Obstarávanie

Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 866 992,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 866 992,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu určených transfúznych liekov. Proces patogénnej inaktivácie bude realizovaný podľa potrieb obstarávateľa v spracovateľských centrách Národnej transfúznej služby SR. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov UV ožarovačov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä: -Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOHEM, spol. s r.o. 1 1 866 992,00 Neuvedené EUR 28. Február 2020 274152

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081983/content/1038540/download","filename":"ntssr_1_zapisnica_otvaranie_ponuk_patogenna_inaktivacia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PTK 19. November 2019 19. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066821/content/1006274/download","filename":"ntssr_zapisnica_pripravne_trhove_konzultacie_patogenna_inaktivacia_FINAL_FINAL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 12. Február 2020 12. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079521/content/1033237/download","filename":"ntssr_patogenna_inaktivacia_informacia_vysledok_poradie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. November 2019 19. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006260/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_SP_FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006261/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p1_titulka.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006262/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p2_ponuka_kriteria.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006263/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p3_opis_predmetu_zakazky_zmluvy.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006264/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p4_rozpocet_strukturovany.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006265/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p5_ramcova_dohoda.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006266/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p6_kupna_zmluva.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006267/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p7_subdodavky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006268/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p8_formular_JED.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006269/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p9_cestne_vyhlasenia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006270/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p10_miesta_dodania.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006271/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p11_EMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066818/content/1006272/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p12_WHO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 19. November 2019 19. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066824/content/1006279/download","filename":"2019-OJS223-546439-sk-ts.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 1 11. December 2019 11. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070260/content/1014164/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_sp_p3_opis_predmetu_zakazky_zmluvy_uprava11122019.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070260/content/1014165/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_SP_uprava11122019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070260/content/1014166/download","filename":"ntssr_vysvetlenie_sp_2019_patogenna_inaktivacia_11122019.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081943/content/1038484/download","filename":"ntssr_patogenna_inaktivacia_odovodnenie_nezrusenia_postupu.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová kúpna zmluva 2. Marec 2020 2. Marec 2020 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081985/content/1038543/download","filename":"ntssr_2_zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_predEA_patogenna_inaktivacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081985/content/1038544/download","filename":"ntssr_3_zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_po_eAukcii_patogenna_inaktivacia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081987/content/1038546/download","filename":"ntssr_sprava_o_zakazke_patogenna_inaktivacia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081986/content/1038545/download","filename":"ntssr_4_zapisnica_podmienky_ucasti_patogenna_inaktivacia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva č. 30/20 17. Marec 2020 17. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084447/content/1043604/download","filename":"Kúpna zmluva 30_20 - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 19. November 2019 19. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066822/content/1006276/download","filename":"ntssr_2019_patogenna_inaktivacia_odôvodnenie_nerozdelenie_zakazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081981/content/1038539/download","filename":"ntssr_ponuka_BIOHEM_patogenna_inaktivacia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×