Obstarávanie

Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 288,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 215,00
Zaplatené:
82.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacientov po srdcovo - pľúcnom oživovaní pomocou príložných podložiek.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: - teplotné médium, Hodnota / charakteristika: H2O; Technické vlastnosti: - mobilný prístroj s brzdenými kolieskami, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - dve nezávislé teplotné sondy so samostatným meraním teploty pacienta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - neinvazívna metóda ochladzovania a ohrevu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - možnosť nastavenia kriviek ochladzovania a ohrevu pacienta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - kontinuálne meranie teploty pacienta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - plne automatizovaný systém počas celej doby terapie s možnosťou manuálneho zásahu do liečby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - prístroj sa dodáva s potrebným setom príslušenstva (napájací kábel 230V, prepojovacie hadice k padom, predlžovací kábel k termo senzoru pacienta), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - riadenie výkonu na základe spätnej väzby v reálnom čase, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Technické parametre podložiek: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pady/systém - cirkulácia tekutiny pri podtlaku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - hydrogelové pady - priľnavá vrstva zabezpečujúca účinnú kondukciu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: materiál padov - antialergický biokompatibilný materiál, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: hydrogelové pady sú rádiolucentné, kompatibilné, bezpečné pre RTG, CT, MRI a cath Lab, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Štartovací balík spotrebného materiálu k okamžitému použitiu prístroja., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - pri poškodení príložných podložiek nedôjde k úniku teplonosného média, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ovládanie v slovenskom jazyku, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené., Hodnota / charakteristika: Upozornenie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: - regulácia teploty pacienta , Jednotka: °C, Minimum: 32, Maximum: 38,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - udržiavanie normálnej teploty pacienta 37° C s toleranciou, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: 0,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - maximálna teplota média pri ohreve pacienta., Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: 42, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - minimálna teplota chladiaceho média, Jednotka: °C, Minimum: 4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - počet teplotných sond, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 29 058,00 20% EUR 12. Október 2017 147335

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×