Obstarávanie

Model resuscitačný výukový s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 649,89
Konečná suma(Bez DPH):
5 972,50
Zaplatené:
69.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súprava podľa technickej špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Celotelový resuscitačný model dospelého človeka s penovými končatinami a vymeniteľnými zreničkami určený k nácviku KPR, AED podľa Guidelines 2015 s hlavou pre supraglotické pomôcky. Súčasťou modelu musí byť zariadenie pre defibriláciu figuríny pomocou "ostrého" defibrilátora. Model musí byť prepojiteľný s počítačom. Pomocou vyhodnocovacieho programu pre KPR musí byť možné sledovať priebehy úkonov resuscitácie v reálnom čase. Program umožní vytlačenie kompletného záznamu resuscitácie z dôvodu jeho archivácie pre neskoršie potreby.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Celotelový resuscitačný mode s penovými končatinami s vymeniteľnými zreničkami na nácvik KPR, AED a hlavou pre supraglotické pomôcky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Figurína s realistickými anatomickými znakmi dospelého, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Hlava figuríny prispôsobená na zabezpečenie dýchacích ciest pomocou supraglotických pomôcok, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Hlava figuríny musí byť prispôsobená na ventiláciu pomocou ručného dýchacieho vaku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Figurína má zabudovanú rozdielnu akustickú spätnú väzbu na správnu a nadmerne vykonanú ventiláciu s možnosťou regulácie hlasitosti, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Možnosť simulovania rôzneho odporu hrudníka figuríny pri kompresiách použitím (3) rôznych pružín simulujúcich rôzny odpor hrudníka , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Figurína musí mať manuálne vymeniteľné zreničky s tromi rôznymi veľkosťami, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Figurína musí umožňovať simulovanie pulzov na karotíde, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Možnosť figurínu v budúcnosti doplniť o pripojiteľné horné a dolné končatiny ohybné v kĺboch, horné a dolné končatiny ohybné v kĺboch so simuláciou traumatických poranení, hornú končatinu na nácvik podávania IV terapie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Ľahká hygiena figuríny a jednoduchá výmena spotrebných častí, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Musí mať možnosť pripojenia minimálne troch typov externých zariadení na vyhodnocovanie KPR , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Musí mať možnosť pripojenia externých zariadení na vyhodnocovanie KPR prepojením pomocou kábla, bezdrôtovo funkciou Bluetooth, alebo Wi-Fi , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Musí mať možnosť rozšírenia o modul defibrilácie pomocou „ostrého“ defibrilátora, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Figurína je napájaná pomocou nenabíjateľných alkalických batérii, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: ----------------------------------------------------, Hodnota / charakteristika: -------------------------------------------; Technické vlastnosti: Vyhodnocovací počítačový program pre KPR , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Samostatné priebežné vyhodnocovanie prevedených úkonov pre kompresie, ventiláciu a frekvenciu kompresií v reálnom čase vo forme samostatných kriviek pre každý úkon s vyznačenými hranicami hodnôt v súlade s Guidelines 2015, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Program v reálnom čase vyhodnocuje hĺbku kompresií, frekvenciu kompresií a vdychový objem ventilácie v ml, nesprávnu polohu rúk pri kompresiách, frekvenciu kompresií, distenziu žalúdka, čas pri nečinnosti s figurínou tzv. no flow time , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Možnosť simultánneho pripojenia až 6 figurín, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Možnosť jednoduchej zmeny nastavenia jednotlivých parametrov pri zmene Guidelines, alebo podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Vyhodnocovací program musí automaticky detekovať či ide o figurínu dospelého, alebo dojčaťa a automaticky prispôsobuje vyhodnotenie úkony KPR podľa platných Guidelines 2015, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Program sa musí automaticky spúšťať s prvým vykonaným úkonom KPR a automaticky zastaviť po uplynutí zvoleného času pre resuscitáciu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Program musí umožniť zvolenie režimov pre vykonávanú KPR jedným alebo dvomi záchranármi, režim len pre ventiláciu a režim len pre kompresie hrudníka , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Záverečné percentuálne vyhodnotenie celkového priebehu KPR závislú od vykonaných kompresií, ventilácie a času nečinnosti s figurínou vyjadrenú v percentách, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Prepojenie figuríny dospelého a PC s vyhodnocovacím programom bezdrôtovo a pomocou kábla, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Archivácia cvičení v databáze a možnosť vytlačenia prevedených cvičení , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: ----------------------------------------------, Hodnota / charakteristika: ---------------------------------------; Technické vlastnosti: Modul pre defibriláciu figuríny pomocou „ostrého“ defibrilátora , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Modul musí bezpečne pohltiť defibrilačný výboj s energiou 360J, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Modul musí mať zabudovanú knižnicu s minimálne týmito EKG rytmami: sinusový rytmus, komorová tachykardia pomalá, komorová tachykardia rýchla, supraventrikulárna tachykardia, komorová fibrilácia, bezpulzová aktivita, asystolia, bradykardia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Musí mať prepojenie na stávajúce defibrilátory užívateľa pomocou redukcií, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Musí umožniť zmenu EKG rytmov pomocou diaľkového ovládania ovládaného inštruktorom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Modul musí mať výstup, ktorým je umožnené zobrazovanie aktuálnej krivky EKG na displeji užívateľovho defibrilátora , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Modul musí mať výstup, ktorý simuluje zmeny EKG krivky na užívateľovom dispeji defibrilátora pri vykonávanej KPR, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Modul musí zabezpečiť bezpečnosť obsluhy pri defibrilácii tým, že defibrilačný výboj neprechádza do figuríny, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Súčasťou musia byť cvičné defibrilačné elektródy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Súčasťou musí byť prenosný obal, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: ---------------------------------------------, Hodnota / charakteristika: --------------------------------------; Technické vlastnosti: Vyhodnocovacie zariadenie Notebook, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Procesor:, Hodnota / charakteristika: Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz až 3,1 GHz), 2 jadrový; Technické vlastnosti: Pamäť:, Hodnota / charakteristika: 2x4 GB DDR4 2133 MHz SDRAM (1 x 4 GB; Technické vlastnosti: Pevný disk: , Hodnota / charakteristika: 256 GB M.2 SSD; Technické vlastnosti: Operačný systém:, Hodnota / charakteristika: Windows 10 Pro 64-bit; Technické vlastnosti: Displej: , Hodnota / charakteristika: 17,3" - matný, Full HD rozlíšenie, WLED podsvietenie; Technické vlastnosti: Numerická klávesnica:, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Polohovacie zariadenie:, Hodnota / charakteristika: TouchPad; Technické vlastnosti: Web kamera:, Hodnota / charakteristika: HD 720p; Technické vlastnosti: Optická mechanika: , Hodnota / charakteristika: DVD+/-RW DL ; Technické vlastnosti: Grafická karta: , Hodnota / charakteristika: NVIDIA GeForce with CUDA 930MX; Technické vlastnosti: Bezdrôtová komunikácia: , Hodnota / charakteristika: WiFi, Bluetooth 4.2; Technické vlastnosti: USB: , Hodnota / charakteristika: 1x USB-C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0; Technické vlastnosti: Čítačka pamäťových kariet:, Hodnota / charakteristika: SD (SD, SDHC, SDXC; Technické vlastnosti: Batéria: , Hodnota / charakteristika: 3článková lithium-iontová (48 Wh); Technické vlastnosti: Napájanie: , Hodnota / charakteristika: Napájací adaptér 65 W; Technické vlastnosti: Rozmery (ŠxVxH), Hodnota / charakteristika: max. 420x27x300 mm; Technické vlastnosti: Hmotnosť: , Hodnota / charakteristika: max. 3 kg; Technické vlastnosti: ------------------------------------------------, Hodnota / charakteristika: ---------------------------------------; Technické vlastnosti: AED defibrilátor cvičný, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Zodpovedajúci tvarom skutočného poloautomatického AED defibrilátora, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Programové vybavenie cvičného defibrilátora zahŕňa min 10 rôznych scenárov riešenia rôznych situácií pri KPR pre dospelých a pediatrických pacientov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Možnosť vytvárania si vlastných scenárov , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Diaľkové ovládanie umožňuje nastavenia jazyka komunikácie, voľbu predprogramovaných scenárov, voľbu rytmov pre defibriláciu a nevyžadujúce defibriláciu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Diaľkové ovládanie umožňuje vstupovanie inštruktora do prebiehajúceho scenára simulovaním poruchy prístroja, nízkej kapacity batérie, odlepenie cvičných defibrilačných elektród, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • zabudovaná automatická detekcia vloženého konektora kábla pre napojenie cvičných defibrilačných elektród , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • ľahká výmena samolepiacich cvičných defibrilačných elektród upevnených ku káblu patentkou, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • zabudovaná funkcia metronómu pre riadenie a zosúladenie frekvencií kompresií hrudníka a ventilácie s platnými Guidelines 2015, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • tlačítko pre spustenie defibrilačného výboja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • zabudované piktogramy pre scenáre rozlišujúce dospelých a pediatrických pacientov, piktogram pre KPR a piktogram pre bezpečné dotýkanie sa pacienta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • vstavaná nabíjateľná batéria, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • prenosný obal s úložným priestorom pre skladovanie cvičných defibrilačných elektród, diaľkového ovládania, prepojovacieho kábla na napojenie cvičných defibrilačných, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celotelový resuscitačný mode s penovými končatinami s vymeniteľnými zreničkami na nácvik KPR, AED a hlavou pre supraglotické pomôcky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zariadenie na zmenu srdcového rytmu a pohltenie energie defibrilačného výboja, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Vyhodnocovací program KPR -licencia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vyhodnocovacie zariadenie - NTB, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlačiareň laserová farebná - HP Color LaserJet Pro M252dw (alebo ekvivalent), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: AED defibrilátor cvičný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Redukcia k defibrilátoru LIFEPAK 15, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Náhradný toner do tlačiarne HP201X - čierny na min. 2800 strán, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 7 167,00 20% EUR 27. Október 2017 148651

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×