Obstarávanie

Terapeutické zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
177 416,00
Konečná suma(Bez DPH):
177 416,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33157000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup - prístroj na terapeutickú hypotermiu pre deti a adolescentov [1 ks] - systém vysoko prietokovej respiračnej kyslíkovej terapie [20 ks] - klinický tympanometer [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CMI spol. s r.o. 1 5 481,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257327
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 1 150 960,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257326
UNOTECH, spol. s r.o. 1 20 975,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257325

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva (časť 3) 19. August 2019 19. August 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052217/content/975101/download","filename":"Sprievodný list DARTIN Slovensko spol. s r. o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052217/content/975102/download","filename":"DARTIN_ponuka_cast Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052217/content/975103/download","filename":"DARTIN_ponuka_cast Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052219/content/975116/download","filename":"Sprievodný list CMI spol. s. r. o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052219/content/975117/download","filename":"Ponuka_cast_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052219/content/975118/download","filename":"Cenova_ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052219/content/975119/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052219/content/975120/download","filename":"Ponuka_cast_KRITERIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 417978.pdf 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009169/content/884185/download","filename":"Odpovede na otázky VO 417978.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (časť 3) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052641/content/976156/download","filename":"KZ CMI (rev).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006917/content/878680/download","filename":"SP_DFNSPBB_Terapeuticke zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006917/content/878681/download","filename":"SP_DFNSPBB_P02 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006917/content/878682/download","filename":"SP_DFNSPBB_P03c1 Terapeuticka hypotermia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006917/content/878683/download","filename":"SP_DFNSPBB_P03c2 Kyslikova terapia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006917/content/878684/download","filename":"SP_DFNSPBB_P03c3 Klinicky tympanometer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006917/content/878685/download","filename":"SP_DFNSPBB_P04 Osobne udaje.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006916/content/878679/download","filename":"Informacia o sposobe urcenia predpokladanej hodnoty zakazky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033753/content/935935/download","filename":"M01_Informácie o poradí.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Oprava zo dňa 06.12.2018 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011947/content/889811/download","filename":"Oznamenie 01.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva (časť 1) 19. August 2019 19. August 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia (Ostatné/Kritériá) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052214/content/975096/download","filename":"F2_Zapisnica z vyhodnotenia (ostatne).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052214/content/975097/download","filename":"G2_Zapisnica z vyhodnotenia (kriteria).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052652/content/976167/download","filename":"M_Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania (Ostatné/Kritériá) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052215/content/975098/download","filename":"F1_Zapisnica z otvarania (ostatne).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052215/content/975099/download","filename":"G1_Zapisnica z otvarania (kriteria).pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (časť 2) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052632/content/976148/download","filename":"KZ DARTIN (rev).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. December 2018 17. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975104/download","filename":"Sprievodný list UNOTECH spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975105/download","filename":"ekonomické a finančné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975106/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975107/download","filename":"Kúpna zmluva+prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975108/download","filename":"náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975109/download","filename":"návod na použitie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975110/download","filename":"Obsah ponuky Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975111/download","filename":"Prospektový materiál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975112/download","filename":"SUKL+vyhlasenie o zhode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975113/download","filename":"technické postavenie - zoznam dodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975114/download","filename":"vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052218/content/975115/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037753/content/943348/download","filename":"Odovodnenie nezrušenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva (časť 2) 19. August 2019 19. August 2019 []
Zmluva Kúpna zmluva (časť 1) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052640/content/976155/download","filename":"KZ Unotech (rev).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×