Obstarávanie

Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
394 328,00
Konečná suma(Bez DPH):
394 328,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33194100-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky: 334 ks lineárna pumpa 114 ks volumetrická pumpa 52 ks dokovacia stanica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 1 394 328,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2019 255997

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Kúpna zmluva 103/2019 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046518/content/962969/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046518/content/962970/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046516/content/962967/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047369/content/964759/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa k zákazke 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047363/content/964754/download","filename":"Správa k zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na kúpnu zmluvu 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046527/content/962985/download","filename":"Odkaz na potvrdenie o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047374/content/964763/download","filename":"Navrh na plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047374/content/964764/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Máj 2019 14. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038410/content/944528/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk...pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046517/content/962968/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z kontroly ponúk 8. Júl 2019 8. Júl 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×