Obstarávanie

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 010 604,00
Konečná suma(Bez DPH):
842 169,16
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141200-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávanej zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 2 4 200,00 20% EUR 11. Marec 2015 67817
INAMED, s. r. o. 2 44 251,00 20% EUR 11. Marec 2015 67818
UNOTECH, spol. s r.o. 2 2 570,00 20% EUR 11. Marec 2015 67819
SUBITO SK spol. s r. o. 1 5 719,00 20% EUR 11. Marec 2015 67820
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 459 459,00 20% EUR 11. Marec 2015 67821
TIMED, s.r.o. 1 17 437,00 20% EUR 11. Marec 2015 67822
MEDITRADE spol. s r. o. 1 249 610,00 20% EUR 11. Marec 2015 67823
UNOTECH, spol. s r.o. 2 920,00 20% EUR 11. Marec 2015 67824
TIMED, s.r.o. 1 184 326,00 20% EUR 11. Marec 2015 67825
MEDITRADE spol. s r. o. 1 34 236,00 20% EUR 11. Marec 2015 67826
SUBITO SK spol. s r. o. 1 7 875,00 20% EUR 11. Marec 2015 67827

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov GlobalMed, a.s. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599341/content/230239/download","filename":"Ponuka_Ostatne_GlobalMed.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599341/content/230240/download","filename":"Ponuka_Kriteria_GlobalMed_cast9_10.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599365/content/230470/download","filename":"Zapisnica_Vyhodnotenie_ponuk_pred__EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599365/content/230471/download","filename":"Zapisnica_Vyhodnotenie_ponuk_po_EA .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599335/content/229725/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Operativa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599335/content/229726/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Operativa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Iný dokument k zákazke Prílohy k súťažným podkladom 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230023/download","filename":"Cast_c_1_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230024/download","filename":"Cast_c_1_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230025/download","filename":"Cast_c_1_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230026/download","filename":"Cast_c_2_priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230027/download","filename":"Cast_c_2_priloha_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230028/download","filename":"Cast_c_2_priloha_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230029/download","filename":"Cast_c_3_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230030/download","filename":"Cast_c_3_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230031/download","filename":"Cast_c_3_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230032/download","filename":"Cast_c_4_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230033/download","filename":"Cast_c_4_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230034/download","filename":"Cast_c_4_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230035/download","filename":"Cast_c_5_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230036/download","filename":"Cast_c_5_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230037/download","filename":"Cast_c_5_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230038/download","filename":"Cast_c_6_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230039/download","filename":"Cast_c_6_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230040/download","filename":"Cast_c_6_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230041/download","filename":"Cast_c_7_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230042/download","filename":"Cast_c_7_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230043/download","filename":"Cast_c_7_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230044/download","filename":"Cast_c_8_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230045/download","filename":"Cast_c_8_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230046/download","filename":"Cast_c_8_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230047/download","filename":"Cast_c_9_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230048/download","filename":"Cast_c_9_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230049/download","filename":"Cast_c_9_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230050/download","filename":"Cast_c_10_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230051/download","filename":"Cast_c_10_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230052/download","filename":"Cast_c_10_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230053/download","filename":"Cast_c_11_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230054/download","filename":"Cast_c_11_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230055/download","filename":"Cast_c_11_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230056/download","filename":"Cast_c_12_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230057/download","filename":"Cast_c_12_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230058/download","filename":"Cast_c_12_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230059/download","filename":"Cast_c_13_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230060/download","filename":"Cast_c_13_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230061/download","filename":"Cast_c_13_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230062/download","filename":"Cast_c_14_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230063/download","filename":"Cast_c_14_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230064/download","filename":"Cast_c_14_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230065/download","filename":"Cast_c_15_priloha_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230066/download","filename":"Cast_c_15_priloha_c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230067/download","filename":"Cast_c_15_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230068/download","filename":"Priloha_c_4_Identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230069/download","filename":"Priloha_c_5_Vyhlasenie_uchadzaca_vo_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230070/download","filename":"Priloha_c_6_Vyhlasenie_uchadzaca_casti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230071/download","filename":"Priloha_c_5_Vyhlasenie_uchadzaca_vo_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599359/content/230072/download","filename":"Priloha_c_6_Vyhlasenie_uchadzaca_casti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervečnú elektrofyziológiu pre časť č. 1 7. Marec 2018 7. Marec 2018 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. August 2014 6. August 2014 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 30. Jún 2014 30. Jún 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599497/content/229928/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk .pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599503/content/229868/download","filename":"Zapisnica_Kontrola_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599503/content/229869/download","filename":"Zapisnica_kontrola_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOTECH, spol s r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599329/content/229957/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Unotech_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599329/content/229958/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Unotech_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599329/content/229959/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Unotech_3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BIOTRONIK Slovensko, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599332/content/230255/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Biotronik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599332/content/230256/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Biotronik_cast2.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599500/content/230205/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599425/content/229767/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599326/content/229724/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOTECH, spol s r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599473/content/229898/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Unotech_cast1_4_9_10_11.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TIMED, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599338/content/229950/download","filename":"Ponuka_Ostatne_TIMED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599338/content/229951/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Timed_cast1_7_12_14.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 24. November 2014 24. November 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dohoda o ukončení KZ č. 58-2015-KZ na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť 4 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov MEDITRADE, spol. s r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599347/content/229851/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Meditrade.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599347/content/229852/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Meditrade.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PHARMA GROUP, a.s. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599344/content/229620/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Pharma_Group.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599344/content/229621/download","filename":"Ponuka_Kriteria_PHARMAGROUP_cast1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INAMED, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599356/content/229963/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Inamed.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599356/content/229964/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Inamed_cast3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov B. Braun Medical, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599353/content/229739/download","filename":"Ponuka_Ostatne_BBraun.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599353/content/229740/download","filename":"Ponuka_Kriteria_B.Braun_cast3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SUBITO SK, spol. s r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599350/content/229617/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Subito.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599350/content/229618/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Subito.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599362/content/230278/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_Ostatne .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599362/content/230279/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 62-2015-RD na dodanie časti č. 8 27. November 2017 27. November 2017 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/599368/content/229757/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 3. Február 2017 3. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 26. September 2017 26. September 2017 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 15. Január 2016 15. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 60-2015-RD na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť č. 6 8. Marec 2018 8. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 Rámcovej dohode č. 70-2015-RD na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť č. 11 8. Marec 2018 8. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dohoda o ukončení RD č. 57-2015-RD na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť 4 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 29. Jún 2017 29. Jún 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 63-2015-RD na dodanie časti č. 9 27. November 2017 27. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 71-2015-KZ na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť č. 11 8. Marec 2018 8. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 19. Jún 2015 19. Jún 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 60-2015-RD na dodanie časti č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu skupiny 6 20. Jún 2018 20. Jún 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 47-2015-RD na dodanie časti č. 1 27. November 2017 27. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 49-2015-KZ na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervečnú elektrofyziológiu pre časť č. 1 8. Marec 2018 8. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 17. Október 2016 17. Október 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 50-2015-RD na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť č. 2 8. Marec 2018 8. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 72-2015-KZ na dodanie ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu pre časť č. 11 8. Marec 2018 8. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 74-2015-RD na dodanie časti č. 13 27. November 2017 27. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Október 2015 6. Október 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×