Obstarávanie

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor s pripojením do LISimu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
72 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
59 933,33
Zaplatené:
83.24%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33127000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre stredné až väčšie typy imunohematologických laboratórií a heamtologicko-transfúzne oddlenia. Umožňujúci vykonávanie všetkých základných aj špeciálnych imunohematologických vyšetrení a možnosť úplnej automatizácie v imunohematologickom laboratóriu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kompaktný stolový analyzátor určený na kompletné imunohematologické predtransfúzne vyšetrovanie krvi., Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Plnoautomatické zariadenie - analyzátor od momentu vloženia vyšetrovanej vzorky a diagnostík až po výsledný protokol, Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Metóda vyšetrenia, Hodnota / charakteristika: gélová stĺpcová aglutinácia; Technické vlastnosti: Metóda vyšetrenia Vyšetrenie imunohematologických parametrov:- kompletné vyšetrenie a overenie krvnej skupiny ABO/RhD, - vyšetrenie Rh fenotypu + Kell- vyšetrenie RhD weak- skríning a identifikácia nepravidelných antierytrocytových protilátok- enzýmové testy- test kompatibility- priamy antiglobulínový test- stanovenie vedľajších krvnoskupinových systémov- stanovenie titra pritilátok- Kompletný profil krvnej skupiny - vyšetrený na jednej diagnostickej gélovej karte- Výrobcom predvyplnené diagnostické gélové karty- Dávkovancia technológia - perforácia diagnostických gélových kariet po jednotlivý, Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Dávkovancia technológia - perforácia diagnostických gélových kariet po jednotlivých stĺpcoch (mikroskúmavkách)Riedenie a dávkovanie vyšetrovaných krviniek v jednom krokuDiagnostické reagencie, gélové karty a krvinky - univerzálne použiteľné pre analyzátor ako aj pre manuálny systém spracovaniaMožnosť využitia jedného stojanu pre vzorky i reagencie Automatické riedenie vyšetrovaných krviniek bez použitia mikrotitračných platničiek, Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Prevedenie testov, Hodnota / charakteristika: súčasne s rôznymi inkubačnými teplotami; Technické vlastnosti: Vyšetrenie prioritných vzoriek- funkcia STATIM, Hodnota / charakteristika: možnosť uprednostnenia urgentného vyšetrenia kedykoľvek počas chodu analyzátora bez nutnosti zastavenia práve; Technické vlastnosti: Vyšetrenie prioritných vzoriek- funkcia STATIM, Hodnota / charakteristika: možnosť vloženia urgentnej vzorky na akúkoľvek voľnú pozíciu v stojanoch určených pre rutinné vzorky krvi; Technické vlastnosti: Dodatočné doobjednanie testu, Hodnota / charakteristika: možnosť aj po vložení vzorky do systému a spustení analýzy; Technické vlastnosti: Typy odberových skúmaviek vyšetrovaných vzoriek, Hodnota / charakteristika: možnosť použitia skúmaviek rôznych rozmerov, skúmavky bez piestu, skúmavky s piestom a pediatrické skúmavky; Technické vlastnosti: Vzorka s oddelenými skúmavkami pre krvinky a sérum, Hodnota / charakteristika: možnosť označenia rovnakým číslom čiarového kódu; Technické vlastnosti: Automatická detekcia vzoriek a reagencií pomocou čiarových kódov. Ľubovoľné umiestnenie reagencií a testovaných vzoriek v stojane. Automatická kontrola exspiračnej doby diagnostických kariet a reagencií. Kontinuálne a náhodné vkladanie a vykladanie vzoriek a reagencií počas chodu analyzátora bez nutnosti prerušenia práve prebiehajúceho procesu spracovania. Detekcia zrazenín vo vzorke. Automatický monitoring úrovní hladín reagencií, roztokov a počtu gélových kariet. Automatická indikácia zásoby reagencií. Integrovaný program kontroly kvality., Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Automatické vyčlenenie karty do servisného stojanu pri nutnosti vizuálnej kontroly nejednoznačného výsledku. Automatické vyčlenenie čiastočne použitej diagnostickej karty do servisného stojanu. Možnosť opätovného použitia čiastočne použitej diagnostickej karty v ďalšej dávke kedykoľvek a na akýkoľvek test. Voľne nastaviteľná konfigurácia vyšetrení podľa potrieb laboratória. Súčasné prevedenie testov s rôznymi inkubačnými teplotami. Možnosť uskladnenie vzoriek a reagencií v chlade v stojanoch analyzátora. Oddelené odpadové nádoby na tekutý a tuhý odpad., Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Odčítanie výsledkov pomocou CCD kamery s vysokým rozlíšením. Možnosť spätného vyhľadávania výsledkovOvládací software pre obsluhu v slovenskom prípadne českom jazyku. Ovládanie analyzátora cez externú dotykovú obrazovku. Možnosť použitia prístupového hesla obsluhujúceho personálu.Pripojenie do LIS cez obojsmerný prenos dát. Možnosť technickej podpory cez vzdialený prístup. Automatická archivácia výsledkov. Dohľadateľnosť výsledkov. Mesačná údržba prístroja vyžadujúca operátora. Analyzátor musí byť nový, nepoužitý a nerepasovaný. Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku je súčasť, Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku je súčasť dodávka., Hodnota / charakteristika: Ano; Technické vlastnosti: Z hľadiska zachovania integrity, koncepcie a kooperácie jednotlivých systémov a vykazovania výkonov do poisťovní musí každý dodávateľ nového zariadenia alebo systému zabezpečiť úplnú integráciu daného nového zariadenia alebo systému do existujúcej infraštruktúry na všetkých úrovniach.To je pripojenie do existujúcej fyzickej sieťovej infraštruktúry, napojenie na pacientsky systém Clinicom na úrovni výmeny žiadaniek a spracovania pacientskej dokumentácie a ich automatickému zápisu do Clinicom-u (odstránenie duplicitnej práce nemocničného personálu) , integrácia na úrovni PACS (úplná integrácia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: (úplná integrácia so systémom NetRAAD). Kontakt na firmu DATALAN, a.s. : Ing. Dušan Polónye-mail: dusan_polony@datalan.sk, Hodnota / charakteristika: Ano

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Plnoautomatický imunohematologický analyzátor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: kapacita vstupnej jednotky na vkladanie vyšetrovaných vzoriek (skúmaviek), Jednotka: ks, Minimum: 45, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kapacita gélových diagnostických kariet, Jednotka: ks, Minimum: 200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kapacita tekutých diagnostických reagencií, Jednotka: KS, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: počet reagenčných miest stĺpcov (mikroskúmaviek) na gélovej diagnostickej karte, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: kapacita nádoby na odpad kariet, Jednotka: ks, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kapacita nádoby na tekutý odpad, Jednotka: liter, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: využitie diagnostickej karty, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: inkubačná teplota, Jednotka: °C, Minimum: 24, Maximum: 37, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: počet inkubačných blokov (inkubátorov), Jednotka: ks, Minimum: 3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: počet centrifugačných blokov (centrifúg), Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon analyzátora: kompletná krvná skupina, Jednotka: počet vyšetrení / 1 hod, Minimum: 35, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: konfirmácia krvnej skupiny, Jednotka: počet vyšetrení / 1 hod, Minimum: 65, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: skríning protilátok pri použití 3 panelových krviniek, Jednotka: počet vyšetrení / 1 hod, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kompletná krvná skupina a skríning protilátok pri použití 3 panelových krviniek, Jednotka: počet vyšetrení / 1 hod, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: špecifikácií nepravidelných antierytrocytových protilátok pri použití 11 panelových krviniek, Jednotka: počet vyšetrení / 1 hod, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 71 920,00 20% EUR 18. December 2018 243588

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×