Obstarávanie

Mobilná dokovacia stanica s ôsmimi výstupmi na podávanie liekov, infúznej a transfúznej terapie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 217,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 512,50
Zaplatené:
83.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33190000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
set
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

• Mobilná dokovacia stanica so zariadeniami na kontinuálne a bolusové podávanie liekov injekčnou formou prostredníctvom striekačky a infúznou objemovou pumpou na kontinuálne a bolusové podávanie infúzie, transfúzie a parenterálnej výživy.; Mobilná dokovacia stanica s ôsmimi výstupmi na podávanie liekov, infúznej a transfúznej terapie v zložení: Položka č. 1 Šesť výstupov na presné podávanie liečiv s možnosťou manuálneho podania bolusu.  Položka č. 2  Dva výstupy na podávanie objemovej infúzie, transfúzie, parenterálnej výživy a bolusov. • 1 napájací kábel pre všetky pripojené infúzne výstupy v dokovacej stanici. Osem Infračervených portov – bezdrôtová komunikácia dokovacej stanice   a infúznej techniky. Konektor USB pre konfiguráciu a údržbu infúznej techniky. Rozhranie RS 232. Konektor RJ45 pre dátové siete.; Vstup pre zariadenie na privolanie sestry. Prevádzka na zabudovanú batériu pri výpadku dodávky elektrickej energie. Centrálny svetelný alarm na dokovacej stanici ktorý informuje že je na ňom infúzna technika v stave alarmu.   ; Možnosť dokúpenia dokovacej stanice pro MRI prostredie min.pre 4 infúzne výstupy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka číslo 1, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: •    jednoduché vybratie jednotlivých  výstupov z dokovacej stanice•    pozícia infúznych výstupov musí byť vo všetkých pozíciách dokovacej stanice zameniteľná, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zmena rýchlosti bez prerušenia dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim ml/h, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: bolus – manuálne, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 50 liekov, pri každom zázname je možné definovať názov lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 100 liekov, pri každom zázname je možné definovať rýchlosť podávania lieku s možnosťou obmedzenia maximálnej rýchlosti podávania lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 100 liekov, pri každom zázname je možné definovať rýchlosť podávania lieku s možnosťou obmedzenia maximálnej rýchlosti podávania lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 100 liekov, pri každom zázname je možné definovať bolus s možnosťou nastaviť pri lieku maximálny objem a rýchlosť podávania bolusu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim „Pauza“ alebo obdobný režim pre pozastavenie prístroja s možnosťou nastavenia času nečinnosti prístroja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť vykonávania úprav v knihovni liekov oprávnenou obsluhou poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť blokovania ovládacích prvkov prístroja obsluhou proti neautorizovanému ovládaniu pacientom pomocou PIN kódu alebo špeciálnym stlačením klávesy alebo kombináciou kláves, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: neprerušený chod pri prerušení napájania z elektrickej siete a prechodu na chod z akumulátora, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: software v slovenskom alebo českom jazyku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interval pravidelných periodických prehliadok každý rok, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: mechanická ochrana injekčnej striekačky zabraňujúca pri náhodnom páde nechcenému podaniu neadekvátneho množstva lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: rukoväť na každom infúznom výstupe pre ľahké prenášanie zdravotníckym personálom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: držiak pre upevnenie na pojazdný infúzny stojan alebo eurolištu a napájací kábel pre každú inf. pumpu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť  samostatného umiestnenia alebo spoločne v kombinácii s výstupom objemovej infúzie a bolusov v jednej dokovacej stanici, pričom pozícia prístrojov musí byť vo všetkých pozíciách zameniteľná, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatické resp. manuálne nastavenie denného a nočného režimu podsvietenia displeja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť spojenia až troch prístrojov bez dokovacej stanice či iného prídavného zariadenia, pričom pozícia zariadenia musí byť vo všetkých pozíciách zameniteľná aj v spojení spoločne s  výstupom objemovej infúzie a bolusov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: antibolusový systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim  objemového limitu, resp. objem/čas, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatické rozpoznanie veľkosti striekačky, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: databáza kalibračne podporovaných výrobcov striekačiek, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zobrazenie podaného objemu počas dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: držiak pre upevnenie na infúzny stojan alebo eurolištu a napájací kábel ku každému infúznemu výstupu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: dynamický tlakový systém upozorňujúci na zmenu tlaku napr. pri nechcenom vytrhnutí kanyly z pacienta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim bez zobrazenia názvu podávaného lieku alebo so zobrazením názvu podávaného lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: knižnica liekov bez limitov dávkovania liekov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: alarm technickej poruchy, slabej batérie, alarm vybitej batérie, zobrazenie kapacity batérie signalizovaný opticky a akusticky, písomne, piktogramom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: pred alarm a alarm ukončenia dávkovania, pred alarm a alarm tlakovej oklúzie, alarm pri nečinnosti obsluhy, signalizovaný opticky, akusticky, písomne, piktogramom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zobrazenie tlaku piktogramom počas dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: upozornenie nutnosti preventívnej údržby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim KVO, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: grafický LCD displej, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zobrazenie podaného objemu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Položka č. 2, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • jednoduché vybratie jednotlivých infúznych výstupov z dokovacej stanice• pozícia infúznych výstupov musí byť vo všetkých pozíciách dokovacej stanice zameniteľná, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zmena rýchlosti bez prerušenia dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: grafický LCD displej, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: antibolusový systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: použitie prístroja bez kvapkového snímača  s možnosťou použitia aj s kvapkovým snímačom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: oklúzny tlak s 3 prednastaveniami alebo variabilne, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť nastavenia hlasitosti alarmu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatické zasvorkovanie setu pri otvorení dvierok pumpy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: alarm technickej poruchy, slabej batérie, alarm vybitej batérie, zobrazenie kapacity batérie signalizovaný opticky a akusticky, písomne, piktogramom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: pred alarm a alarm ukončenia dávkovania, pred alarm a alarm tlakovej oklúzie, alarm pri nečinnosti obsluhy, signalizovaný opticky, akusticky, písomne, piktogramom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatické resp. manuálne nastavenie denného a nočného režimu podsvietenia displeja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: autotest prístroja – pri zapnutí prístroja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: grafická história podaného objemu, dávky, tlaku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť spojenia až troch prístrojov bez dokovacej stanice či iného prídavného zariadenia, pričom pozícia zariadenia musí byť vo všetkých pozíciách zameniteľná aj v spojení spoločne s  výstupom na presné dávkovanie infúzie a bolusov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť samostatného umiestnenia alebo spoločne v kombinácii s výstupom na presné podávanie liečiv s možnosťou manuálneho bolusu v jednej dokovacej stanici, pričom pozícia prístrojov musí byť vo všetkých pozíciách zameniteľná, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: držiak pre upevnenie na pojazdný infúzny stojan alebo eurolištu a napájací kábel pre každý infúzny výstup, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: rukoväť na každom infúznom výstupe pre ľahké prenášanie zdravotníckym personálom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: dynamický tlakový systém upozorňujúci na zmenu tlaku napr. pri nechcenom vytrhnutí kanyly z pacienta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - objem/čas/rýchlosť, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - objem/čas, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - objem/rýchlosť, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: infúzny režim - rýchlosť, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť zobrazenia prednastavených liekov;, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: knižnica liekov s možnosťou programovania lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: pamäť posledného infúzneho režimu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: filter nastavenia veľkosti vzduchových bublín, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kumulatívne nastavenie vzduchových bublín za 15 minút, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: upozornenie nutnosti preventívnej údržby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: možnosť blokovania ovládacích prvkov prístroja obsluhou proti neautorizovanému ovládaniu pacientom pomocou PIN kódu alebo špeciálnym stlačením klávesy alebo kombináciou kláves, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: režim KVO, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: autotest prístroja pred spustením dávkovania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 50 liekov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 100 liekov, pri každom zázname je možné definovať rýchlosť podávania lieku s možnosťou obmedzenia maximálnej rýchlosti podávania lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 100 liekov, pri každom zázname je možné definovať rýchlosť podávania lieku s možnosťou obmedzenia maximálnej rýchlosti podávania lieku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: interná pamäť prístroja na minimálne 100 liekov, pri každom zázname je možné definovať bolus s možnosťou nastaviť pri lieku maximálny objem a rýchlosť podávania bolusu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: software v slovenskom alebo českom jazyku, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1                      Technická požiadavka na výstupy pre presné podávanie liečiv s možnosťou manuálneho podania bolusu, Jednotka: ks, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: rýchlosť dávkovania  v závislosti od striekačky, Jednotka: ml/h, Minimum: 0,1, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: celkový podaný objem, Jednotka: ml, Minimum: 0,1, Maximum: 999,9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: presnosť prístroja, Jednotka: %, Minimum: -1, Maximum: +1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: manuálny bólus s krokom 50 ml/h, Jednotka: ml/h, Minimum: 50, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: presnosť dávkovania striekačky, Jednotka: ml, Minimum: -2, Maximum: +2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: objem použiteľných striekačiek, Jednotka: ml, Minimum: 5, 10, 20, 30, 50/60, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: oklúzny tlak nastaviteľný s krokom 50 mmHg, Jednotka: mmHg, Minimum: 100, Maximum: 900, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kapacita akumulátora pri rýchlosti 5ml/h, Jednotka: hod, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: napájanie, Jednotka: VAC, Minimum: 100, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: možnosť napájania DC káblom, Jednotka: Vdc, Minimum: , Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hmotnosť vrátane akumulátora, držiaku a rúčky, Jednotka: kg, Minimum: 2, Maximum: 2,15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: pauza programovateľná, Jednotka: min, Minimum: 1, Maximum: 1440, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: LCD displej, Jednotka: mm2, Minimum: 2100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: záznam udalosti prístroja, Jednotka: počet, Minimum: 2100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: odolnosť voči vode, Jednotka: IP, Minimum: 22, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka číslo 2                          Technická požiadavka na výstup pre podávanie objemovej infúzie, transfúzie, parenterálnej výživy a bolusov, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: rýchlosť dávkovania v mikrorežime s krokom 0,1 ml/h, Jednotka: ml/h, Minimum: 0,1, Maximum: 99,9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: rýchlosť dávkovania v makrorežime s krokom 1 ml/h, Jednotka: ml/h, Minimum: 1, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: cieľový objem v mikrorežime, Jednotka: ml, Minimum: 0,1, Maximum: 999,9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: cieľový objem v makrorežime, Jednotka: ml, Minimum: 1, Maximum: 9999, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: doba trvania infúzie, Jednotka: min, Minimum: 1, Maximum: 10080, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: bolus manuálny, Jednotka: ml/h, Minimum: 50, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: režim KVO nastaviteľný s krokom 1 ml/h, Jednotka: ml, Minimum: 1, Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: presnosť dávkovania, Jednotka: %, Minimum: -5, Maximum: +5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nastaviteľná pauza, Jednotka: min, Minimum: 1, Maximum: 1440, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: oklúzny tlak nastaviteľný s krokom 50 mmHg, Jednotka: mm/Hg, Minimum: 50, Maximum: 750, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: záznam udalosti prístroja, Jednotka: záznam, Minimum: 1500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: možnosť napájania DC káblom, Jednotka: Vdc, Minimum: , Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kapacita akumulátora pri rýchlosti 125 ml/h min., Jednotka: hod, Minimum: 8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: napájanie, Jednotka: VAC, Minimum: 100, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hmotnosť vrátane akumulátora a držiaku do, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 2,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: LCD displej od, Jednotka: mm2, Minimum: 2100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: odolnosť voči vode, Jednotka: IP, Minimum: 22, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vzduchový detektor (integrovaný) - 0 – 240 µl (nastavitelľný), Jednotka: µl, Minimum: 0, Maximum: 250, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 10 215,00 20% EUR 19. Jún 2017 140590

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×