Obstarávanie

Infúzne dávkovače a pumpy (Infúzna technika)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
101 266,00
Konečná suma(Bez DPH):
101 266,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33190000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Infúzna technika (injektomaty-lineárne dávkovače 50 ks, infúzne pumpy 50 ks, dokovacie stanice 10 ks a infúzne stojany 20 ks, vrátane všetkých služieb spojených s dodávkou, nevyhnutná pre zriadenie lôžok pre hospitalizovaných infikovaných pacientov s diagnostikovaným COVID-19, s vážnejším alebo ťažkým priebehom choroby

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
1. Apríl 2020
Vestník:
72/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
1. Apríl 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
101 266,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO:
31424562

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 ods. 1 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo

Vysvetlenie:

Priame rokovacie konanie (PRK) z dôvodu šírenia sa ochorení koronavírusom je možné použiť len v prípade ak: - je vyhlásené ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (bola vyhlásená mimoriadna situácia od 06:00 hod. 12.03.2020), - a predmet zákazky sa týka priamo jednej z činností nevyhnutných pre boj s týmto ochorením, resp. s jeho šírením (prístroje sú nevyhnutné pre pre zriadenie lôžok s určením pre pacientov s diagnostikovaným COVID 19 s vážnejším alebo ťažkým priebehom choroby. Obe podmienky musia byť splnené súčasne. Sú preukázateľne splnené podmienky pre použitie PRK, zákazka na dodanie tovaru sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 1 101 266,00 Neuvedené EUR 1. Apríl 2020 274554

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×