CPV kód

33694000-1

Diagnostické činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 24,180 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 74,020 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 7,063 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 10 114,168 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 2,319 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 87,003 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 831 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 143 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4,094 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 10,120 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 40 90,174 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 309 909,300 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 0 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 45 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 7,412 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2,300 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 132,711 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 44,712 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 7,996 EUR
Národná transplantačná organizácia 7 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 278 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 3,468 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 1,171 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 32 198,053 EUR
BIOTECH s.r.o. 49 95,095 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 21 110,765 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 2 4,659 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 360 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 265 EUR
JK-Trading s.r.o. 3 3,680 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 11 121,358 EUR
G Trade s.r.o. 25 91,695 EUR
Bio G s.r.o. 5 11,452 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 4 20,000 EUR
BEL-MIDITECH s.r.o. 1 6,052 EUR
Ceemed, s.r.o. 1 17,575 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 12 17,243 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 2,150 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 3 545 EUR
Lambda Life a.s. 26 197,526 EUR
Merck spol. s r.o. 6 5,717 EUR
VWR International GmbH 1 630 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 7,996 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 11 19,603 EUR
LABO - SK, s. r. o. 14 67,133 EUR
Life Technologies s r.o. 21 15,086 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 3,000 EUR
BD BAMED s.r.o. 3 860 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 2,090 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 3 1,454 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 1 44,712 EUR
ProScience Tech s. r. o. 19 22,173 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 15 21,392 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 7 2,060 EUR
BARIA s.r.o. 9 23,799 EUR
VLan s.r.o. 2 5,060 EUR
Eurolab Lambda a.s. 19 42,589 EUR
Ecoli s.r.o. 11 5,772 EUR
Roner, s.r.o. 2 2,640 EUR
Unicomp s.r.o. 7 3,842 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 7 4,470 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 4 12,074 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 18,199 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 2 2,479 EUR
BIOCOM Slovakia s.r.o. 1 180 EUR
Scintila, s.r.o. 3 2,730 EUR
MediScience s.r.o. 1 1,180 EUR
GeneTiCA s.r.o. 17 116,590 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 11 131,115 EUR
Pragostem s.r.o. 5 26,469 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 7 3,657 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 0 EUR
Diagnostica, a.s. 5 1,386 EUR
Ľubomír Kusyn 1 2,992 EUR
SOFTEL spol. s r.o. 2 0 EUR
RANDOX, s.r.o. 1 233 EUR
DB Biotech, spol. s r.o. 1 589 EUR
Carolina Biosystems, s.r.o. 1 0 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 3 2,063 EUR
Molchem s. r. o. 1 282 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 741 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99,507 EUR 2016 Tovary Nie 9
Prenájom imunochemického analyzátora a dodávka reagencií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 150,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál pre molekulárny výskum Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 133,930 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 11,425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj IMMULITE 1000 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na vyšetrenie biologického materiálu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 45,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 24,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity na kontrolu DNA, klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj Easy Lyte Lithium a Esy Lyte Plus Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
0116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13,183 EUR 2016 Tovary Nie 1
0416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
0516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
3. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na mangán Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy a suplementy do týchto pôd/agar Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na stanovenie bakteriálnych endotoxínov s príslušenstvom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
0716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
0816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
1016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,187 EUR 2016 Tovary Nie 1
1116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12,075 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na klastrovanie a sekvenáciu HiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12,485 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
1316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
116. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31,145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na fragmentačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA z parafínových bločkov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,289 EUR 2016 Tovary Nie 1
1816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,364 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,451 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,718 EUR 2016 Tovary Nie 1
2116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for Apelin (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
2316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,077 EUR 2016 Tovary Nie 1
2416 Chemikálie, pipety, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,861 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,186 EUR 2016 Tovary Nie 1
2716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 A / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, žiletky pre veľmi tenké rezy, 10 ml pipety, DNA rebrík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid purity ≥ 99,9% (6L), Etanol - absolute GR for analysis, purity ≥ 99,9% (3L) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA sorb-B izolačný kit variant 100 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
INNOVANCE D-dimer kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
BIOPHEN HEPARIN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Arachidonic acid 2x1 ml Helena Biosciences Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α (2ks) ELISA kity na Thromboxane B2 (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
ADMA ELISA 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine (ELISA kit), SOD ASSAY kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit for Neopterin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 21,210 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for TREM-1 a Human RAGE Quantikine ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, petriho misky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1,442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii pre Flexor E a SELECTRA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,186 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčný cartridge Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD41/FITC; anti-CD42b/FITC; anti-CD 63/PE; Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,081 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modified lactobacillus agar - živné médium Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
miRNeasy Serum/Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 393 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a vizualizačný kit pre analýzu imunohistochemických vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD62P/PE; anti-CD61/PE; FACSFlow; PS skúmavky 5 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 509 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multikalibrátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 418 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asymetrický dimetylarginín ADMA ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
3816 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
3916 Immersion oil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 62 EUR 2016 Tovary Nie 1
4016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
4116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,254 EUR 2016 Tovary Nie 1
4216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,984 EUR 2016 Tovary Nie 1
4316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
4416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,606 EUR 2016 Tovary Nie 1
4516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,077 EUR 2016 Tovary Nie 1
4616 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Calprotectin Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione peroxidase activity (5 platničkový) kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
set NT-proBNP na laboratórne stanovenie kardiálneho markeru NT-proBNP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,249 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Qubit dsDNA HS Assay Kit Q32851 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity – TNF alpha, IL-10 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
4716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,157 EUR 2016 Tovary Nie 1
4816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10,665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,909 EUR 2016 Tovary Nie 1
Human FGF-21 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platinum ELISA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na prípravu NGS knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Thermo Scientific PierceTM BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
12. Diagnostické činidlá a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,066 EUR 2016 Tovary Nie 1
13. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
100 bp DNA ladder, Qubit dsDNA HS Assay kit 500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testosterone ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,004 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu fragmentácie DNA a kvality genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 29,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26,933 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkostí DNA fragmentov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na veľkostnú frakcionáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie na prípravu NGS knižníc pomocou PCR amplifikácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
SOD ASSAY KIT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNase A, DNeasy Blood & Tissue Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID 2x1 ml Helena Biosciences, TRIS - BUFFERED SALINE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 314 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,036 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - biomarkery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,369 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
DAF-2 DA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,353 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α, ELISA kity na Thromboxane B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Molekulová biológia – chemikálie, reagencie, primery Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky proti c-kit (CD117) a detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
5016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,831 EUR 2016 Tovary Nie 1
5216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,307 EUR 2016 Tovary Nie 1
5316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 913 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie diagnostických reagencií pre biochemický analyzátor vrátane spotrebného materiálu, kontrol a kalibrátorov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 70,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,893 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku BRAF, PPP6-C, STK -19, RAC1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka pre IHC, Granzým B Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
5416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zymutest vWF:CBA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky na vyšetrenie markerov T lymfocytov-CD znakov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,475 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie fibulínu-1 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie galektínu-3 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,116 EUR 2016 Tovary Nie 1
5516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 692 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,312 EUR 2016 Tovary Nie 1
18. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátka BRAF Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu pre biochemický analyzátor AU680 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 74,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359 EUR 2016 Tovary Nie 1
5716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10,153 EUR 2016 Tovary Nie 1
5816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické EIA kity - 8-Isoprostány a 11-dehydro Tromboxány B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,430 EUR 2016 Tovary Nie 1
VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scriptseq Complete Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3,815 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na glykotypizáciu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu delécií a duplikácií v géne NF1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9,535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,923 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotické disky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a činidlá pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,748 EUR 2017 Tovary Nie 1
BIOPHEN HEPARIN (LRT) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-diméry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
ProC Global Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické sety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
DOG 1,klon SP 31, Rabbit 0,5ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,463 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nestin Polyclonal Antibody 400 µL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE Mouse Anti-Human CD274 25 tests Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 187 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre analyzátor Radiometer ABL90 FLEX PLUS a ABL 810 FLEX Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 53,341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 S / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy 10 parametrový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KIT1-KIT21 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
diagnostický test a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrolná krv k analyzátoru SYSMEX Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Histochemické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 709 EUR 2017 Tovary Nie 1
Leptospira interrogans spp Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 463 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Featal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky, lekárske plyny a membrány k analyzátoru Radiometer ABL 810 FLEX Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (100rxns) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,424 EUR 2017 Tovary Nie 1
RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,057 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAamp 96 DNA Blood Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
1117 Primery na diagnostiku BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
sada kitov na PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 893 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 643 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,726 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAXgene Blood miRNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické výrobky pre analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 714 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom Protein C Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE ETP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 867 EUR 2017 Tovary Nie 1
3117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,459 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, chemikálie a materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické potreby na stanovenie látok v biologickom materiáli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agar – kultivačné médium Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13,223 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 334 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14,410 EUR 2017 Tovary Áno 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky na WB Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemiluminiscenčný substrát Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na kvantifikáciu DNA a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrotest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human S100B ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 13,119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie k plynovému chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,006 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na prípravu cDNA knižníc získaných prepisom totálnej RNA pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17,917 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka na IHC + protilátky (kit) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,949 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky (PTEN, AKT, GlycophorinA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu a súvisiace chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 879 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42,268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre IHC (pre dual a triplestain) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,697 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 603 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KRAS mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie kaspázy 3, 8, a 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenačné kity NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
4117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,566 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
hsa-let-7d, reagencia na analýzu nekódujúcej RNA (mikroRNA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na prepis a analýzu nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42,268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE PFA P2Y, Date PFA Collagen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,852 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anti-HMGB1 antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartridží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17,822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 11,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
018. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,669 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky a membrána určené na metódu reverznej hybridizácie, držiaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy a diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,059 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 535 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotocitlivé filmy a detekčné reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtrácia a etanol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human HMGB1 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,647 EUR 2018 Tovary Nie 1
Irisin ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,180 EUR 2018 Tovary Nie 1
FACS Flow (Sheath Fluid),FACS LysingSolution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 478 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Calibrators, Controls, Inhbitor Assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIOPHEN EDOXABAN CALIBRATOR/CONTROL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
HITAlert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá na prietokovú cytometriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4; STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre cytometriu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,075 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,025 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNAzol Direct Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kalibrátory a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,520 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chrono-PAR ADP REAGENT, Collagen REAGENT, Thrombin REAGENT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,953 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kyvety a miešadielka pre optickú agregometriu-chronolog1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
0181. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19,570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
BRCA1 Polyclonal Antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGAL ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 781 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,018 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiomter ABL90 FLEX PLUS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 46,119 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na zisťovanie expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veliparib dihydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farbenie DNA Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - triplet biomarkerov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Blokujúca ELISA súprava, WNV Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 897 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompetitívna ELISA, kliešťová encefalitída Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 423 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit a diluent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 233 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,246 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada aplikačných masiek a závažie na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propidium Iodide Solution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit for TREM-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 904 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA test pre sHLA-G Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,582 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 527 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 50,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17,017 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,053 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie, FACS Flow (Sheath Fluid), 20l, FACS LysingSolution; 100 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,020 EUR 2018 Tovary Nie 1
FALCON 5ml Polystyrene round bottom tube 12x75mm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Date PFA Collagen/ADP, Date PFA Collagen/EPI, INNOVANCE PFA P2Y Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Anti‐Xa (130 t), HemosIL Direct Thrombin Inhibitor Assay (60 t) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie - diagnostické činidlá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre analýzu hormonálneho profilu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,094 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premývací roztok a kontrolná krv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroforetický kit na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIOPHEN ARIXTRA CALIBRATOR, BIOPHEN ARIXTRA CONTROL Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky a transfekčný reagent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,114 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Médiá pre izoláciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,194 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 16,315 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reakčná zmes na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Corgenix Hyaluronic Acid Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 959 EUR 2018 Tovary Nie 1