Obstarávanie

Infúzna technika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
33 720,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 087,60
Zaplatené:
83.29%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33194100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.; Dokovacie stanice vybavené lineárnymi dávkovačmi v počte 3ks a  volumetrické pumpy v počte 2ks. Zariadenie určené pre OAIM a operačné sály.; Vybavenie pandemického pavilónu pre Covid_19 - časť OAIM

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dokovacia stanica, Hodnota / charakteristika: umiestnená na pojazdnom stojane pre infúznu techniku s teleskopicky nastaviteľnou výškou závesných hákov pre infúzne roztoky; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: odnímateľný držiak s možnosťou uchyteniana infúzny stojan; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť použiť ktorúkoľvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy prístrojov (pumpa, dávkovač); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: dátové rozhranie pre napojenie na LAN; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač:, Hodnota / charakteristika: objemy použiteľných striekačiek, minimálne 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu    min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius; Technické vlastnosti: - režimy infúzie, Hodnota / charakteristika: kontinuálny režim; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: dávka/objem za čas; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: viacnásobná dávka; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: programovateľný režim; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou; Technické vlastnosti: - režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku, alarm, Hodnota / charakteristika: výpočet dávky priamo v pumpe; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: dostupné jednotky dávky:  μg, mg, g, mmol,; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: manuálny bolus; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: automatický bolus; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: KVO; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: grafická história (objem/dávka, tlak, prietok); Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: nastavenie osvetlenie displeja; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: knižnica liekov; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť nastavenia Soft a Hard limitov pre každý liek; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: systém dynamického tlaku; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: minimálne manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní automatické môže byť, nie je striktnou podmienkou; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: kontrola polohy uchytenia striekačky; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: textová identifikácia alarmu; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm konca striekačky; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm odpojenia od elektrickej siete; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm, dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm koniec Standby (dlhá pauza); Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm vybitej batérie; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm porucha prístroja; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: predalarm konca striekačky; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: predalarm vybitia batérie; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času; Technické vlastnosti: - ostatné parametre, Hodnota / charakteristika: jednofarebný LCD displej; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: ovládanie bez dotykovvaého displeja; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: prevedenie minimálne IP 22; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť vzájomného fyzického uchytenia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: súčasťou pumpy rúčka na prenášanie; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: uchytenie v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť); Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: Softvér v Slovenskom alebo Českom jazyku; Technické vlastnosti: --, Hodnota / charakteristika: možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom alebo pinom alebo klávesou; Technické vlastnosti: Infúzna/volumetrická pumpa, Hodnota / charakteristika: kontinuálny režim; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: režim - dávka/objem za čas; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: režim - nábeh a pokles; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: režim - viacnásobná dávka; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: programovateľný režim; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: režim sekundárnej infúzie PIGGY; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie transfúzie - krvi; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie transfúzie - červených krviniek; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie transfúzie - krvných doštičiek; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie transfúzie - plazmy; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie transfúzie - albumína; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: podávanie onkologických liečiv bezpečnostnými setmi; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku okrem IU; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: výpočet dávky priamo v pumpe; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: minimálne dostupné jednotky dávky:  μg, mg, g, mmol, kcal; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť oneskoreného štartu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: manuálne plnenie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: manuálny bolus; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: automatický bolus; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: KVO; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: grafické znázornenie histórie prietoku; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: nastavenie osvetlenia displeja; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: knižnica liekov; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: antibolusový systém; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: grafické znázornenie histórie tlaku; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: textová identifikácia alarmu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: nastavenie hlasitosti zvukového alarmu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: kontrola správnej inštalácie setu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm hornej oklúzie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm dolnej oklúzie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm zle zatvorených dvierok; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: výstražný alarm rozpojenia linky; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm odpojenia od elektrickej siete; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm koniec Standby (dlhá pauza); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm vybitej batérie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: alarm porucha prístroja; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: predalarm vybitia batérie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: varovanie o nutnosti preventívnej údržby; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: ovládanie bez dotykového displeja; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: LCD displej; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: odolnosť proti vode krytie minimálne  IP 22; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: súčasťou pumpy rúčka na prenášanie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Softvér v Slovenskom alebo Českom jazyku; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: uzamknutie klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zostava lineárny dávkovač, infúzna/volumetrická pumpa,  dokovacia stanica na pojazdnom stojane, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: - lineárny dávkovač počet v zostave, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: - infúzna/volumetrická pumpa počet v zostave, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: - dokovacia stanica počet v zostave, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - pojazdný stojan počet v zostave, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: -, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet zapojiteľných púmp, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: -, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rýchlosť prietoku, Jednotka: ml/h, Minimum: 0,01-999, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - krok nastavenia prietoku, Jednotka: ml/h, Minimum: , Maximum: 0,01, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou, Jednotka: +-%, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI), Jednotka: ml, Minimum: 0,1 - 999, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI), Jednotka: min., Minimum: 0,01-60, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - bolus, Jednotka: ml/h, Minimum: 50-1200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - objem bolusu, Jednotka: ml, Minimum: 0,1-50,00, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - záznam udalostí s dátumom a časom - počet, Jednotka: počet, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - dlhá pauza - Standby, Jednotka: min., Minimum: 1-1440, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet liekov v knižnici, Jednotka: počet, Minimum: 256, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - tlakové limity oklúzneho tlaku, Jednotka: min/mmHG, Minimum: 75-750, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku, Jednotka: počet, Minimum: 9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - výdrž batérie 5ml/h, Jednotka: hod., Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - doba nabíjania batérie, Jednotka: hod., Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom, Jednotka: rok, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Infúzna/volumetrická pumpa, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: -, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rýchlosť prietoku, Jednotka: ml/h, Minimum: 0.1-1200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - presnosť rýchlosti prietoku so setom, Jednotka: +- %, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI), rozsah, Jednotka: ml, Minimum: 0,1-999, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet režimov dávky, Jednotka: počet, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI), Jednotka: ml, Minimum: 0,1-999, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI), Jednotka: min., Minimum: 1 - 5940, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rýchlosť podania bolusu, Jednotka: ml/h, Minimum: 1-1200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - objem bolusu, Jednotka: ml, Minimum: 1-99,99, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - záznam udalostí s dátumom a časom - počet, Jednotka: počet, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - dlhá pauza - Standby, Jednotka: hod., Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet liekov v knižnici liekov, Jednotka: počet, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - tlakové limity oklúzneho tlaku, rozsah, Jednotka: mmHg, Minimum: 225 - 750, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku, Jednotka: počet, Minimum: 9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - výdrž batérie pri 25 ml/h, Jednotka: hod., Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - doba nabíjania batérie, Jednotka: hod., Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom, Jednotka: rok, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 33 705,12 20% EUR 28. Október 2020 289556

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×