Obstarávanie

Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 911 173,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 911 170,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111710-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
20

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre pracovisko intervenčnej rádiológie pre verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do 27 (slovom: dvadsiatich siedmich) častí. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých častí predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby spojené s dodaním tovaru: zabezpečenie kompletizácie predmetu zákazky, doprava predmetu zákazky a vyloženie na miesto plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, a poskytnutie písomných dokumentov potrebných pre prácu a to najmä: technická dokumentácia, manuál pre prácu s tovarom v slovenskom alebo českom jazyku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
B. Braun Medical s.r.o. 1 69 174,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70853
InterMedical, spol. s r.o. 1 127 400,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70854
TATRA - ALPINE a. s. 1 230 358,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70855
PHARMA GROUP, a.s. 1 1 087 577,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70856
InterMedical, spol. s r.o. 1 1 824 240,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70857
ELU Medical s.r.o. 1 684 156,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70858
A care, s.r.o. 1 920 080,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70859
MEDITRADE spol. s r. o. 1 326 168,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70860
MEDITRADE spol. s r. o. 1 775 294,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70861
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 602 239,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70862
UNOTECH, spol. s r.o. 1 1 133 202,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70863
InterMedical, spol. s r.o. 1 549 500,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70864
UNOTECH, spol. s r.o. 1 3 773 388,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70865
InterMedical, spol. s r.o. 1 1 270 541,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70866
TATRA - ALPINE a. s. 1 370 429,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70867
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 406 594,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70868
TIMED, s.r.o. 1 1 424 335,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70869
InterMedical, spol. s r.o. 1 487 507,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70870
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 518 238,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70871
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 330 750,00 0% EUR 15. Apríl 2015 70872

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov PHARMA GROUP, a.s. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602079/content/229494/download","filename":"Ponuka-Pharma_Group.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602112/content/229587/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-oznamenie-info-par46ods2-odovodnenie-nezrusenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADYTON medical devices SK s. r. o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602100/content/229761/download","filename":"Ponuka-ADYTON.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Medtronic Slovakia s. r. o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602106/content/230128/download","filename":"Ponuka-Medtronic.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov MED - ART, spol. s r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602109/content/229495/download","filename":"Ponuka-MED-ART.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov MEDITRADE spol. s r. o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602088/content/229952/download","filename":"Ponuka-MEDITRADE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 []
Ponuky uchádzačov TIMED, s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602082/content/229603/download","filename":"Ponuka-Timed.pdf"}]
Ponuky uchádzačov InterMedical spol. s r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602202/content/229800/download","filename":"Ponuka-InterMedical.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov ELU Medical s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602085/content/229798/download","filename":"Ponuka-ELU_medical.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602070/content/229914/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-profil-info-SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOTECH, spol. s r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602094/content/229481/download","filename":"Ponuka-UNOTECH.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602073/content/230099/download","filename":"Ponuka-Slovakia_Medical.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602181/content/229745/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-oznamenie-info-par21-sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov B. Braun Medical s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602076/content/230304/download","filename":"Ponuka-BBraun.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 []
Zápisnica Zápisnica 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602199/content/229594/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-3-vyhodnotenie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602199/content/229595/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-5-pred_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602199/content/229596/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-6-po_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602199/content/229597/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-8-vyhodnotenie-zaver.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602169/content/229863/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-1-otvaranie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602169/content/229864/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-4-otvaranie-kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602196/content/230287/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-2-PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602196/content/230289/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-zapisnica-7-PU-po_eA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602136/content/230225/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-oznamenie-info-par44-vysledok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov Biomedica Slovakia, s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602205/content/229948/download","filename":"Ponuka-Biomedica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602097/content/229566/download","filename":"Ponuka-Operativa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov A care, s.r.o. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602091/content/230181/download","filename":"Ponuka-Acare.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TATRA - ALPINE a. s. 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602208/content/229650/download","filename":"Ponuka-TatraAlpine.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Júl 2015 9. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602103/content/229920/download","filename":"BB-SUSCH-2014-12-NZ-VS-radiologia-profil-SP-komplet.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Máj 2015 25. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×