Obstarávanie

Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
29 000,00
Zaplatené:
96.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33192340-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zariadenie na chladenie pacientov po KPR pomocou podtlakovej cirkulácie tekutiny v podložkách (padoch).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 1 29 000,00 0% EUR 5. November 2014 47445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600056/content/230818/download","filename":"Zapisnica_Vyhodnotenie_ponuk_pred_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600056/content/230819/download","filename":"Zapisnica_Vyhodnotenie_ponuk_po_EA.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600068/content/230243/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO - chladenie pacientov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600098/content/230344/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600098/content/230345/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600059/content/230238/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600089/content/230326/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_na_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. August 2014 7. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600077/content/230724/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 19. August 2014 19. August 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600071/content/230444/download","filename":"Preberaci_protokol.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. September 2014 3. September 2014 []
Iný dokument k zákazke Prílohy k SP 7. August 2014 7. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600080/content/230750/download","filename":"Priloha_1_specifikacia_ponukaneho_produktu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600080/content/230751/download","filename":"Priloha_2_kalkulacia_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600080/content/230752/download","filename":"Priloha_3_sortiment_produktov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600080/content/230753/download","filename":"Priloha_c_4_identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600080/content/230754/download","filename":"Priloha_c_5_vyhlasenie_uchadzaca_vo_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600080/content/230755/download","filename":"Príloha_c_6_vyhlasenie_uchadzaca_o_suhlase_s_navrhom_zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOTECH spol. s r.o. 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600095/content/230290/download","filename":"Ponuka_Unotech.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 13. November 2014 13. November 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 222-2014-KZ 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600074/content/230584/download","filename":"Faktura.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. August 2014 7. August 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600092/content/230257/download","filename":"Zapisnica_Kontrola_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/600092/content/230258/download","filename":"Zapisnica_Kontrola_ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×