Obstarávanie

Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 605,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 603,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33140000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
10

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa v štruktúre, zdravotnícky spotrebný materiál, lekárske roztoky, dialyzačné roztoky, infúzne roztoky, glukózové roztoky, potreby na infúzie, dialyzačné filtre, spotrebný materiál k obličkovej dialýze, vaky na krv, ihly na dialýzu, ihly na anestéziu, lekárske ihly, injekčné striekačky, kanyly, katétre, chirurgické nite na zošívanie rán, ihly na zošívanie, balónikové katétre, sondy, kontrastné prostriedky na rongenovanie. Predmet zákazky je rozdelený na 60 častí. Členenie predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MGP, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 6 480,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256177
Teleflex Medical, s.r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 874,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256176
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 21 194,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256175
MEDIKO. spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 1 123,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256174
VIDRA a spol. s.r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 1 010,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256173
BIOHEM, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 2 842,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256172
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka Neuvedený celkový počet ponúk 919,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256171
A care, s.r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 64,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256170
DCX spol. s r. o. Neuvedený celkový počet ponúk 32,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256169
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom Neuvedený celkový počet ponúk 65,00 Neuvedené EUR 2. Január 2018 256168

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová dohoda č. 69 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920394/content/790738/download","filename":"zmluva-69-Acare, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 74 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920419/content/790750/download","filename":"zmluva-74-Fresenius Medical Care.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 12 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920368/content/790729/download","filename":"ponuka_DCX.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 1 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920134/content/790518/download","filename":"ponuka_PULImedical.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920772/content/790924/download","filename":"sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 4 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920331/content/790715/download","filename":"ponuka_BIOHEM.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 71 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920401/content/790741/download","filename":"zmluva-71-BIOHEM.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 76 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920428/content/790806/download","filename":"zmluva-76-MGP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838870/content/661006/download","filename":"SP.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie k súťažným podkladom_5 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853798/content/577971/download","filename":"Revuca-SZM-info_5 komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie k súťažným podkladom_4 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851696/content/569527/download","filename":"Revuca-SZM-info_4 komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie súťažných podkladov_1 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846763/content/552723/download","filename":"Revuca-SZM-info_1 komplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 8 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920341/content/790719/download","filename":"ponuka-subor_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920341/content/790720/download","filename":"ponuka-subor_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 9 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920360/content/790724/download","filename":"ponuka-RADIX.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie súťažných podkladov_6 1. August 2017 1. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/858987/content/598246/download","filename":"Revuca-SZM-info_6 komplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 2 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920135/content/790520/download","filename":"ponuka_MEDIKO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920131/content/790508/download","filename":"zapisnica-vyhodnotenie_PU.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 68 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920389/content/790736/download","filename":"zmluva-68-DCX.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 70 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920398/content/790740/download","filename":"zmluva-70-Perfect Distribution a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 3 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920137/content/790523/download","filename":"ponuka_Perfect Distribution.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 10 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920366/content/790727/download","filename":"ponuka_Teleflex.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 73 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920414/content/790746/download","filename":"zmluva-73-MEDIKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 5 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920337/content/790716/download","filename":"ponuka_MGP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 6 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920339/content/790717/download","filename":"ponuka_Unomed.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 67 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920383/content/790733/download","filename":"zmluva-67-UNOMED, spol.s.r.o.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie k súťažným podkladom_3 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920130/content/790506/download","filename":"zapisnica-otvaranie_ponuk.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 72 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920407/content/790743/download","filename":"zmluva-72-VIDRA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 7 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920340/content/790718/download","filename":"ponuka_Unotech.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie súťažných podkladov_2 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847477/content/554114/download","filename":"Revuca-SZM-info_2-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847477/content/554116/download","filename":"Revuca-SZM-info_2-informacia o nedostupnosti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 11 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920367/content/790728/download","filename":"ponuka-A Care.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920132/content/790511/download","filename":"zapisnica-vyhodnotenie_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920132/content/790512/download","filename":"zapisnica-vyhodnotenie_2-pred eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920132/content/790513/download","filename":"zapisnica-vyhodnotenie_3-po-eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920132/content/790514/download","filename":"zapisnica-vyhodnotenie_4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911109/content/751465/download","filename":"Revuca-SZM-vyhodnotenie_informacia_o_vysledku_vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka por. č. 13 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920377/content/790731/download","filename":"ponuka_Fresenius.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 75 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920423/content/790803/download","filename":"zmluva-75-TELEFLEX.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920771/content/790923/download","filename":"odovodnenie_nezrusenia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×