Obstarávanie

Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
121 596,00
Konečná suma(Bez DPH):
121 596,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111710-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom 60. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zamerením na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 60. individuálnu zákazku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 1 121 596,00 Neuvedené EUR 17. Október 2019 299578

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k RD č. 210-2108-RD na dodanie ŠZM materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne (doplňujúce) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cienve stentgrafty 28. December 2018 28. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 169-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zamerením na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľným ilickým stentom 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 222-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním špeciálne periférne cievne stentgrafty na 0,035´´ vodič, zavádzače a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení ich event. komplikácií 17. December 2018 17. December 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 17. September 2018 17. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 197-2018-RD na dodanie ŠZM materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi 7. November 2018 7. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 24. Október 2018 24. Október 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Február 2018 20. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946093/content/681250/download","filename":"1. Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946093/content/681251/download","filename":"2. Príloha č. 1 SP - VPP DNS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946093/content/681252/download","filename":"3. Príloha č. 2 SP - Informácie o sortimente.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 17. September 2018 17. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 157-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním na špeciálne closed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón 12. September 2018 12. September 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 28. November 2018 28. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 115-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na zavádzače a rekanalizačné 0.035´´ vodiče 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 12. individuálnej zákazky 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020652/content/836121/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 1. individuálnej zákazky 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020650/content/836120/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 21. Február 2018 21. Február 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 143-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F 17. August 2018 17. August 2018 []
Iný dokument k zákazke Redačná oprava Oznámenia o vyhlásení VO 02709-MUT 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951529/content/716997/download","filename":"Redakčné opravy.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 22. August 2018 22. August 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 2. individuálnej zákazky (1. z 2. zákazky) 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020637/content/836119/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 22. August 2018 22. August 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 22. August 2018 22. August 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 21. December 2018 21. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 176-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním na transradiálnu/transbrachiálnu intervenciu 4F a 5F konceptu 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 207-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na mikrodisekčné katétre pre CTO so zavádzačmi a vodičmi 22. November 2018 22. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 158-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním na špeciálne superflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014´´a 0.018´´ rozmeru a kompatibilný PTA katéter 12. September 2018 12. September 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 15. individuálnej zákazky 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038998/content/814490/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 20. individuálnej zákazky 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029910/content/836125/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 24. Október 2018 24. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 235-2018-RD na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú so zameraním so zameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj u vena cava a PTA balónkové katétre na veľký priemer ciev 2. Január 2019 2. Január 2019 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 22. August 2018 22. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 210-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty 22. November 2018 22. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 28. November 2018 28. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 192-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty 7. November 2018 7. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 6-2019-RD na dodanie ŠZM so zameraním na cievne uzávery po punkcii a.femoralis na mechanickom princípe 16. Január 2019 16. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 175-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na balón expandovateľné pokryté stenty-stentgrafty na suprainguinálne tepny vrátane na aortu 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Iný dokument k zákazke Informácia a dokumenty v profile podľa § 64 ZVO 20. Február 2018 20. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946096/content/681254/download","filename":"Link.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 17. September 2018 17. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 194-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty 7. November 2018 7. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 14. November 2018 14. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 17. September 2018 17. September 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 28. November 2018 28. November 2018 []
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS a zriadenie DNS 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964516/content/773416/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia a zriadenia DNS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964518/content/773424/download","filename":"Správa o zriadení DNS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974615/content/695121/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974565/content/694900/download","filename":"Zápísnica_z_vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS 30. Máj 2018 30. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989089/content/764478/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993333/content/775981/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 148-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set 12. September 2018 12. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 107-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem a aneuryziem v periférnych tepnách v špecifických prípadoch - hustopletené tok modulujúce stenty 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 147-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu pevným fixovaným a tekutým embolizačným materiálom 12. September 2018 12. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k RD č. 142-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim 12. September 2018 12. September 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 116-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánnu aspiračnú endovaskulárnu liečbu akútnych a subakútnych tromboembolických tepenných uzáverov - revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 106-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačné trombolytické katétre 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 7. individuálnej zákazky 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020655/content/836122/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 110-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanými samoexpandovateľnými stentami 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 22. individuálnej zákazky 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020660/content/836123/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 132-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov - zamerané na manometrické PTA striekačky 17. August 2018 17. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 144-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DES balónexpandovateľné stenty 17. August 2018 17. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RD č. 142-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim 17. August 2018 17. August 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 21. December 2018 21. December 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 24. Október 2018 24. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 196-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty 7. November 2018 7. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 24. Október 2018 24. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 221-2018-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery 17. December 2018 17. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 236-2018-RD na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu - aterektomicko-trombektomické katétre s príslušenstvom kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou 2. Január 2019 2. Január 2019 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení 27. individuálnej zákazky 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029903/content/836124/download","filename":"Zrušenie VO na Profil VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 2 k RD č. 142-2108-RD na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem - stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim 26. Október 2018 26. Október 2018 []
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011785/content/889524/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 14. November 2018 14. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 14. November 2018 14. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 174-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 193-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním na aterektomické tepnové katétrové systémy, vodiče a support katétre 7. November 2018 7. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 14. November 2018 14. November 2018 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO 14. November 2018 14. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RD č. 208-2018-RD na dodanie ŠZM so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre 22. November 2018 22. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k RD č. 176-2018-RD na dodanie ŠZM na transradiálnu/transbrachiálnu intervenciu 4F a 5F konceptu 3. Január 2019 3. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k RD č. 197-2108-RD na dodanie ŠZM materiálu pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi 7. November 2018 7. November 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×