIORENAL s.r.o. 36324370 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BIOHEM, spol. s r.o. 31442617 Áno
UNOTECH, spol. s r.o. 31424562 Áno
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 00612791 Áno
BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 Nie
UNOLES, s. r. o. 44306881 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch 29,000 EUR 5. November 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 20,041 EUR 25. November 2015
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vaky na odber a spracovanie krvi + súvisiaci materiál 8,515 EUR 1. Apríl 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 46,725 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 20,750 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 40,500 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 11,283 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 5,683 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 46,300 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 4,863 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 44,900 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 44,090 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 32,667 EUR 17. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Anuloplastický chlopňový ring 57,520 EUR 22. Júl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 202,500 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 135,000 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 7,417 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 62,492 EUR 25. November 2015
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Biologické chlopňové protézy 522,725 EUR 15. Marec 2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Biologické chlopňové protézy 313,635 EUR 15. Marec 2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Biologické chlopňové protézy 1,465,908 EUR 15. Marec 2018
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Diagnostiká na 5 rokov vrátane nájmu koagulometra 150,018 EUR 10. September 2020
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu 9,500 EUR 26. November 2019
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Separátor krvných zložiek 58,350 EUR 15. November 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Balónom expandovateľný stentgraft 149,400 EUR 10. Február 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Balónexpandibilný krytý cievny stent 199,710 EUR 8. Júl 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Tlakové predovníky s prepojovacími káblami k monitorom, držiakmi na lišty k infúznym stojanom a lištami na prevodníky 100,623 EUR 7. Október 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Spotrebný materiál na dialýzu 15,503 EUR 10. November 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 5.časť 13,500 EUR 13. December 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 5,280 EUR 28. Február 2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jednorázové tlakové snímače vrátane prepojovacích káblov a držiakov 85,900 EUR 27. Júl 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Príslušenstvo k infúziám časť č. 3 3,986 EUR 17. Marec 2021
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 237,252 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 5,832 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 7,448 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 6,093 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 1,450 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 2,192,068 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 76,827 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 972 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 8,566 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 33,259 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 4,768 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 2,343 EUR 27. Jún 2014
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Plnoautomatický imunohematologický analyzátor s pripojením do LISimu 71,920 EUR 18. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava resuscitačného modelu s vyhodnocovacím zariadením laerdal 0 EUR 20. Apríl 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Mikrobiologické kultúry 76,645 EUR 27. Január 2020
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Anuloplastický chlopňový ring trikuspidálny 183,580 EUR 20. September 2017
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu kompatibilného lisu a zatavovačky 159,642 EUR 16. Jún 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Spotrebný materiál na dialýzu 15,503 EUR 7. Júl 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Katéter embolektomický/ trombektomický 3,300 EUR 18. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisná prehliadka s funkčnou skúškou výukového modelu LAERDAL. 300 EUR 5. Október 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 4.časť 45,700 EUR 12. December 2016
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Suburetálna páska 4,383 EUR 5. Január 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 5,280 EUR 28. Február 2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jednorazové tlakové snímače 68,161 EUR 17. Júl 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jednorazové tlakové snímače 32,638 EUR 17. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 198,000 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 3,179 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 8,566 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 58,704 EUR 25. November 2015
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 105 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,686 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 49 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 3,003 EUR 2. Január 2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu 394,328 EUR 27. Jún 2019
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 30 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,847 EUR 2. Január 2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu 909,296 EUR 10. September 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Príslušenstvo k drénom 21,210 EUR 1. Február 2021
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Prístroj so systémom na neinvazívnu terapeutickú hypothermiu a normothermiu pacientov 25,830 EUR 5. Február 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava zdravotníckeho výcvikového modelu Laerdal Resusci Anne. 2,322 EUR 5. Október 2020
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza 152,727 EUR 5. Apríl 2017
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kompletná škála cievnych embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov 19,153 EUR 19. Apríl 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Diagnostiká a prenájom koagulačného analyzátora 106,848 EUR 24. Apríl 2017
Nemocnica Poprad a. s. Drenážna súprava a samostatná drenážna fľaša 9,563 EUR 23. August 2017
Nemocnica Poprad a. s. Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta 28,130 EUR 4. Máj 2016
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu lisu a zatavovačky 159,642 EUR 27. Máj 2016
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov infekčnej sérologie vrátane prenájmu analyzátora 46,723 EUR 28. Október 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Spotrebný materiál na dialýzu 15,503 EUR 9. December 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 2,835 EUR 27. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. 168,629 EUR 8. September 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 2,700,000 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 31,516 EUR 25. November 2015
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 23,430 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 21,912 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 12,420 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 31,500 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 58,515 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 46,728 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 28,862 EUR 8. December 2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká 14,500 EUR 8. December 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 462,472 EUR 25. November 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 352,000 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 318,416 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 519,266 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 122,664 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 111,522 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 195,454 EUR 23. September 2014
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 144 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 200 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 24,508 EUR 2. Január 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu 65,030 EUR 13. Október 2020
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 1,579,882 EUR 9. September 2019
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 174,924 EUR 10. September 2019
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 12,750 EUR 10. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisná prehliadka zdravotníckeho výcvikového modelu s vyhodnocovacím zariadením Resusci Anne LAERDAL. 675 EUR 20. September 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Hematologický spotrebný materiál 68,225 EUR 20. November 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Trombektomické, embolektomické a okluzívne katétre 75,627 EUR 25. Február 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kompletná škála cievnych embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov 27,832 EUR 23. Apríl 2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Endomyokardiálne bioptómy 163,574 EUR 27. Júl 2018
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Infúzna technika 10,005 EUR 3. Marec 2021
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu 25,950 EUR 16. Marec 2021
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 148,500 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu 26,600 EUR 21. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 4,238 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 380 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 6,075 EUR 27. Jún 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Biologické srdcové chlopne 541,591 EUR 11. Jún 2015
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Biologické srdcové chlopne 238,403 EUR 11. Jún 2015
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu 2,250,000 EUR 4. Jún 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 49,407 EUR 25. November 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 254,090 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 3,272 EUR 11. Marec 2015
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Cievne protézy 49,293 EUR 6. December 2017
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne. 3,127,272 EUR 11. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisná prehliadka zdravotníckeho výcvikového modelu s vyhodnocovacím zariadením Resusci Anne LAERDAL. 1,608 EUR 26. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov 204,900 EUR 24. November 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Infúzna technika 33,715 EUR 7. Január 2021
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Tréningový simulátor - vrátane servisu 14,111 EUR 27. Apríl 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Anuloplastický chlopňový ring trojdimenzionálny 114,181 EUR 20. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Model resuscitačný výukový s príslušenstvom 7,167 EUR 27. Október 2017
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby Kliniky cievnej chirurgie skupiny č. 8 28,775 EUR 20. Január 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby Kliniky cievnej chirurgie skupiny č. 5 16,598 EUR 20. Január 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Odsávače a hadice na odsávanie 3,355 EUR 17. Február 2016
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Suburetálna páska 2,999 EUR 13. Jún 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Endomyokardiálne bioptómy 145,400 EUR 12. Júl 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Single venózna kanyla 6,125 EUR 23. September 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 4,400 EUR 27. Február 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2,420 EUR 27. Február 2017
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Suburetrálna páska 5,840 EUR 13. Jún 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Príslušenstvo k infúziám časť č. 1 6,952 EUR 17. Marec 2021
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Cievne protézy 2,851 EUR 11. August 2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Cievne protézy 80,800 EUR 11. August 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 7,417 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 380 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 918 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 2,570 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 920 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 8,995 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 4,503 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 52,183 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 9,696 EUR 26. Marec 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 58,013 EUR 26. Marec 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 3,648 EUR 26. Marec 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 11,201 EUR 26. Marec 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 8,085 EUR 26. Marec 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu 109,943 EUR 20. November 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 65 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,842 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 65 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,847 EUR 2. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Batéria NiMH odsávačky Laerdal LSU. 2,260 EUR 1. August 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Učebné zdravotné pomôcky 4,651 EUR 19. September 2019
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu odberových váh 211,290 EUR 9. Apríl 2020
Nemocnica Poprad a. s. Špeciálny zdravotnícky materiál k pacientskému monitoringu 8,290 EUR 6. Apríl 2017
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Automatický lis na separáciu krvných zložiek a odberové váhy na krvVaky na odber a spracovanie krvi 182,560 EUR 22. November 2017
Záchranná služba Špeciálny zdravotnícky materiál - i.v. kanyly 0 EUR 21. Júl 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Single venózna kanyla 8,750 EUR 23. September 2016
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené 6,663 EUR 9. Marec 2017
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Drenážne katétre 6,400 EUR 10. Marec 2017
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 202,500 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 4,883 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 3,696 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 79,225 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 380 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 73,321 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 173,250 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 10,364 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 4,238 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 483 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 3,855 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 42,990 EUR 25. November 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy 180,000 EUR 23. September 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 53,782 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 2,025 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 63,885 EUR 25. November 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 4,535 EUR 11. Marec 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 56,278 EUR 28. Apríl 2015
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu 41,216 EUR 29. December 2017
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu 57,272 EUR 29. December 2017
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. 294,592 EUR 10. September 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 46 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,689 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 115 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,925 EUR 2. Január 2018
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Prístroj na meranie hemodynamických parametrov s modulom oximetrie 34,973 EUR 26. November 2020
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Odsávací katéter s kontrolným ventilom-Vacutipom 952 EUR 18. August 2017
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Dialyzačné katétre- akútny antimikrobiálny, permanentný, fixácia katétrov 4,348 EUR 14. Marec 2016
Záchranná služba Špeciálny zdravotnícky materiál - i.v. kanyly 0 EUR 11. Apríl 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Katéter centrálny, venózny pre dospelých 2,800 EUR 22. Júl 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Súprava na odsávanie uzavretá 2,700 EUR 22. August 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Ihly lekárske spinálne 9,500 EUR 9. December 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2,420 EUR 28. Február 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Príslušenstvo k drénom 1.časť 26,429 EUR 5. Jún 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu 121,596 EUR 17. Október 2019
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 609,000 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 599,994 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 201,384 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 7,297 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 23,977 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 66,276 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 217,500 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 28,980 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne 95,887 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu 1,589 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu 190 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom 9,320 EUR 27. Jún 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 245 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 3,179 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 380 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kanyly 1,933 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 2,649 EUR 22. Júl 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY 298 EUR 22. Júl 2014
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 52 EUR 2. Január 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca 2,847 EUR 2. Január 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu 75,872 EUR 3. August 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám č.4 17,840 EUR 29. November 2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu 346,581 EUR 4. November 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Infúzna technika 33,705 EUR 28. Október 2020
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu 70,500 EUR 12. September 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Zdravotnícke pomôcky-Figuríny na nácvik KPR vrátane vyhodnocovacieho programu 3,333 EUR 28. Október 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta 29,058 EUR 12. Október 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Autotransfúzny systém (CATSmart alebo ekvivalentný) 27,500 EUR 24. Október 2017
Ústav zoológie SAV Jednorázový skalpel 67 EUR 19. Február 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 4,400 EUR 27. Február 2017
Nemocnica Poprad a. s. Odsávacie sety z operačného poľa a absorbčný tampón 5,715 EUR 29. Marec 2017
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Diagnostiká + 2 imunochemické analyzátory 180,508 EUR 18. Apríl 2016
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 33,375 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 55,625 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 40,683 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 96,750 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 10,750 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 292,931 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. 18,033 EUR 6. Február 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 679,182 EUR 8. Február 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 175,272 EUR 8. Február 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 79,418 EUR 8. Február 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 63,854 EUR 8. Február 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 318,136 EUR 8. Február 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda pediatrická 0 EUR 2. Október 2018
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 8,064,464 EUR 9. Január 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PFA, Trigger solution 2 6,460 EUR 20. November 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Terapeutické zariadenia 20,975 EUR 12. August 2019
Národná transfúzna služba SR Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov 43,902 EUR 28. Február 2020
Národný onkologický ústav Príslušenstvo k vákuovému bioptickému systému 22,997 EUR 10. November 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 174,705 EUR 24. Február 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Magnetický separátor na mikrokolóny 257 EUR 25. Október 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hydrogelové podložky 917 EUR 16. November 2020
Národná transfúzna služba SR Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov 72,560 EUR 28. Február 2020
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 320,871 EUR 9. Január 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Odsávací katéter s rukoväťou 548 EUR 6. Apríl 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Trojcestný ventil 1,704 EUR 20. Jún 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 0 EUR 16. Október 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Analyzátor na automatickú identifikáciu a zisťovanie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká 47,900 EUR 7. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prietoková cytometria 4,300 EUR 4. December 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Štandardný hadicový set s membránovým filtrom (Aquaset HF 03), žalúdočná sonda pediatrická 0 EUR 21. Január 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica FloTrac MHD6, centrálny venózny katéter, Zavádzací set pre katéter 4FR 0 EUR 3. Marec 2016
Národný onkologický ústav FloTrac MHD6 1,658 EUR 30. Máj 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8 0 EUR 8. August 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica FloTrac MHD6, katéter oximetrický, spojovacia hadička nízkoobjemová 0 EUR 20. September 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Intravenózne kanyly bez portu Harsoria 10,815 EUR 6. December 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava 1,249 EUR 20. December 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých 0 EUR 10. Január 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Pretlaková manžeta pre krvné alebo infúzne vaky 50 EUR 8. Marec 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické 0 EUR 8. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ProC Global 109 EUR 10. Marec 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Redonova drenážna súprava a Drén Redonov 5,799 EUR 2. Máj 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Náhradný diel pre pacientsky simulátor 410 EUR 15. Máj 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Propidium Iodide Solution 166 EUR 6. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Date PFA Collagen/ADP, Date PFA Collagen/EPI, INNOVANCE PFA P2Y 2,270 EUR 6. August 2018
Národný onkologický ústav Opakovane použiteľná pištoľ pre core biopsiu s voliteľnou hĺbkou penetrácie bioptických ihiel 3,747 EUR 16. Júl 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hydrogelové podložky 6,875 EUR 12. Apríl 2021
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 173,852 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 693,910 EUR 21. Marec 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Činidlá a protilátky 553 EUR 19. November 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Odsávacia cievka 47 EUR 14. Marec 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie na kultiváciu špecializovaných buniek a farbivá 6,737 EUR 10. December 2018
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 170,187 EUR 29. Január 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické 8,515 EUR 9. Máj 2019
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 285,089 EUR 9. Január 2019
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 698,175 EUR 21. Marec 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 0 EUR 26. Apríl 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Infúzne dávkovače a pumpy (Infúzna technika) 101,266 EUR 1. Apríl 2020
Národná transfúzna služba SR Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov 236,682 EUR 28. Február 2020
Ústav molekulárnej biológie SAV Prístrojové vybavenie pre Centrum štruktúrnej a funkčnej analýzy biomolekúl 124,900 EUR 1. Jún 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Berichrom PAI 714 EUR 3. August 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 0 EUR 23. August 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky pediatrické 1,362 EUR 30. Október 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Klinický simulátor dojčaťa vo veku 6 mesiacov s príslušenstvom 59,443 EUR 5. Január 2018
Fakultná nemocnica Trenčín Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch 23,990 EUR 14. Január 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica AQUASET TPE 0 EUR 10. Marec 2016
Národný onkologický ústav FloTrac MHD6 1,658 EUR 3. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky a materiál na fenotypizáciu 3,927 EUR 19. Máj 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Náplasti 945 EUR 13. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin protilátky a príslušenstvo k prietokovému cytometru MACSQuant analyzer a k MiniMACS separator 4,117 EUR 21. Október 2016
Národný onkologický ústav Implantovateľný port Sitimplant Heliosite s i.v. katétrom 2,658 EUR 3. Január 2017
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 245,251 EUR 9. Január 2019
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 1,404,244 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek. 11,550,560 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 707,392 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 636,393 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi 325,378 EUR 9. September 2013
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 637,630 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 678,322 EUR 21. Marec 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Operačný odsávací set typu Yankauer (kompletný odsávač) 0 EUR 27. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Factor VIII deficient 114 EUR 16. November 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, vak zberný 318 EUR 3. Január 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Snímač pre monitorovanie srdcového výdaja, spojovacie hadičky nízkoobjemové 510 EUR 5. Február 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ihla na biopsiu kostnej drene 2,690 EUR 27. December 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica FloTrac MHD6, Trachea odberový set, katéter oximetrický, Periférny venózny katéter neonatologický, operačné sanie- spojovacia hadica 0 EUR 26. Júl 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava Monitor hemodynamických parametrov 25,796 EUR 28. Február 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin iPSc TERATOMA reagencie AP-5 863 EUR 28. November 2018
Národná transfúzna služba SR Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov 45,363 EUR 28. Február 2020
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Operačné sanie- hadica, operačný odsávací set typu Yankauer 0 EUR 26. Apríl 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu 1,227,146 EUR 5. Marec 2020
Univerzitná nemocnica Bratislava Mraziaci box skriňový 8,397 EUR 24. Február 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pľúca k modelom 245 EUR 4. Apríl 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hadičky predlžovacie 0 EUR 5. Jún 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda, Flotrac 0 EUR 9. Jún 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, vyživovacie sondy 0 EUR 14. November 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, FloTrac senzor 0 EUR 30. November 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Trojcestný kohútik - ventil 75 EUR 22. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin technický servis prietokového cytometra MacsQuant (2 ks) 4,173 EUR 7. Február 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Redonová drenážna súprava 1,249 EUR 20. Apríl 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Infúzny set a infúzne hadičky na svetlocitlivé látky 0 EUR 12. Máj 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava Lineárne dávkovače, infúzne pumpy 9,033 EUR 4. Júl 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Injekčný dávkovač -INJECTOMAT 17,370 EUR 23. August 2016
Fakultná nemocnica Trnava Unometer Safeti Plus 4,847 EUR 12. Október 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Infúzne predlžovacie hadičky 8,008 EUR 30. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Alpha 2-Antiplasmin 114 EUR 26. Január 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Skalpelové čepielky 62 EUR 2. Marec 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Trachea, spojovacia hadička nízkoobjemová, sonda vyživovacia, kateter dialyzačný 0 EUR 12. Marec 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Redonova drenážna súprava a Drén Redonov 3,234 EUR 10. August 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Snímač pre monitorovanie srdcového výdaja, spojovacie hadičky nízkoobjemové, venózny katéter 0 EUR 20. Jún 2018
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. 1,133,202 EUR 15. Apríl 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. 3,773,388 EUR 15. Apríl 2015
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 180,106 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 686,130 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 179,603 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 174,293 EUR 29. Január 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Drenážny set s fľašou 8,300 EUR 7. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Stanovenie funkčne aktívneho proteínu C v ľudskej citrátovej plazme 562 EUR 19. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Redonova drenážna súprava a Drén Redonov 3,110 EUR 14. Február 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Žalúdočné sondy F6, F8, F10, F14, F16 a Hadicová súprava Aqualine s hemofiltrom Aquamax 1,103 EUR 27. Jún 2019
Nemocnica s poliklinikou Myjava Prístrojové vybavenie OAIM - Prístroj na systémové chladenie pacienta 28,900 EUR 27. August 2019
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 277,244 EUR 9. Január 2019
Fakultná nemocnica Trenčín Pumpy a dávkovače 153,737 EUR 28. Apríl 2020
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Antimikrobiálny konektor 1,679 EUR 18. Január 2018
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 177,546 EUR 29. Január 2016
Fakultná nemocnica Trnava Insuflátor-striekačka s manometrom 25,500 EUR 9. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Transfúzne vaky 180 EUR 22. Jún 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Flotrac 0 EUR 25. Júl 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Infúzne dávkovače a dokovacie stanice 29,800 EUR 23. Október 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, FloTrac senzor 0 EUR 15. December 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ihla na biopsiu kostnej drene 2,690 EUR 27. December 2017
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta. 20,200 EUR 16. Január 2018
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Vysoko špecializovaný monitorovací systém 85,450 EUR 15. Február 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Katéter oximetrický, katéter dialyzačný 0 EUR 17. Jún 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Premicath centrálny venózny katéter neonatologický, Vygon 1261.206 298 EUR 17. Jún 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Infúzna pumpa -VOLUMAT 5,710 EUR 28. Júl 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické 852 EUR 8. August 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami 92 EUR 20. Február 2017
Národná transfúzna služba SR Odberové váhy 4,130 EUR 1. Marec 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zdravotnícky spotrebný materiál - spinálne ihly 273 EUR 2. Marec 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Drenážny set s fľašou 9,877 EUR 30. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál a chémia na separáciu buniek 1,015 EUR 4. Júl 2018
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Monitor hemodynamiky 37,380 EUR 1. Apríl 2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Dialyzačné roztoky a špeciálny zdravotnícky materiál k peritoneálnej dialýze pacientov detského veku 272,170 EUR 8. Jún 2016
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 2,287,382 EUR 15. Máj 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 589,202 EUR 15. Máj 2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 2,250,000 EUR 15. Máj 2015
Národná transfúzna služba SR Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi 348,695 EUR 9. September 2013
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 190,861 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi 376,300 EUR 9. September 2013
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 155,728 EUR 29. Január 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prietoková cytometria 4,335 EUR 28. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bioptické ihly 508 EUR 20. November 2018
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 1,238,455 EUR 9. Január 2019
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 169,219 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 124,369 EUR 29. Január 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pľúca k modelom 320 EUR 8. August 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Drenážny set s fľašou 8,300 EUR 10. December 2019
Národná transfúzna služba SR Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov 1,866,992 EUR 28. Február 2020
Národný onkologický ústav Opakovane použiteľná pištoľ pre core biopsiu s voliteľnou hĺbkou penetrácie bioptických ihiel 3,746 EUR 19. November 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 1,074,727 EUR 2. Apríl 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 267,636 EUR 2. Apríl 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 142,728 EUR 2. Apríl 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 300,115 EUR 2. Apríl 2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka srdcových chlopňových protéz 244,363 EUR 2. Apríl 2020
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 757,232 EUR 21. Marec 2016
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu kompatibilného lisu 70,152 EUR 17. September 2020
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické 0 EUR 20. Apríl 2017
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Zatavovačka/zváračka hadičiek krvných vakov Fresenius Kabi CompoSeal Universal alebo Macopharma Macoseal SE 160 alebo ekvivalent 2,104 EUR 26. Máj 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Samoexpandovateľný stent 109,780 EUR 6. Júl 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove EKG elektródy jednorázové 840 EUR 13. Júl 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Aspiračný tŕň - zelený, modrý, červený 9,739 EUR 18. August 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické 0 EUR 6. September 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Autotransfúzny prístroj 29,750 EUR 5. Október 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Hemodialyzačný prístroj a úpravovňa vody 22,350 EUR 21. December 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Injekčný dávkovač -INJECTOMAT 12,100 EUR 2. Január 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Odsávací set jednorázový OP-Flex Duckbill, sterilný 2,292 EUR 21. Marec 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Trojcestný kohútik-ventil 48 EUR 23. Marec 2016
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu 22,170 EUR 29. Apríl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky a materiál na fenotypizáciu buniek 4,750 EUR 29. Jún 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické 852 EUR 13. Júl 2016
Fakultná nemocnica Trnava TECHNICKÉ ZARIADENIE NA CHLADENIE PACIENTOV HLAVNE PRE APLIKÁCIU V PORESUSCITAČNÝCH STAVOCH 29,033 EUR 25. Júl 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické 0 EUR 24. August 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 0 EUR 23. Január 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda 0 EUR 6. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Figurína pre nácvik KPR s možnosťou vyhodnocovania 2,276 EUR 26. September 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Chladiace zariadenia 4,220 EUR 23. Marec 2021
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 2,127,689 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 697,690 EUR 21. Marec 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea odberový set 255 EUR 15. Apríl 2019
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 163,558 EUR 29. Január 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Stanovenie aktivity PAI v ľudskej citrátovej plazme 714 EUR 19. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PFA, Trigger solution 1 4,461 EUR 15. Október 2018
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 707,757 EUR 21. Marec 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Chladenie krvi 49,220 EUR 27. September 2019
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 394,033 EUR 9. Január 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočné sondy pediatrické 432 EUR 1. Júl 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava Mraznička na čerstvú zmrazenú plazmu 2,280 EUR 5. Marec 2020
Národný onkologický ústav Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta 29,995 EUR 1. Apríl 2020
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacie stanice 19,167 EUR 12. Máj 2017
Národná transfúzna služba SR Technický upgrade zdravotníckeho prístroja 9,500 EUR 27. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin INNOVANCE PFA P2Y, Date PFA Collagen 2,261 EUR 22. November 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické 0 EUR 15. December 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava 1,248 EUR 19. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Činidlá na prietokovú cytometriu 2,821 EUR 7. Február 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Katéter oximetrický 3 lumenový 0 EUR 29. Apríl 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Drenážny set s fľašou 7,433 EUR 9. Jún 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické 0 EUR 21. September 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické 852 EUR 19. Október 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Trojcestný kohútik-ventil, implantabilný silikónový katéter 287 EUR 20. Október 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické 0 EUR 7. November 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Trojcestný kohútik-ventil 95 EUR 3. Január 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 0 EUR 18. Január 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 0 EUR 28. Február 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacia hadička nízkoobjemová, Trachea 0 EUR 2. Marec 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pľúca k modelom 312 EUR 20. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál a chémia na separáciu buniek 2,239 EUR 21. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie, protilátky a materiál na fenotypizáciu 1,195 EUR 26. Marec 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 0 EUR 24. Apríl 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Drén silikónový laparotomický 1,378 EUR 2. Máj 2018
Národná transfúzna služba SR Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík a transfúznych liekov 51,095 EUR 13. Júl 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda, snímač 0 EUR 27. August 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava 1,249 EUR 4. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 648,777 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi 366,336 EUR 9. September 2013
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 325,378 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 673,452 EUR 21. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 168,233 EUR 29. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 769,145 EUR 21. Marec 2016
Fakultná nemocnica Nitra Diagnostické činidlá 42,600 EUR 16. Máj 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacia hadička nízkoobjemová 149 EUR 5. December 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava 1,249 EUR 27. December 2018
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 825,128 EUR 20. Jún 2019
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 1,633,295 EUR 20. Jún 2019
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu 2,736,363 EUR 20. Jún 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Monitor na monitorovanie hemodynamických parametrov, vrátane súvisiacich služieb 32,971 EUR 20. December 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické 8,515 EUR 11. Máj 2020
Národná transfúzna služba SR Odberové váhy 14,930 EUR 13. August 2020
Fakultná nemocnica Trenčín Mobilná dokovacia stanica s ôsmimi výstupmi na podávanie liekov, infúznej a transfúznej terapie 10,215 EUR 19. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Projekt miRNA4 1,570 EUR 31. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reprogramovací kit a roztoky 5,443 EUR 13. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Resuscitačné modely 8,342 EUR 24. Október 2017
Fakultná nemocnica Nitra Diagnostické činidlá 65,300 EUR 22. December 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ihla na biopsiu kostnej drene 2,243 EUR 25. Február 2016
Národný onkologický ústav FloTrac MHD6 1,658 EUR 7. November 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Laryngeálna maska, Dýchací okruh 0 EUR 24. Február 2017
Fakultná nemocnica Trenčín FloTrac MHD6 8,292 EUR 3. Marec 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické 0 EUR 16. Marec 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické 0 EUR 19. Február 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda 0 EUR 27. Február 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Žalúdočná sonda, Trachea 0 EUR 15. Marec 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové 0 EUR 25. Júl 2018
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Krvné vaky PLZ 01062014/ST 90,300 EUR 6. August 2014
Národná transfúzna služba SR Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov 123,671 EUR 29. Január 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 018V. projekt miRNA5 1,050 EUR 11. December 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo 62,083 EUR 7. Marec 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 480 EUR 5. Apríl 2019
Národná transfúzna služba SR Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek 744,326 EUR 21. Marec 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná vyživovacia sonda 342 EUR 7. Máj 2019
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 288,975 EUR 9. Január 2019
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ľudský protrombínový komplex 156,675 EUR 9. Apríl 2020
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Diagnostická technika 61,333 EUR 12. November 2020
Fakultná nemocnica Trenčín Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami 52,300 EUR 17. Február 2021
Národná transfúzna služba SR Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov 359,458 EUR 9. Január 2019
Fakultná nemocnica Trenčín Suburetrálna páska 22,841 EUR 7. Jún 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda, Trachea 0 EUR 9. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Projekt miRNA5 540 EUR 31. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Projekt miRNA6 510 EUR 31. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Berichrom Protein C 562 EUR 3. August 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin INNOVANCE ETP 867 EUR 3. August 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Insuflátor-striekačka s manometrom 13,748 EUR 8. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Ihly na biopsiu kostnej drene 1,550 EUR 4. December 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Trojcestný kohútik-ventil 48 EUR 3. Február 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Centrálny venózny katéter neonatologický, pretlaková manžeta, hrudný drén s trokarom pre dospelých F18, súprava na odber tracheálneho sekrétu 0 EUR 24. Február 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pľúca k modelom 76 EUR 22. Apríl 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ihla na biopsiu kostnej drene 2,690 EUR 13. Január 2017
Fakultná nemocnica Trnava ŠZM - Jednorazový spotrebný materiál pre operačné sály 4,000 EUR 20. Február 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chrono-PAR ADP REAGENT, Collagen REAGENT, Thrombin REAGENT 783 EUR 5. Marec 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea 0 EUR 3. Máj 2018
Fakultná nemocnica Trenčín Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami 16,999 EUR 14. Apríl 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×