Obstarávanie

Vysoko špecializovaný monitorovací systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
86 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
71 208,33
Zaplatené:
82.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vysoko špecializovaný systém pre monitorovanie vitálnych funkcií kardiologicky chorých pacientov pozostávajúci z 12 ks modulárnych monitorov vitálnych funkcií a 1 ks centrálnej monitorovacej stanice.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Monitor vitálnych funkcií:, Hodnota / charakteristika: modulárny systém; Technické vlastnosti: Napájanie zo siete 220V/50 Hz alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore aspoň 90 min., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie 8-mich kriviek a 4 numerických polí a farebne ich odlíšiť., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Výstup pre pripojenie tlačiarne - tlač reálnych kriviek, aktuálnych údajov, grafických a numerických trendov, tlač z pamäte udalostí., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Obsluhou viditelný alarmový indikátor s viditelnosťou priority alarmu v uhle 360°, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov od 20 min. do 72 hodín s rozlíšením od 10 sec. do 1 min., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Pamäť zahlásených alarmov., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Monitorovanie nasledujúcich fyziologických funkcií pacienta., Hodnota / charakteristika: EKG (vrátane analýzy ST segmentu kontinuálne), Resp., SpO2, NIBP, Teplota; Technické vlastnosti: Sp02 : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Rozsah merania neinvazívneho tlaku v 4 rozdielnych krokoch s možnosťou opakovania týchto krokov 1 až 25 krát , Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: NIBP: automatické meranie na predvolený interval alebo manuálne meranie NIBP., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Program analýzy ktorý pomáha lekárovi pri meraní a interpretácii kľudového 12-zvodovéhoEKG,pokiaľ ide o informácie o rytme a obrysoch, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Kombinované monitorovanie pre získanie EKG z monitora, alebo zo systému telemetrického prijímača, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Vytvorenie správy o12-zvodovej analýze a jej odoslanie do voliteľnej kardiologickej databázy na ďalšie spracovanie alebo uchovanie, správu je možno vytlačiť, alebo ju vymazať - možnosť opcie o uvedenú funkciu. , Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť manuálneho nastavenia ST bodu, zobrazenie ST QRS kompelxu pre každý zvod., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Analýza arytmií - asystólia, brady, tachy, ventikulárna fibrilácia, ventikulárna tachykardia , A- fibr , irregular , PVC , pauza , kuplet , predčasná ventrikulárna kontrakcia(extrasystola ), supraventrikulárna kontrakcia, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Monitor má softver ktorý používa zaznamenané údaje o EKG spolu s demografickými údajmi o pacientovia o stave bolesti na hrudníku,aby vytvoril hodnotu číselného indexu, ktorá predstavuje predpokladanú pravdepodobnosť akútnej ischémie srdca, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Zobrazenia 12 kriviek v reálnom čase pre 12 - zvodové EKG, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Monitorovanie QT/Qtc intervalu, Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Centrálna monitorovacia stanica:, Hodnota / charakteristika: Centrálny monitor na princípe štandartného PC, pracujúcom pod Windows systémom.; Technické vlastnosti: Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov za posledných 72 hodín., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrálneho monitora., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Prenos informácií z postele na posteľ ( krivky, čísla a trendy) v rámci WIFI siete., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku na wifi pricípe alebo vlastnej siete., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Opcia pre budúce zriadenie 3 externých sledovacích miest ( doktorské izby) , Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť konektivity do kardiologického informačného systému pre rychly prístup ku správam a expertnéj kardiologickéj diagnostike , nastavenie rôznych konfiguračných stavov - možnosť opcie tejto funkcie ., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Umožnenie stanice k úplnemu prístupu k mastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Zabezpečenie prepojenia alebo prenosu informácií z pacientských monitorov na centrálny monitor., Hodnota / charakteristika: Áno; Technické vlastnosti: Systém musí umožnovať komunikáciu s klinickým systémom pre archiváciu (podľa definovaných atribútov pacienta ) EKG záznamov z EKG monitorov vitálnych funkcii , EKG prístrojov atd., Hodnota / charakteristika: Áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Modulárny monitor vitálnych funkcií vyššej triedy s možnosťou budúceho rozšírenia o monitorovanie srdcového výdaja , invazívnych tlakov , atd, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: modulárny monitor vyššej triedy s TFT farebnou dotykovou obrazovkou, Jednotka: palce, Minimum: 12, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Respirácia: meranie na základe inpedančnej respirácie z EKG, zobrazenie respiračnej vlny a počet respirácií., Jednotka: počet dychov/ min, Minimum: 4, Maximum: 120, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Možnosť merania SpO2 senzorom na prste ruky, nohy, na uchu., Jednotka: %, Minimum: 40, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Centrálna monitorovacia stanica podľa technických vlastností., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: LCD monitor , Jednotka: palce, Minimum: 19, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Možnosť spojenia min. 12 monitorov, Jednotka: počet, Minimum: 12, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 5 85 450,00 20% EUR 15. Február 2016 101862

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×