Obstarávanie

Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 565,00
Konečná suma(Bez DPH):
167 562,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33182220-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 45 022,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87256
MEDITRADE spol. s r. o. 2 14 781,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87257
Biomedica Slovakia, s.r.o. 2 13 474,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87258
TIMED, s.r.o. 2 29 782,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87259
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 1 56 278,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87260
TIMED, s.r.o. 1 5 668,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87261
TIMED, s.r.o. 3 2 557,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2015 87262

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k RD č. 157-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku sdrcovej chirurgie so zamerním na chlopne pre časť 7 12. Január 2018 12. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 12. Február 2015 12. Február 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Október 2014 13. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda na dodanie ŠZM pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť č. 3 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Zápisnica Zápisnica 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 17. December 2015 17. December 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Ponuky uchádzačov Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Ponuky uchádzačov UNOMED, spol. s r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 17. Október 2016 17. Október 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 162-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť č. 12 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Ponuky uchádzačov SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 159-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť č. 11 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 13. Október 2014 13. Október 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 14. Október 2014 14. Október 2014
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 22. September 2014 22. September 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Ponuky uchádzačov Biomedica Slovakia, s.r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Ponuky uchádzačov MEDITRADE, spol. s r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Ponuky uchádzačov TIMED, s.r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 145-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť č. 1 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 ku KZ č. 151-2015-KZ na dodanie ŠZM pre Kliniku sdrcovej chirurgie so zamerním na chlopne pre časť 3 3. Január 2018 3. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k RD č. 146-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku sdrcovej chirurgie so zamerním na chlopne pre časť 2 2. Január 2018 2. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 145-2015-RD na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť č. 1 2. Máj 2017 2. Máj 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 152-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť č. 4 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 18. Júl 2016 18. Júl 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k RD č. 150-2015-RD na dodanie ŠZM pre Kliniku sdrcovej chirurgie so zamerním na chlopne pre časť 3 3. Január 2018 3. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k RD č. 150-2015-RD na dodanie Špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne pre časť 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3 20. Júl 2016 20. Júl 2016
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 29. Jún 2017 29. Jún 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 3. Február 2017 3. Február 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 27. September 2017 27. September 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 147-2015-RD na dodanie časti č. 2 27. November 2017 27. November 2017
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. August 2015 7. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×