Obstarávanie

Samoexpandovateľný stent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
109 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 800,00
Zaplatené:
90.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111730-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
122.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Samoexpandovateľný stent

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: technická špecifikácia, Hodnota / charakteristika: nitinolová konštrukcia stentu ; Technické vlastnosti: technická špecifikácia, Hodnota / charakteristika: multidimenzionálna helikálna štruktúra; Technické vlastnosti: technická špecifikácia, Hodnota / charakteristika: multidimenzionálna flexibilita; Technické vlastnosti: 3-sheathový zavádzací systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: markery, Hodnota / charakteristika: 6 tantalových markerov na oboch koncoch stentu ; Technické vlastnosti: použitie, Hodnota / charakteristika: určený do ohybov /až 180 stupňov /, pri zachovaní svojej pevnosti a radiálnej sily.; Technické vlastnosti: použitie, Hodnota / charakteristika: do SFA, do prox. popliteálnej art.; Technické vlastnosti: balenie jednotlivo, sterilne, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkové predpokladané množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 122; Technické vlastnosti: 1. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 2. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 3. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 4. dĺžka katétra , Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 5. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 6. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 7. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 8. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 9. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 10. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 170; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 11. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 12. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 13. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 14. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 15. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 16. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 17. dĺžka katétra, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 18. dĺžka katétra , Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 19. dĺžka katétra , Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: priemer stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: dĺžka stentu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 1.-19. Priemer katétra, Jednotka: F, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 109 780,00 10% EUR 6. Júl 2017 141705

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×