Obstarávanie

Balónexpandibilný krytý cievny stent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
204 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
181 554,54
Zaplatené:
88.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111710-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
70.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby intervenčnej angiologickej sály.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka - Balónexpandibilný krytý cievny stent:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Je tvorený balónexpandibilným stentom z nerezovej ocele 316L alebo z COCr (L605)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Je pokrytý aspoň jednou vrstvou ePTFE., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Krytý stent je upevnený na over-the-wire zavádzacom systéme s nepoddajným balónikom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Na šafte balónika musia byť minimálne dve rádioopacitné značky, ktoré určujú dĺžku balónu a konce krytého stentu a slúžia na jeho presné umiestnenie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Proximálna časť endovaskulárneho systému musí obsahovať: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.1 inflačné hrdlo typu luer lock so samičím závitom,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.2 hrdlo so samičím závitom pre vodiaci drát., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Endovaskulárny systém s balónexpandibilným krytým stentom musí byť k dispozícií v dĺžkach katétroch v minimálne dvoch rozpätiach:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.1 prvé rozpätie - od 60 cm do 90 cm vrátane,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.2 druhé rozpätie - od 120 cm do 140 cm vrátane., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Musí byť kompatibilný s 0,89 mm vodiacimi drátmi (0,035")., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Požaduje sa, aby mal dodávateľ v ponuke sortiment rôznych dĺžok balónexpandibilného krytého stentu a to: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.1 minimálne 20 mm a viac,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.2 a zároveň (ale nie len), aby súčasťou sortimentu ponúkaných tovarov boli aj dĺžky o rozmere minimálne 55 mm a viac., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - tieto dĺžky majú byť zároveň v priemere od 5 mm do 12 mm., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. Je určený na ošetrenie aterosklerotických lézií aa. iliacae communes a aa. iliacae externae., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 4 199 710,00 10% EUR 8. Júl 2016 113434

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×