Obstarávanie

Infúzna pumpa -VOLUMAT


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 716,65
Konečná suma(Bez DPH):
4 758,33
Zaplatené:
83.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33194100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
5.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Infúzna objemová pumpa na podávanie infúznej terapie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: prístroj kompaktný s dokovacou stanicou LINK, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zmena rýchlosti bez prerušenia dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: grafický LCD displej, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: antibólusový systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: použitie prístroja bez kvapkoveho aj s kvapkovým snímačom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: oklúzny tlak s 3 prednastaveniami alebo variabilne, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť nastavenia hlasitosti alarmu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatické zasvorkovanie setu pri otvorení dvierok, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: alarm technickej poruchy, predbežný alarm slabej batérie, alarm vybitej batérie, zobrazenie kapacity batérie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: alarm a pre alarm prístroja signalizovaný svetelne, zvukovo, písomne, piktogramom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: alarm a pre alarm konca infúzie signalizovaný svetelne, zvukovo, písomne, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatické resp. manuálne nastavenie denného a nočného režimu podsvietenia displeja , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: autotest prístroja - inštalácie setu pred spustením dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť vzájomného uchytenia 3 prístrojov bez prídavného zariadenia pre prenos, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: držiak na infúzny stojan,eurolištu - otočný o 90 stupňov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: dynamický tlakový systém upozorňujúci na zmenu tlaku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - objem/čas/rýchlosť, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - objem/čas, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - objem/rýchlosť, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť zobrazenia prednastavených liekov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: knižnica liekov s limitmi podávania, s možnosťou programovania lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: pamäť posledného infúzneho režimu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: filter nastavenia veľkosti vzduchových bublin, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kumulatívne nastavenie vzduchových bublín za 15 minút, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: upozornenie nutnosti preventívnej údržby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť uzamknutia klávesnice, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim KVO, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: autotest prístroja pred spustením dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: knižnica liekov, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Infúzna pumpa - VOLUMAT , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: rýchlosť dávkovania v mikrorežime s krokom 0,1 ml/h, Jednotka: ml/h, Minimum: 0,1, Maximum: 99,9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: rýchlosť dávkovania v makrorežime s krokom 1 ml/h, Jednotka: ml/h, Minimum: 1, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: cieľový objem v mikrorežime, Jednotka: ml, Minimum: 0,1, Maximum: 999,9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: cieľový objem v makrorežime, Jednotka: ml, Minimum: 1, Maximum: 9999, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: doba trvania infúzie, Jednotka: min, Minimum: 1, Maximum: 10080, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: bólus manuálny,resp. nastaviteľný s krokom 50 ml/h, Jednotka: ml/h, Minimum: 50, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: režim KVO nastaviteľný s krokom 1 ml/h, Jednotka: ml, Minimum: 1, Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: presnosť dávkovania, Jednotka: %, Minimum: -5, Maximum: +5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nastaviteľná pauza, Jednotka: min, Minimum: 1, Maximum: 1440, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: oklúzny tlak nastaviteľný s krokom 50 mmHg, Jednotka: mmHg, Minimum: 50, Maximum: 750, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: napájanie DC káblom, Jednotka: Vdc, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: kapacita akumulátora pri prietoku 125 ml/h min., Jednotka: hod, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: napájanie, Jednotka: VAC, Minimum: 100, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hmotnosť vrátane akumulátora a držiaku do, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 2,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: LCD displej od, Jednotka: mm2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2100; Technické vlastnosti: odolnosť voči vode, Jednotka: IP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 5 710,00 20% EUR 28. Júl 2016 114765

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×