Obstarávanie

Diagnostické činidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
65 545,97
Konečná suma(Bez DPH):
59 363,63
Zaplatené:
90.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124130-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek- podľa popisu
Množstvo:
32316.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostiká a spotrebný materiál na vykonávanie imunohematologických vyšetrení metódou gélovej stĺpcovej aglutinácie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: pol.č.1 - Coombsov test - diagnostická karta, Hodnota / charakteristika: zahŕňa vyšetrenie a identifikáciu nepravidelných protilátok, krížové skúšky, autokontrolu a typizáciu červených krviniek; Technické vlastnosti: pol.č.2 - kompletná krvná skupina pacienta a Kell - diagnostická karta, Hodnota / charakteristika: zahŕňa vyšetrenie antigénov krvných skupín ABO, Rh faktoru s dvomi rôznymi klonmi, vyšetrenie systému Kell a stanovenie; Technické vlastnosti: pol.č.3 - krvná skupina novorodenca a vyšetrenie priameho Coombsovho testu, Hodnota / charakteristika: zahŕňa vyš. antigénov krvných skupín ABO, Rh D s dvomi rôznymi klonmi,kontroly a stanovenie priameho Coombsovho testu s polyšpecifickým sérom AGH a monošpecifickým sérom anti-IgG na jednej diag.karte; Technické vlastnosti: pol.č.4 - vyšetrenie Rh fenotypu- diagnostická karta, Hodnota / charakteristika: zahŕňa vyšetrenie antigénov Rh systému C, c, E, e; Technické vlastnosti: pol.č.5 - vyšetrenie rozšíreného Rh fenotypu a Kell- diagnostická karta, Hodnota / charakteristika: zahŕňa vyšetrenie antigénov základného Rh fenotypu rozšíreného o vyšetrenie antigénov Cw, Dw a systému Kell; Technické vlastnosti: pol.č.6 - vyšetrenie priameho Coombsovho testu- diag.karta, Hodnota / charakteristika: zahŕňa vyšetrenie priameho Coombsovho testu s polyšpecifickým AGH sérom a monošpecifickými sérami anti-IgG a Anti-C3d na jednej diagnostickej karte; Technické vlastnosti: pol.č.7 - vyšetrenie priameho a nepriameho Coombsovho testu- diag.sérum, Hodnota / charakteristika: určené na vyšetrenie a identifikáciu nepravidelných protilátok, skúšky kompatibility a typizáciu červených krviniek skúmavkovou metódou; Technické vlastnosti: pol.č.8 - roztok s nízkou iónovou silou, Hodnota / charakteristika: vhodný pre test kompatibility, vyšetrenie a identifikáciu protilátok skúm.metódou, kde skracuje dobu inkubácie potrebnú pre reakciu antigén-protilátka a zvyšuje silu reakcie; Technické vlastnosti: pol.č.9 - pufrovaný riediaci roztok s nízkou iónovou silou, Hodnota / charakteristika: určený pre gélovú metódu spracovania na prípravu červených krviniek, kde uľahčuje naviazanie protilátky na antigén erytrocytu, čím zvyšuje senzibilizáciu; Technické vlastnosti: pol. č. 10- typové krvinky na stanovenie prirodzených pravidelných protilátok skupinového systému AB0, Hodnota / charakteristika: 0,8% suspenzie diagnostických červených krviniek krvných skupín A1 a B vyrobené z krvi jedného darcu; Technické vlastnosti: pol. č. 11 - panel diagnostických krviniek, Hodnota / charakteristika: 0,8% suspenzie diagnostických červených krviniek krvnej skupiny 0 s požadovaným antigénnym zastúpením určené na vyšetrenie klinicky významných nepravidelných protilátok; Technické vlastnosti: pol. č. 12 - panel diagnostických krviniek, Hodnota / charakteristika: 3% suspenzie diagnostických červených krviniek krvnej skupiny 0 s požadovaným antigénnym zastúpením určené na vyšetrenie klinicky významných nepravidelných protilátok; Technické vlastnosti: pol. č. 13 - diagnostické reagencie na pravidelnú kontrolu kvality, Hodnota / charakteristika: súprava na dennú laboratórnu kontrolu správnej funkčnosti používaných reagencií a na verifikáciu pracovných postupov; Technické vlastnosti: diagnostická karta- počet reagenčných miest na jednej diagnostickej karte, Hodnota / charakteristika: plastový nosič pozostávajúci z 8 mikroskúmaviek (stĺpcov s reakčným miestom); Technické vlastnosti: značenie mikroskúmaviek, Hodnota / charakteristika: nálepkou na prednej strane gélovej diagnostickej karte; Technické vlastnosti: diagnostické reagencie určené na priame použitie, Hodnota / charakteristika: áno, označené čiarovým kódom výrobcu; Technické vlastnosti: odčítanie výsledkov, Hodnota / charakteristika: vizuálne, alebo s možnosťou použitia automatickej čítačky diagnostických kariet; Technické vlastnosti: spotreba diagnostických reagencií a vzorky krvi, Hodnota / charakteristika: mikromnožstvá v µl

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: pol.č.1 - diag.karta určená na vyšetrenie priameho a nepriameho Coombsovho testu v AHG prostredí, Jednotka: ks kariet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10250; Technické vlastnosti: pol.č.2 - diag.karta určená na vyšetrenie kompletnej krvnej skupiny a vyšetrenie antigénu Kell, Jednotka: ks kariet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9000; Technické vlastnosti: pol.č.3 - diag.karta určená na vyšetrenie krvnej skupiny novorodenca a vyšetrenie priameho Coombsovho testu, Jednotka: ks kariet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: pol.č.4- diagnostická karta určená na vyšetrenie Rh fenotypu, Jednotka: ks kariet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: pol.č.5 - diag.karta určená na vyšetrenie Rh fenotypu a Kell, Jednotka: ks kariet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: pol.č.6 - diag.karta určená na vyšetrenie priameho Coombosovho testu, Jednotka: ks kariet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: pol.č.7 -AGH sérum na vyšetrenie priameho a nepriameho Coombosovho testu v skúmavke, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: pol.č.8 - LISS roztok na urýchlenie a umocnenie reakcie reakcie nepriameho Coombosovho testu v skúmavke, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: pol. č. 9- pufrovaný riediaci roztok s nízkou iónovou silou, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12 000; Technické vlastnosti: pol. č. 10 - typové krvinky na stanovenie prirodzených pravidelných protilátok skupinového systému AB0, Jednotka: ks súprav, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 65; Technické vlastnosti: pol. č. 11 - panel diagnostických krviniek pre gély, Jednotka: ks súprav, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: pol. č. 12 -panel diagnostických krviniek do skúm., Jednotka: ks súprav, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: pol. č. 13 - diagnostické reagencie na pravidelnú kontrolu kvality, Jednotka: ks súprav, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 65 300,00 10% EUR 22. December 2017 153618

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×