Obstarávanie

Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacie stanice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 972,21
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33194000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacie stanice pre potreby zdravotníckych zariadení k intenzívnej starostlivosti o pacienta.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Prístroj použiteľný samostatne s elektrickým napájaním aj v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním a centrálnym alarmom; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy); Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Presnosť dávkovania: ± 5 %; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Prednastavenie objemu: 0,1 – 9999 ml; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Rozsah rýchlosti dávkovania: 0,1 – 1200 ml/hod; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Nastavenie rýchlosti a objemu/času; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, IE/IU v závislosti na hmotnosti pacienta/čase; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1200 ml/hod.; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Bolus manuálny a aj s prednastavením objemu/času bolusu; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Hmotnosť do 2 kg vrátane akumulátora, držiaka na infúzny stojan a rúčky na prenášanie prístroja; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Alarmy - vizuálne a zvukové, s reguláciou hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - detekcia vloženia a správnosti vloženia infúzneho setu; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - alarm zle zatvorených dvierok; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený); Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do infúzneho kontajnera; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval); Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - signalizácia konca podávania infúzie; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - ukončenie Stand-by / Pause; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - vnútorná porucha prístroja; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - vzduchový alarm (jednorázová bublina, kumulované bubliny za hodinu); Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - možnosť nastavenia citlivosti na vzduchovú bublinu; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Možnosť zadať zoznam min. 120 liekov obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, možnosť zaradenia liekov do min. 4 knižníc; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená súprava a spustené dávkovanie; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Možnosť softvérovo zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaného a zostávajúceho objemu infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt napájanie a stavu nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v infúznej linke; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja a kontrastu; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Automatické zasvorkovanie setu pri otvorení dvierok (prevencia samovoľnému tečeniu); Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Režim Stand-by / Pause nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Akumulátor s kapacitou na cca 9 hodín prevádzky (pri rýchlosti 80 ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do elektrickej siete; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: História udalostí – pamäť na min. 1500 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Ochrana proti vlhkosti IP 22.; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Softvér v slovenskom alebo českom jazyku; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Hodnota / charakteristika: Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky – minimálne dva roky; Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia - Príslušenstvo, Hodnota / charakteristika: Rúčka na prenos, otočný držiak o 90° na upevnenie na infúzny stojan alebo eurolištu, napájacia šnúra 230 V; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním a centrálnym alarmom ; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Možnosť použitia striekačiek bežne používaných objemov - 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov, automatické rozpoznanie objemu; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Rozsah rýchlosti dávkovania: 0,1 – 999,9 ml/hod; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Prednastavenie celkového objemu: 0,1 – 9999 ml; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Presnosť dávkovania: ± 2 %; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Prednastavenie času: 1 min – 96 hod; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Nastavenie rýchlosti a objemu/času; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, IE/IU v závislosti na hmotnosti pacienta/čase; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1200 ml/hod s možnosťou prednastavenia rôznych rýchlostí pre jednotlivé veľkosti objemov injekčných striekačiek; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do striekačky; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený); Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval); Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka); Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - ukončenie Stand-by / Pause; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Alarmy, Hodnota / charakteristika: - vnútorná porucha prístroja; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Možnosť zadať zoznam min. 120 liekov obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, možnosť zaradenia liekov do min. 4 knižníc; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: História udalostí – pamäť na min. 1500 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Možnosť softvérovo zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaný a zostávajúci objem infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt napájanie a stav nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v linke; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja a kontrastu; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekačka a spustené dávkovanie; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Akumulátor s kapacitou na cca 10 hodín prevádzky (pri rýchlosti 5ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do napájacej siete; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch dávkovačov do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Hmotnosť do 2,15 kg vrátane akumulátora, držiaka na infúzny stojan a rúčky na prenášanie prístroja; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Režim Stand-by / Pause nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Ochrana proti vlhkosti IP 22.; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Softvér v slovenskom alebo českom jazyku; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Hodnota / charakteristika: Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky – minimálne dva roky; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací - Príslušenstvo, Hodnota / charakteristika: Rúčka na prenos, otočný držiak o 90° na upevnenie na infúzny stojan alebo eurolištu, napájacia šnúra 230 V; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Stanica na uchytenie minimálne 4 prístrojov (lineárnych dávkovačov alebo infúznych púmp).; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Napájanie vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s iným prístrojmi umiestenými v stanici a jeho umiestenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Možnosť rozšírenia o napojenie do lokálnej počítačovej siete pomocou kábla aj bezdrátovo (WiFi).; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Prenos informácií o stave a činnosti v nej zapojených prístrojov do NIS (nemocničný informačný systém) a zobrazenie týchto informácií v PC zapojenom do nemocničného LAN.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Integrovaný systém na uchytenie infúznych hadičiek smerujúcich k pacientovi a to na obidvoch stranách stanice.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Hmotnosť do 4,1 kg vrátane vstavaného akumulátora; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Výška do 72 cm.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Ochrana proti vlhkosti IP 22.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Hodnota / charakteristika: Integrovaná dátová zbernica pre vzájomnú komunikáciu jednotlivých prístrojov.; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom - Príslušenstvo, Hodnota / charakteristika: Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, eurolištu, napájacia šnúra 230 V

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Infúzna pumpa dokovacia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Lineárny dávkovač dokovací, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Dokovacia stanica s centrálnym alarmom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Spevnený infúzny stojan na upevnenie dokovacej stanice , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 1 19 166,66 20% EUR 12. Máj 2017 137796

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×