Obstarávateľ

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Bardejov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 744 456,00 EUR 1
2015 195 862,00 EUR 3
2016 862 835,42 EUR 24
2017 622 620,12 EUR 12
2018 2 710 386,31 EUR 18
2019 3 413 495,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 52 881,54 EUR 6
2017 87 490,47 EUR 7
2018 1
2018 59 551,06 EUR 4
2019 2
2019 85 315,00 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 4 15 890,12 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 2 600 957,00 EUR
Siemens s.r.o. 1 518 940,00 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 3 1 345 414,00 EUR
INTRAVENA s.r.o. 4 16 717,50 EUR
Chemkostav, a.s. 1 2 399 073,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 1 365 058,00 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 2 100 400,00 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 1 3 470,00 EUR
CIMBAĽÁK s.r.o. 1 68 370,00 EUR
LEON global s.r.o. 1 1 559,00 EUR
BMT, s.r.o. 1 134 148,00 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 24 167 664,95 EUR
DCX spol. s r. o. 1 62 374,50 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 2 112 310,00 EUR
AD REM, s.r.o. 1 620 380,00 EUR
NJL s.r.o. 3 3 083,50 EUR
CHIROSAN, s.r.o. 1 96 000,00 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 2 115 622,00 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 2 11 167,00 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 2 050,00 EUR
KRIDLA s.r.o 2 1 580,00 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 2 656,00 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 1 1 120,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
mäso, mäsové výrobky, hydina a hydinové výrobky 74 719,00 68 370,00 91.5% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
RTG lampa pre CT prístroj 55 000,00 52 551,66 95.54% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
albumíny 66 143,00 65 919,09 99.66% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
RTG prístroje_plazmový sterilizátor 744 456,00 620 380,00 83.33% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Magnetická rezonancia 667 024,00 667 024,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvýšenie energetickej efektívnosti NsP Sv. Jakuba formou poskytnutia garantovanej energetickej služby 518 940,00 518 940,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Vybudovanie traktu urgentnej medicíny 2018 Práce Áno 0 Nie
Výmena dielu RTG lampy pre CT prístroj 52 560,00 52 560,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP 96 000,00 96 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 645,31 516,66 80.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky alebo "ekvivalent" 705,12 503,33 71.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo "ekvivalent" 2 418,00 2 157,45 89.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo "ekvivalent" 2 193,75 1 618,17 73.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Albumin 20 % 8 610,00 7 090,90 82.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Albumin 20% 43 440,00 36 180,90 83.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 9 360,00 8 509,09 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 7 470,00 5 890,90 78.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 2 720,00 2 472,72 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 1 829,20 1 520,71 83.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 2 288,00 2 074,49 90.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 2 160,00 1 963,63 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 2 379,00 2 127,26 89.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 1 915,20 1 741,09 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 1 080,00 777,27 71.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 1 400,00 588,63 42.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 480,00 400,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
antibiotiká alebo ekvivalent 6 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká alebo ekvivalent 11 944,80 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká alebo ekvivalent 18 986,28 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká alebo ekvivalent 5 589,42 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky alebo ekvivalent 62 474,50 56 704,09 90.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 25 905,36 21 891,00 84.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 8 736,00 7 470,26 85.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 6 381,60 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká alebo ekvivalent 3 499,44 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká alebo ekvivalent 2 986,56 2 715,05 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 1 929,30 1 330,90 68.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká alebo ekvivalent 2 686,12 2 441,92 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 326,32 933,33 70.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 630,00 479,50 76.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Albumin 20% 62 160,00 50 000,00 80.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Albumin 20 % 3 367,00 3 060,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 1 890,36 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby alebo ekvivalent 973,76 800,00 82.15% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent 2 297,64 1 299,16 56.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky - skupina 2 5 431,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká 29 589,22 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky - skupina 1 25 739,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká 5 523,72 4 929,50 89.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 18 916,94 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká 9 664,00 8 785,45 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 10 649,88 9 194,60 86.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 4 475,16 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Antibiotiká 3 105,72 2 823,38 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 3 982,08 3 620,07 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 1 448,39 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 2 423,00 2 000,00 82.54% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 525,00 991,66 65.02% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Albumin 20 % 100 ml 48 127,80 41 272,72 85.75% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Albumin 20 % 50 ml 5 263,80 4 781,81 90.84% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 558,00 1 221,66 78.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 2 086,00 1 708,33 81.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie traktu urgentnej medicíny 2 399 073,00 2 399 073,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Antibiotiká 42 041,58 30 000,00 71.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 5 310,80 4 827,98 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 12 179,40 11 072,18 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 11 877,15 10 797,40 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 12 790,08 11 618,18 90.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 3 966,46 2 830,00 71.34% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 6 968,64 6 335,12 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Antibiotiká 3 600,00 3 154,54 87.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 6 912,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky 28 824,75 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky 20 889,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky 3 035,60 2 759,63 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 2 925,31 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 6 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektriny 1 365 058,00 1 365 058,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 1 235 899,00 1 235 899,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zobrazovacia diagnostická technika 2019 Tovary Áno 0 Nie
Albumin 20% 50 ml 7 533,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Albumín 20% 100 ml 71 362,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika 2019 Tovary Áno 0 Nie
Zobrazovacia diagnostická technika 678 390,00 678 390,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 2 Áno
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika 134 148,00 134 148,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Ánohttp://www.nsp-bardejov.sk


+421415665268


chachula@eurodotacie.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 233 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×