Obstarávanie

Anuloplastický chlopňový ring


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
189 660,00
Konečná suma(Bez DPH):
189 660,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33184100-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 1 57 520,00 0% EUR 22. Júl 2015 69211
INAMED, s. r. o. 1 89 090,00 0% EUR 22. Júl 2015 69212
TIMED, s.r.o. 1 43 050,00 0% EUR 22. Júl 2015 69213

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597557/content/229061/download","filename":"87_2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597536/content/229131/download","filename":"Zápisnica - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597536/content/229132/download","filename":"Zápisnica - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597539/content/229192/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597554/content/228915/download","filename":"86_2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597551/content/229219/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk Kritériá 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597566/content/229297/download","filename":"INO - otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inamed, s.r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597581/content/229161/download","filename":"Ostatné - Inamed.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597581/content/229162/download","filename":"Kritériá - Inamed.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597533/content/229041/download","filename":"Súťažné podklady - ringy.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597575/content/228995/download","filename":"Zápisnica - podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597575/content/228996/download","filename":"Zápisnica - Kontrola ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597572/content/228947/download","filename":"Odôvodnenie § 46 ods.2-II..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkldadov 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597563/content/229236/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Unotech, spol. s r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597578/content/229090/download","filename":"Ostatné - UNOTECH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597578/content/229091/download","filename":"Kritériá - Unotech.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597569/content/229005/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597560/content/229155/download","filename":"88_2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 []
Ponuky uchádzačov Timed, s.r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597584/content/229205/download","filename":"Ostatné - Timed.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/597584/content/229206/download","filename":"Kritériá - Timed.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×