Obstarávanie

Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 443 146,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 443 143,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141200-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Špeciálny zdravotnícky materiál pre zabezpečenie výkonov v detskej intervenčnej kardiológii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TATRA - ALPINE a. s. 1 55 029,00 Neuvedené EUR 29. December 2016 91318
MEDICAL GROUP SK a.s. 1 105 374,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91319
UNOTECH, spol. s r.o. 1 41 216,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91320
PHARMA GROUP, a.s. 1 22 686,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91321
MEDINT PRO, a. s. 1 64 950,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91322
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 1 56 547,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91323
MEDINT PRO, a. s. 1 870 359,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91324
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 169 710,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91325
UNOTECH, spol. s r.o. 1 57 272,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 91326

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933783/content/731593/download","filename":"Ostatné - Operatíva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933783/content/731594/download","filename":"Kritériá - Operatíva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933790/content/731618/download","filename":"Ostatneé - Pharma Group.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933790/content/731619/download","filename":"Kritériá - Pharma Group.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933759/content/731523/download","filename":"183_2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933797/content/731659/download","filename":"Zápisnica - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933797/content/731660/download","filename":"Zápisnica - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933788/content/731604/download","filename":"Ostatné - ARID.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933788/content/731605/download","filename":"Kritériá - ARID.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933767/content/731549/download","filename":"187_2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933763/content/731534/download","filename":"185_2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. September 2017 4. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870467/content/665180/download","filename":"Súťažné podklady_ŠZM pre detskú intervenčnú kardiológiu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870467/content/665181/download","filename":"Prílohač. 1_Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933799/content/731667/download","filename":"Zápisnica - podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933799/content/731668/download","filename":"Zápisnica - Kontrola ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933769/content/731554/download","filename":"188_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933775/content/731572/download","filename":"Ostatné - Medint Pro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933775/content/731573/download","filename":"Kritériá - MEDINT PRO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2017 13. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900770/content/703507/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. November 2017 13. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900775/content/703537/download","filename":"Odôvodnenie § 57 ods.2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933761/content/731531/download","filename":"184_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933777/content/731576/download","filename":"Ostatné - Unotech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933777/content/731577/download","filename":"Kritériá -Unotech.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933771/content/731557/download","filename":"189_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933792/content/731621/download","filename":"Ostatné - Medical Group.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933792/content/731622/download","filename":"Kritériá - Medical Group.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933757/content/731519/download","filename":"182_2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890729/content/634647/download","filename":"INO_Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933765/content/731538/download","filename":"186_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933781/content/731587/download","filename":"Ostatné - Tatra Alpine.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933781/content/731588/download","filename":"Kritériá - TATRA-ALPINE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933755/content/731515/download","filename":"181_2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933794/content/731643/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874041/content/564611/download","filename":"INO-OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933801/content/731670/download","filename":"Zápisnica - Vyhodnotenie ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×