Obstarávanie

Figurína pre nácvik KPR s možnosťou vyhodnocovania


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 277,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 276,00
Zaplatené:
99.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34150000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Spriechodnenie dýchacích ciest len pri správne prevedenými úkonmi nadvihnutia brady a záklonom hlavy; 2. Hlava figuríny prispôsobená na dýchanie z úst do úst; 3.  Figurína má zabudovanú rozdielnu akustickú spätnú väzbu na správnu a nadmerne vykonanú ventiláciu s možnosťou regulácie hlasitosti; 4. Možnosť simulovania rôzneho odporu hrudníka figuríny pri kompresiách použitím rôznych pružín simulujúcich rôzny odpor hrudníku; 5. Vydychovaný vzduch z pľúc figuríny je zvedený mimo figurínu samostatnou vetvou dýchacieho okruhu; 6. Počítačové vyhodnocovanie KPR pomocou vyhodnocovacieho zariadenia v súlade platných Guidelines 2015; 7. Možnosť simultánneho pripojenia až 6 figurín; 8. Možnosť jednoduchej zmeny nastavenia jednotlivých parametrov pri zmene; 9. Guidelines, alebo podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa; 10. Program sa musí automaticky spúšťať s prvým vykonaným úkonom KPR a automaticky zastaviť po uplynutí zvoleného času pre resuscitáciu; 11. Program musí umožniť zvolenie režimov pre vykonávanú KPR jedným alebo dvomi záchranármi, režim len pre ventiláciu a režim pre kompresie hrudníka; 12. Program v reálnom čase vyhodnocuje hĺbku kompresií, frekvenciu kompresií a vdychový objem ventilácie v ml, nesprávnu polohu rúk pri kompresiách, frekvenciu kompresií, distenziu žalúdka, čas pri nečinnosti s figurínou tzv. no flow time; 13. Samostatné priebežné vyhodnocovanie prevedených úkonov pre kompresie, ventiláciu a frekvenciu kompresií v reálnom čase vo forme samostatných kriviek pre každý úkon s vyznačenými hranicami hodnôt v súlade s Guidelines 2015; 14. Program vyhodnocuje celkovú úspešnosť vykonaných jednotlivých úkonov KPR pozostávajúcich z kompresií, ventilácie frekvencie v percentách, nesprávnu polohu rúk pri kompresiách, distenziu žalúdka, čas pri nečinnosti s figurínou tzv. no flow time; 15. Záverečné percentuálne vyhodnotenie celkového priebehu KPR závislú od vykonaných kompresií, ventilácie a času nečinnosti s figurínou vyjadrenú v percentách; 16. Možnosť figurínu v budúcnosti doplniť o pripojiteľné ohybné končatiny s kĺbmi, ohybné s kĺbmi končatiny so simuláciou traumatických poranení, hornú končatinu na nácvik podávania IV terapie; 17. Ľahká hygiena figuríny a jednoduchá výmena spotrebných častí – pľúc a tváre; 18. Možnosť pripojenia minimálne troch externých zariadení na vyhodnocovanie KPR; 19. Možnosť pripojenia externých zariadení na vyhodnocovanie KPR prepojením pomocou kábla, bezdrôtovo funkciou Bluetooth, alebo Wi-Fi; 20. Figurína je napájaná pomocou nenabíjateľných alkalických batérií; 21. Možnosť archivácie uložených záznamov cvičení; 22. Kompatibilita figuríny s už nadobudnutým spotrebným materiálom (náhradné dýchacie cesty Resusci Anne QCPR 700-1000ml, Laerdal ; set náhradných dielov Resusci Anne QCPR Periodic Maintenance Kit ,Laerdal )

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Figurína pre nácvik KPR s možnosťou vyhodnocovania, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 2 276,00 0% EUR 26. September 2018 163560

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×