Obstarávanie

Pumpy a dávkovače


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
153 737,00
Konečná suma(Bez DPH):
153 737,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu: Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 1 volumetrickej pumpy Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 2 lineárnych púmp a 1 volumetrickej pumpy umiestený v dokovacej stanici so 4 pozíciami Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 3 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 6 pozíciami Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 4 lineárnych púmp a 3 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 8 pozíciami Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 48 lineárnych púmp a 24 volumetrických púmp Enterálna pumpa Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností a množstvo predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 153 737,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2020 277116

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zverejnení dokumentov k verejnému obstarávaniu 31. Júl 2019 31. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050478/content/971155/download","filename":"Oznámenie-zverejnenie dokumentov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 21. Február 2020 21. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080836/content/1036072/download","filename":"FNTN-2019-ŠF-NZ-02-Pumpy a dávkovače-vysledok-§55.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva 62/20 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089794/content/1054260/download","filename":"FN TN 20-062 - scan.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089801/content/1054268/download","filename":"Správa o zakazke-§24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089795/content/1054261/download","filename":"FNTN-2019-ŠF-NZ-02-Pumpy a dávkovače-zapisnica-1-otvaranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089817/content/1054284/download","filename":"Ponuka č. 1 - UNOTECH.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089797/content/1054263/download","filename":"FNTN-2019-ŠF-NZ-02-Pumpy a dávkovače-zapisnica-3-vyhodnotenie_PÚ_Záver.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089818/content/1054285/download","filename":"Ponuka č. 2 - Messer MHCS.PDF"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089796/content/1054262/download","filename":"FNTN-2019-ŠF-NZ-02-Pumpy a dávkovače-zapisnica-2-vyhodnotenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×