Obstarávanie

Anuloplastický chlopňový ring trikuspidálny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
183 581,40
Konečná suma(Bez DPH):
166 890,90
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33184100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
230.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Semirigidný anuloplastický trikuspidálny prstenec , Hodnota / charakteristika: /////////////////////////////////; Technické vlastnosti: semirigidný anuloplastický prstenec do trikuspidálnej pozície vo veľkostiach :, Hodnota / charakteristika: 24, 26,28,30,32,34 a 36 mm; Technické vlastnosti: kovový stent /s titánovým jadrom/ so selektívnou flexibilitou umožňujúcou remodelovanie trikuspidálneho anulu pri súčasnom zachovaní jeho prirodzeného pohybu , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: anatomický 3-D tvar, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: nízkoprofilová šicia manžeta, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: design umožňujúci jednoduchú implantáciu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: prstenec umiestnený na držiaku s ohybom 90° umožňujúci jednoduchú implantáciu, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Semirigidný anuloplastický trikuspidálny prstenec , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 230, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 183 580,00 10% EUR 20. September 2017 145755

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×