Obstarávanie

Lineárne dávkovače, infúzne pumpy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 527,77
Zaplatené:
68.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33194000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
skupina produktov
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

podávanie roztokov, kontinuálne podávanie intravenózneho liečiva

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Presné dávkovanie malých objemov pomocou jednorazových striekačiek objemov 5,10,20,30 / 35, 50/60 ml od rôznych výrobcov. Knižnica výrobcov a typov injekčných stiekačiek (až 50 typov). ; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Indikácia nastaveného či detekovaného typu injekčnej striekačky na displeji. Presnosť dávkovania ± 3% (1% + 2%). Rýchlosť dávkovania nastaviteľná podľa použitej striekačky minimálne 0,1-1200,0 ml/hod.; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Podanie bolusu manuálne (50-1200ml / h. Veľký a dobre čitateľný LCD display so zobrazením všetkých dôležitých informácií (indikátor tlaku, stav batérie).; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Alarmy optické i akustické - koniec infúzie, stav batérie, oklúzie, interná porucha - technická porucha. Prevádzka na sieťové napätie aj záložnú batériu (10h pri 5ml / h). Hmotnosť max. 2 150 g. ; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Menu v češtine. Možnosť pripojenia do dokovacej stanice. Integrované držadlo na prenášanie jednotlivých prístrojov. Jednoduché uchytenie na infúzny stojan, eurolištu alebo dokovacej stanice.; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Intuitívne ovládanie. Vstup/výstup RS232. Nastaviteľný KVO režim. Nastavenie úrovne okluzného tlaku. Antibolusový systém pri oklúzii. Pauza 1-24 hodín. Možnosť blokovania tlačidiel (zámok klávesnice).; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Knižnica liekov s možnosťou modifikácie obsahu. Detekcia náhleho poklesu tlaku napr. Pri nechcenému vytrhnutiu kanyly z pacienta. ; Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat" , Hodnota / charakteristika: Detekcia náhleho nárastu tlaku aj pri nedosiahnutí nastavenej prahovej hodnoty. Ochrana injekčné striekačky pred pádom a následnom nechcenom podaní liečiva pacientovi.; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Presné dávkovanie malých objemov pomocou jednorazových striekačiek objemov 5,10,20,30 / 35, 50/60 ml od rôznych výrobcov. Knižnica výrobcov a typov injekčných stiekačiek (až 50 typov).; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Indikácia nastaveného či detekovaného typu injekčnej striekačky na displeji. Presnosť dávkovania ± 3% (1% + 2%). Rýchlosť dávkovania nastaviteľná podľa použitej striekačky minimálne 0,1-1200,0 ml/h.; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Dávkovacia rýchlosť (kcal, cal, mmol, mol, U, kU....); Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Podanie bolusu manuálne (50-1200ml / h), programovateľný bolus (0,1-1 200ml / h).; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Veľký a dobre čitateľný LCD display so zobrazením všetkých dôležitých informácií (indikátor tlaku, stav batérie).; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Alarmy optické i akustické - koniec infúzie, stav batérie, oklúzie, interná porucha - technická porucha. Prevádzka na sieťové napätie aj záložnú batériu (10h pri 5ml / h). Hmotnosť max. 2 150 g. ; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Menu v češtine. Možnosť pripojenia do dokovacej stanice. Integrované držadlo na prenášanie jednotlivých prístrojov. Jednoduché uchytenie na infúzny stojan, eurolištu alebo dokovacej stanice.; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Intuitívne ovládanie. Vstup/výstup RS232. Nastaviteľný KVO režim. Nastavenie úrovne okluzného tlaku. Antibolusový systém pri oklúzii. Pauza 1-24 hodín. Možnosť blokovania tlačidiel (zámok klávesnice).; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Knižnica liekov s možnosťou modifikácie obsahu. Detekcia náhleho poklesu tlaku napr. Pri nechcenému vytrhnutiu kanyly z pacienta. ; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: Detekcia náhleho nárastu tlaku aj pri nedosiahnutí nastavenej prahovej hodnoty. Ochrana injekčné striekačky pred pádom a následnom nechcenom podaní liečiva pacientovi.; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Podanie bolusu. Rýchlosť dávkovania nastaviteľná min. 1 -1500 ml / h. Možnosť nastavenia mikro-režimu (0,1 - 99,9 ml / h). Možnosť podaní dávky (kcal, cal, mmol, mol, U, ku .......); Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Presnosť podanie infúzie max. ± 5%. Hmotnosť max. 2 000 g. Menu v češtine. Možnosť prevádzky bez kvapkového detektora. Bolus manuálne aj programovateľný. Kontrola správnosti založenie setu.; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Možnosť pripojenia do dokovacej stanice. Integrované držadlo na prenášanie jednotlivých prístrojov. Jednoduché uchytenie na infúznej stojan, eurolištu alebo dokovacej stanice.; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Intuitívne ovládanie. Vstup / výstup RS232. Nastaviteľný KVO režim. Nastavenie úrovne okluzního tlaku.1 Antibolusový systém pri oklúzii.; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Pauza 1- 24 hodín. Možnosť blokovania tlačidiel. Nočný režim. Knižnica liekov až 4 knižnice (240 liekov na knihovňu).; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Zabránenie voľného toku infúzie do pacienta pri otvorení dvierok pumpy. Knižnica liekov s možnosťou modifikácie obsahu. Detekcia náhleho poklesu tlaku napr. Pri nechcenému vytrhnutý kanyly z pacienta.; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Detekcia náhleho nárastu tlaku aj pri nedosiahnutí nastavenej prahovej hodnoty. Možnosť použitia pumpy bez kvapkového detektoru. ; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Hodnota / charakteristika: Použitie rôznych infúznych setov DEHP -free zaručujúcich presnosť podania doporučených výrobcom.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Lineárny dávkovač " Injectomat. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Lineárny dávkovač " Injectomat" s dávkovacou rýchlosťou., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 3. Infúzna pumpa " Volumat"., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 3 9 033,33 20% EUR 4. Júl 2016 113115

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×