Obstarávanie

Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 297,22
Konečná suma(Bez DPH):
16 833,33
Zaplatené:
82.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33195100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.1. Požiadavky na merané a zobrazované parametre:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.2. - Vizualizácia fyziológie pacienta v reálnom čase na obrazovke monitora., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.3. - Zadávania a zobrazovanie podaných liekov, tekutín, polohovanie pacienta a meraných parametrov v trendoch., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.4. - Miniinvazívne kontinuálne monitorovanie hemodynamických parametrov z periférnej artérie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.5. - CO – srdcový výdaj, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.6. - CI – srdcový index, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.7. - SV – systolický objem, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.8. - SVI – index systolického objemu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.9. - SVV – variácia systolického objemu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.10. - Avg. PR – priemerná pulzná frekvencia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.11. - MAP – stredný arteriálny tlak, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.12. V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálneho venózneho tlaku CVT merať - kontinuálny systémový cievny odpor SVR, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.13. V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálnej venóznej saturácie merať - kontinuálne ScvO2, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.14. V kombinácii s periodickým meraním termodilúčnou metódou merať cez centrálny venózny katéter a katéter vo femorálnej artérii:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.15. - iCO – intermitentný srdcový výdaj, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.16. - iCI – intermitentný srdcový index, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.17. - iSV – intermitentný systolický objem, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.18. - iSVI – intermitentný index systolického objemu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.19. - iSVR – intermitentná systémová cievna rezistencia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.20. - iSVRI – intermitentný index systémovej cievnej rezistencie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.21. - GEDV – globálny end-diastolický objem, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.22. - GEDI – index globálneho end-diastolického objemu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.23. - ITBV – intratorakálny objem krvi, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.24. - ITBI – index objemu intratorakálnej krvi, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.25. - EVLW – extravaskulárna pľúcna voda, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.26. - ELWI – index extravaskulárnej pľúcnej vody, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.27. - PVPI – index pulmonálnej pľúcnej priepustnosti, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.28. - GEF – globálna ejekčná frakcia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.29. - CFI – index funkcie srdca, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.30. - Avg. PR – priemerná pulzná frekvencia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.31. - MAP – stredný arteriálny tlak, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.32. - CVP – centrálny venózny tlak, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.33. Možnosť rozšírenia o modul na neinvazívne monitorovanie hemodynamických parametrov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.34. - CO – srdcový výdaj, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.35. - CI – srdcový index, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.36. - DIA – diastolický tlak, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.37. - SV – systolický objem, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.38. - SVI – index systolického objemu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.39. - SVR – systémový cievny odpor, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.40. - SVRI – index systémového cievneho odporu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.41. - SVV – variácia systolického objemu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.42. - SYS – systolický tlak, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.0. - zdieľať monitorované parametre s monitorom vitálnych funkcií pacienta na odd., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1. - v prípade centrálneho monitorovania  na odd. zdieľať monitorované parametre na centrálnom monitore, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.2. - autonómne monitorovanie hemodynamických parametrov pacienta, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.3. - modul hemodynamických parametrov sa musí dať upevniť na statív pri lôžku pacienta, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.4. - modul hemodynamických parametrov sa musí dať upevniť na samostatný mobilný stojan, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 20 200,00 20% EUR 16. Január 2018 154104

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×