Obstarávanie

Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 408 221,00
Konečná suma(Bez DPH):
29 408 218,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111730-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
26

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 29 (slovom: dvadsiatich deviatich) častí. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých častí predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby spojené s dodaním tovaru: zabezpečenie kompletizácie predmetu zákazky, doprava predmetu zákazky a vyloženie na miesto plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky,a poskytnutie písomných dokumentov potrebných pre prácu a to najmä: technická dokumentácia, manuál pre prácu s tovarom v slovenskom alebo českom jazyku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
InterMedical, spol. s r.o. 1 2 920 555,00 0% EUR 15. Máj 2015 70115
A care, s.r.o. 1 2 721 100,00 0% EUR 15. Máj 2015 70116
TIMED, s.r.o. 1 2 483 904,00 0% EUR 15. Máj 2015 70117
B. Braun Medical s.r.o. 1 1 017 194,00 0% EUR 15. Máj 2015 70118
B. Braun Medical s.r.o. 1 300 000,00 0% EUR 15. Máj 2015 70119
MEDITRADE spol. s r. o. 1 2 071 078,00 0% EUR 15. Máj 2015 70120
TATRA - ALPINE a. s. 1 1 177 763,00 0% EUR 15. Máj 2015 70121
ADYTON medical devices SK s. r. o. 1 1 206 720,00 0% EUR 15. Máj 2015 70122
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 981 625,00 0% EUR 15. Máj 2015 70123
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 243 135,00 0% EUR 15. Máj 2015 70124
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 1 2 287 382,00 0% EUR 15. Máj 2015 70125
UNOTECH, spol. s r.o. 1 589 202,00 0% EUR 15. Máj 2015 70126
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 1 2 250 000,00 0% EUR 15. Máj 2015 70127
Cardioservice, s. r. o. 1 3 567 144,00 0% EUR 15. Máj 2015 70128
Innova Slovakia s.r.o. 1 906 327,00 0% EUR 15. Máj 2015 70129
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 529 651,00 0% EUR 15. Máj 2015 70130
ELU Medical s.r.o. 1 556 500,00 0% EUR 15. Máj 2015 70131
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 1 712 002,00 0% EUR 15. Máj 2015 70132
RAVIKA spol. s r. o. 1 853 000,00 0% EUR 15. Máj 2015 70133
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 1 233 970,00 0% EUR 15. Máj 2015 70134
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 1 394 500,00 0% EUR 15. Máj 2015 70135
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 1 58 250,00 0% EUR 15. Máj 2015 70136
Ing. Juraj Pisch - JUPI 1 687 776,00 0% EUR 15. Máj 2015 70137
TransMedica, s.r.o. 1 303 587,00 0% EUR 15. Máj 2015 70138
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 271 248,00 0% EUR 15. Máj 2015 70139
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 84 605,00 0% EUR 15. Máj 2015 70140

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602412/content/865564/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-zapisnica-2-PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602358/content/865518/download","filename":"Ponuka-ALMJ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602334/content/865460/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-vysvetlenie-SP-komplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov B. Braun Medical s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602319/content/865437/download","filename":"Ponuka-BBraun.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOTECH, spol. s r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602337/content/865487/download","filename":"Ponuka-UNOTECH.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cardioservice, s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602310/content/865431/download","filename":"Ponuka-Cardioservice.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov TransMedica, s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602322/content/865448/download","filename":"Ponuka-TransMEdica.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602409/content/865560/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-zapisnica-1-otvaranie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602409/content/865561/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-zapisnica-4-otvaranie-kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOMED spol. s r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602340/content/865490/download","filename":"Ponuka-UNOMED.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602415/content/865568/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-zapisnica-3-vyhodnotenie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602415/content/865569/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-zapisnica-5-pred_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602415/content/865570/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-zapisnica-6-po_eA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602316/content/865435/download","filename":"Ponuka-Operativa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602268/content/865385/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-Profil-info-SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TIMED s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602346/content/865504/download","filename":"Ponuka-Timed.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Juraj Pisch - JUPI 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602307/content/865429/download","filename":"Ponuka-Ing.JurajPisch-JUPI.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602367/content/865524/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-info-par44-vysledok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov ELU Medical s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602343/content/865494/download","filename":"Ponuka-ELU_medical.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602325/content/865451/download","filename":"Ponuka-Slovakia_Medical.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602301/content/865414/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-SP-komplet.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov A care, s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602355/content/865511/download","filename":"Ponuka-Acare.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Biomedica Slovakia s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602295/content/229785/download","filename":"Ponuka-Biomedica_Slovakia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Innova Slovakia s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602349/content/865506/download","filename":"Ponuka-Innova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GlobalMed, a.s. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602313/content/865433/download","filename":"Ponuka-GlobalMed.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RAVIKA, spol. s .r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602361/content/865522/download","filename":"Ponuka-RAVIKA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADYTON medical devices SK s.r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602352/content/865509/download","filename":"Ponuka-ADYTON.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov InterMedical, spol. s r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602298/content/865411/download","filename":"Ponuka-Intermedical.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROMEDICAL, spol. s r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602328/content/865453/download","filename":"Ponuka-EUROMEDICAL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602424/content/865574/download","filename":"BB-SUSCH-2014-20-NZ-VS-Kardiologia-oznamenie-info-par21-sprava_o_zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602418/content/865572/download","filename":"Kardiologia-odovodnenie_nezrusenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEDITRADE spol. s r.o. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602331/content/865458/download","filename":"Ponuka-MEDITRADE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TATRA-ALPINE, a.s. 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602304/content/865425/download","filename":"Ponuka-Tatra_Alpine.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×