Obstarávanie

Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 663 592,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 663 590,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141200-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie, podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
B. Braun Medical s.r.o. 1 424 950,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60628
ADYTON medical devices SK s. r. o. 1 1 829 879,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60629
MEDITRADE spol. s r. o. 1 6 098 899,00 Neuvedené EUR 22. September 2016 60630
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 1 267 635,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60631
UNOTECH, spol. s r.o. 1 168 629,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60632
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 545 775,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60633
A care, s.r.o. 1 385 215,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60634
JN Development, s.r.o. 1 190 670,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60635
PHARMA GROUP, a.s. 1 1 987 584,00 Neuvedené EUR 14. September 2016 60636
ELU Medical s.r.o. 1 450 785,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 60637
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 313 569,00 Neuvedené EUR 14. September 2016 60638

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 110/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717153/content/532865/download","filename":"110_2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 111_2016 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827249/content/588327/download","filename":"24_2017_D.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717232/content/533209/download","filename":"Kritériá - ELU Medical.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717232/content/533210/download","filename":"Ostatné - ELU Medical.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk Ostatné 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653555/content/453243/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA 41 ods.1-ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 114/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717176/content/532962/download","filename":"114_2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643360/content/745840/download","filename":"2016_0004spt.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 112/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717163/content/532894/download","filename":"112_2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717962/content/536946/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ods. 9, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670993/content/402549/download","filename":"Informácia podľa § 136 ods. 9 písm.d) zákona č. 25_2006 Z.z..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 116/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717186/content/532983/download","filename":"116_2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhonotení ponúk 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717270/content/533367/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717270/content/533368/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_II - Výsledky EA.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 9. Jún 2016 9. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675059/content/431980/download","filename":"Odôvodnenie § 46 ods.2-II..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717230/content/533067/download","filename":"Kritériá - Operatíva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717230/content/533068/download","filename":"Ostatné - Operatíva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717225/content/533049/download","filename":"Kritériá - Unotech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717225/content/533050/download","filename":"Ostatné - Unotech.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 120/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717198/content/533022/download","filename":"120_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717255/content/533249/download","filename":"Kritériá - Meditrade.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717255/content/533250/download","filename":"Ostatné - Meditrade.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 113/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717167/content/532915/download","filename":"113_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717240/content/533225/download","filename":"kritériá - A care.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717242/content/533229/download","filename":"Kritériá - JN Development.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717242/content/533230/download","filename":"Ostatné - Development.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717258/content/533253/download","filename":"Zápisnica - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717258/content/533254/download","filename":"Zápisnica - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717218/content/533041/download","filename":"Ostatné - Biomedica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717218/content/533042/download","filename":"Kritériá - Biomedica.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk Kritériá 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663615/content/529190/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA 41 ods.1-Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 117/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717188/content/532988/download","filename":"117_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 118/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717191/content/533002/download","filename":"118_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717227/content/533054/download","filename":"Kritériá - ADYTON.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717227/content/533055/download","filename":"Ostatné - Adyton.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 119/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717195/content/533010/download","filename":"119_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717238/content/533218/download","filename":"Kritériá - B.Braun.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652522/content/795210/download","filename":"Vsvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717222/content/533045/download","filename":"Kritériá - Biotronik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717222/content/533046/download","filename":"Ostatné - Biotronik.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 116_2016 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757701/content/472211/download","filename":"01_2017_D.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Jún 2016 9. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675048/content/431955/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 111/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717161/content/532890/download","filename":"111_2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717262/content/533263/download","filename":"Zápisnica - Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717262/content/533264/download","filename":"zápisnica - kontrola ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ods. 9, písm. c) 11. Máj 2016 11. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661342/content/489126/download","filename":"Informácia podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25_2006.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ods. 9, písm. e) zákona 25/2006 Z.z. 16. Jún 2016 16. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677866/content/450458/download","filename":"Informácia podľa § 136 ods.9 zákona č. 25_2006 Z.z._písm. e).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717246/content/533234/download","filename":"Kritériá - Pharma Group.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717246/content/533235/download","filename":"Ostatné - Pharma Group.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 115/2016 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717180/content/532971/download","filename":"115_2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×