Obstarávanie

Autotransfúzny systém (CATSmart alebo ekvivalentný)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
28 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 916,66
Zaplatené:
81.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33162000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Prístroj slúži k odsávaniu krvi počas chirurgických zákrokov, premývaniu červených krviniek a následnému návratu krviniek pacientovi.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kontinuálny prietok (plynulý, neprerušovaný výkon); plne automatický systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Mobilný, kompaktný (všetky súčasti prístroj sú na jednom podvozku), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Prístroj výškovo nastaviteľný, súčasťou systému musí byť dotyková obrazovka pre:vizualizáciu vstupných a výstupných hodnôt hematokritu, nastavenie vákua na odsávanie, vizualizácia a nastavenie ďalších parametrov (alarmy, atď.), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Integrovaná vákuová pumpa, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Autoštart spracovania krvi, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchlosť prietoku PRC premývacích programov:25 ml/min +/- 10%., 20 – 40 ml/min +/- 10%., 50 – 100 ml/min +/- 10%.,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: PRC dostupné pre transfúziu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Objemovo nezávislá premývacia komora, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchlosť prietoku pumpy červených krviniek:V minimálnom rozsahu 0 až 180 ml/min a väčšom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchlosť pumpy krvi, krvnej straty k premytiu:V minimálnom rozsahu 0 až 335 ml/min a väčšom , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchlosť pumpy premývacieho roztoku:V minimálnom rozsahu 0 až 375 ml/min a väčšom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchlosť centrifúgy:V minimálnom rozsahu 1500 – 2250 rpm a väčšom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Garancia bezpečnosti pacienta: testovanie systému pred samotnou činnosťou, minimalizácia možnosti poškodenia buniek ( = maximálna kvalita červených krviniek), minimalizácia komplikácií ( = odstránenie "nevhodných" zložiek) – zníženie rizika tukovej embólie a kognitívnych dysfunkcií, efektívne spracovanie malých objemov pre pediatriu, minimalizácia možnosti úniku krvi (napr. do prístroja), chybové hlásenia - jednoznačná identifikácia chyby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Spotrebný materiál na jedno použitie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené., Hodnota / charakteristika: Upozornenie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Miera odstránenia:Heparín , Jednotka: %, Minimum: 95, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Draslík, Jednotka: %, Minimum: 95, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Voľný Hb, Jednotka: %, Minimum: 95, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Neemulgovaný tuk, Jednotka: %, Minimum: 99, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Albumín, Jednotka: %, Minimum: 95, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 27 500,00 20% EUR 24. Október 2017 148408

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×