Obstarávanie

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 473 968,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 289 234,00
Zaplatené:
87.46%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141200-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
26

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu na elektrofyziologické vyšetrenie srdca pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 27 (slovom: dvadsiatich siedmich) častí. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby spojené s dodaním tovaru: zabezpečenie kompletizácie predmetu zákazky, doprava predmetu zákazky a vyloženie na miesto plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, a poskytnutie písomných dokumentov potrebných pre prácu a to najmä: technická dokumentácia, manuál pre prácu s tovarom v slovenskom alebo českom jazyku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 2 5 130,00 0% EUR 6. Február 2015 71720
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 7 964,00 0% EUR 6. Február 2015 71721
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 36 360,00 0% EUR 6. Február 2015 71722
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 46 600,00 0% EUR 6. Február 2015 71723
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 25 375,00 0% EUR 6. Február 2015 71724
MEDITRADE spol. s r. o. 1 27 205,00 0% EUR 6. Február 2015 71725
UNOTECH, spol. s r.o. 1 33 375,00 0% EUR 6. Február 2015 71726
MEDITRADE spol. s r. o. 1 21 360,00 0% EUR 6. Február 2015 71727
UNOTECH, spol. s r.o. 1 55 625,00 0% EUR 6. Február 2015 71728
UNOTECH, spol. s r.o. 1 40 683,00 0% EUR 6. Február 2015 71729
UNOTECH, spol. s r.o. 1 96 750,00 0% EUR 6. Február 2015 71730
UNOTECH, spol. s r.o. 1 10 750,00 0% EUR 6. Február 2015 71731
TIMED, s.r.o. 1 19 162,00 0% EUR 6. Február 2015 71732
Cardioservice, s.r.o. 2 58 000,00 0% EUR 6. Február 2015 71733
MEDITRADE spol. s r. o. 1 72 480,00 0% EUR 6. Február 2015 71734
MEDITRADE spol. s r. o. 1 72 495,00 0% EUR 6. Február 2015 71735
MEDITRADE spol. s r. o. 1 44 000,00 0% EUR 6. Február 2015 71736
MEDITRADE spol. s r. o. 1 2 646,00 0% EUR 6. Február 2015 71737
UNOTECH, spol. s r.o. 2 292 931,00 0% EUR 6. Február 2015 71738
MEDITRADE spol. s r. o. 1 95 100,00 0% EUR 6. Február 2015 71739
MEDITRADE spol. s r. o. 1 65 800,00 0% EUR 6. Február 2015 71740
MEDITRADE spol. s r. o. 1 13 160,00 0% EUR 6. Február 2015 71741
UNOTECH, spol. s r.o. 1 18 033,00 0% EUR 6. Február 2015 71742
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 2 2 700,00 0% EUR 6. Február 2015 71743
MEDITRADE spol. s r. o. 1 53 550,00 0% EUR 6. Február 2015 71744
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 72 000,00 0% EUR 6. Február 2015 71745

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2014 11. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601980/content/229477/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-SP-na_zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov UNOTECH, spol. s r.o. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601959/content/229469/download","filename":"Ponuka-Unotech.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602064/content/229562/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-oznamenie-info-par21-sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602055/content/229988/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-2-PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602055/content/229989/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-7-PU-po_eA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601950/content/229472/download","filename":"Ponuka-Operativa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602013/content/229909/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-oznamenie-info-par44-vysledok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEDITRADE spol. s r.o. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601962/content/229443/download","filename":"Ponuka-Meditrade.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TIMED, s.r.o. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601956/content/229763/download","filename":"Ponuka-Timed.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602046/content/229499/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-1-otvaranie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602046/content/229500/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-4-otvaranie-kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov PHARMA GROUP, a.s. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602067/content/229760/download","filename":"Ponuka-PHARMA_GROUP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cardioservice, s.r.o. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601953/content/229564/download","filename":"Ponuka-Cardioservice.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Júl 2014 28. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601947/content/229515/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-profil-info-SP.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602061/content/229480/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-oznamenie-info-par46ods2-odovodnenie-nezrusenia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602058/content/230284/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-3-vyhodnotenie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602058/content/230285/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-5-pred_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602058/content/230286/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-6-po_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/602058/content/230288/download","filename":"BB-SUSCH-2014-09-NZ-VS-EFY-zapisnica-8-vyhodnotenie-zaver.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov GlobalMed a.s. 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/601965/content/229532/download","filename":"Ponuka-GlobalMed.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×