CPV kód

33694000-1

Diagnostické činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 33 388 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 74 020 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 21 328 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 10 114 168 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 55 000 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 2 319 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 87 003 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 831 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 143 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 236 833 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4 094 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 10 120 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 15 681 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 57 163 431 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 374 1 112 130 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 0 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 45 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 7 412 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2 300 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 132 711 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 44 712 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 7 996 EUR
Národná transplantačná organizácia 7 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 278 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 3 468 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 1 171 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 33 200 739 EUR
BIOTECH s.r.o. 55 106 851 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 33 158 245 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 2 4 659 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 360 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 265 EUR
JK-Trading s.r.o. 3 3 680 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 13 358 191 EUR
G Trade s.r.o. 28 96 491 EUR
Bio G s.r.o. 7 13 974 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 4 20 000 EUR
BEL-MIDITECH s.r.o. 1 6 052 EUR
Ceemed, s.r.o. 1 17 575 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 16 24 595 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 3 3 111 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 3 545 EUR
Lambda Life a.s. 27 198 566 EUR
Merck spol. s r.o. 8 8 986 EUR
VWR International GmbH 4 5 115 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 7 996 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 18 42 986 EUR
LABO - SK, s. r. o. 15 67 876 EUR
Life Technologies s r.o. 26 31 870 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 3 000 EUR
BD BAMED s.r.o. 3 860 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 2 090 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 4 2 784 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 1 44 712 EUR
ProScience Tech s. r. o. 23 35 401 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 19 44 198 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 7 2 060 EUR
BARIA s.r.o. 11 30 250 EUR
VLan s.r.o. 2 5 060 EUR
Eurolab Lambda a.s. 25 56 644 EUR
Ecoli s.r.o. 13 9 454 EUR
Roner, s.r.o. 2 2 640 EUR
Unicomp s.r.o. 7 3 842 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 7 4 470 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 4 12 074 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 18 199 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 2 2 479 EUR
BIOCOM Slovakia s.r.o. 1 180 EUR
Scintila, s.r.o. 5 10 773 EUR
MediScience s.r.o. 1 1 180 EUR
GeneTiCA s.r.o. 20 132 937 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 15 189 367 EUR
Pragostem s.r.o. 5 26 469 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 11 8 039 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 0 EUR
Diagnostica, a.s. 5 1 386 EUR
Ľubomír Kusyn 1 2 992 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 1 89 EUR
SOFTEL spol. s r.o. 2 0 EUR
RANDOX, s.r.o. 5 17 210 EUR
DB Biotech, spol. s r.o. 1 589 EUR
Carolina Biosystems, s.r.o. 1 0 EUR
MkB Test a.s. 2 557 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 5 3 653 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 315 EUR
Molchem s. r. o. 2 9 206 EUR
MED - solutions s. r. o. 3 55 120 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 741 EUR
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. 1 10 775 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 1 59 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507 EUR 2016 Tovary Nie 9
Prenájom imunochemického analyzátora a dodávka reagencií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 150 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál pre molekulárny výskum Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 133 930 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 11 425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj IMMULITE 1000 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na vyšetrenie biologického materiálu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 45 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 24 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity na kontrolu DNA, klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj Easy Lyte Lithium a Esy Lyte Plus Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
0116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
0416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
0516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
3. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na mangán Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy a suplementy do týchto pôd/agar Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na stanovenie bakteriálnych endotoxínov s príslušenstvom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
0716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
0816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
1016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 187 EUR 2016 Tovary Nie 1
1116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 075 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na klastrovanie a sekvenáciu HiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
1316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
116. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na fragmentačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA z parafínových bločkov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
1816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 364 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 718 EUR 2016 Tovary Nie 1
2116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for Apelin (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
2316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 077 EUR 2016 Tovary Nie 1
2416 Chemikálie, pipety, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 861 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 186 EUR 2016 Tovary Nie 1
2716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 A / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, žiletky pre veľmi tenké rezy, 10 ml pipety, DNA rebrík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid purity ≥ 99,9% (6L), Etanol - absolute GR for analysis, purity ≥ 99,9% (3L) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA sorb-B izolačný kit variant 100 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
INNOVANCE D-dimer kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
BIOPHEN HEPARIN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Arachidonic acid 2x1 ml Helena Biosciences Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α (2ks) ELISA kity na Thromboxane B2 (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
ADMA ELISA 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine (ELISA kit), SOD ASSAY kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit for Neopterin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 21 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for TREM-1 a Human RAGE Quantikine ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, petriho misky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii pre Flexor E a SELECTRA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 186 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčný cartridge Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD41/FITC; anti-CD42b/FITC; anti-CD 63/PE; Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 081 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modified lactobacillus agar - živné médium Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
miRNeasy Serum/Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 393 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a vizualizačný kit pre analýzu imunohistochemických vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD62P/PE; anti-CD61/PE; FACSFlow; PS skúmavky 5 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 509 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multikalibrátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 418 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asymetrický dimetylarginín ADMA ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
3816 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
3916 Immersion oil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 62 EUR 2016 Tovary Nie 1
4016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
4116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 254 EUR 2016 Tovary Nie 1
4216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 984 EUR 2016 Tovary Nie 1
4316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
4416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 606 EUR 2016 Tovary Nie 1
4516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 077 EUR 2016 Tovary Nie 1
4616 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Calprotectin Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione peroxidase activity (5 platničkový) kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
set NT-proBNP na laboratórne stanovenie kardiálneho markeru NT-proBNP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Qubit dsDNA HS Assay Kit Q32851 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity – TNF alpha, IL-10 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
4716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 157 EUR 2016 Tovary Nie 1
4816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 909 EUR 2016 Tovary Nie 1
Human FGF-21 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platinum ELISA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na prípravu NGS knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Thermo Scientific PierceTM BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
12. Diagnostické činidlá a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 066 EUR 2016 Tovary Nie 1
13. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
100 bp DNA ladder, Qubit dsDNA HS Assay kit 500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testosterone ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 004 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu fragmentácie DNA a kvality genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 29 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 933 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkostí DNA fragmentov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na veľkostnú frakcionáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie na prípravu NGS knižníc pomocou PCR amplifikácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
SOD ASSAY KIT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNase A, DNeasy Blood & Tissue Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID 2x1 ml Helena Biosciences, TRIS - BUFFERED SALINE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 314 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 036 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - biomarkery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 369 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
DAF-2 DA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α, ELISA kity na Thromboxane B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Molekulová biológia – chemikálie, reagencie, primery Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky proti c-kit (CD117) a detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
5016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 831 EUR 2016 Tovary Nie 1
5216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 307 EUR 2016 Tovary Nie 1
5316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 913 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie diagnostických reagencií pre biochemický analyzátor vrátane spotrebného materiálu, kontrol a kalibrátorov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 70 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 893 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku BRAF, PPP6-C, STK -19, RAC1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka pre IHC, Granzým B Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
5416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zymutest vWF:CBA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky na vyšetrenie markerov T lymfocytov-CD znakov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie fibulínu-1 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie galektínu-3 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
5516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 692 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
18. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátka BRAF Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu pre biochemický analyzátor AU680 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 74 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359 EUR 2016 Tovary Nie 1
5716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 153 EUR 2016 Tovary Nie 1
5816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické EIA kity - 8-Isoprostány a 11-dehydro Tromboxány B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scriptseq Complete Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 815 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na glykotypizáciu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu delécií a duplikácií v géne NF1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 923 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotické disky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a činidlá pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 748 EUR 2017 Tovary Nie 1
BIOPHEN HEPARIN (LRT) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-diméry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
ProC Global Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické sety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
DOG 1,klon SP 31, Rabbit 0,5ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 463 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nestin Polyclonal Antibody 400 µL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE Mouse Anti-Human CD274 25 tests Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 187 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre analyzátor Radiometer ABL90 FLEX PLUS a ABL 810 FLEX Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 53 341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 S / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy 10 parametrový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KIT1-KIT21 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
diagnostický test a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrolná krv k analyzátoru SYSMEX Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Histochemické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 709 EUR 2017 Tovary Nie 1
Leptospira interrogans spp Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 463 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Featal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky, lekárske plyny a membrány k analyzátoru Radiometer ABL 810 FLEX Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (100rxns) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 057 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAamp 96 DNA Blood Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
1117 Primery na diagnostiku BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
sada kitov na PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 893 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 643 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 726 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAXgene Blood miRNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické výrobky pre analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 714 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom Protein C Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE ETP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 867 EUR 2017 Tovary Nie 1
3117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 459 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, chemikálie a materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické potreby na stanovenie látok v biologickom materiáli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agar – kultivačné médium Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 223 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 334 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 410 EUR 2017 Tovary Áno 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky na WB Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemiluminiscenčný substrát Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na kvantifikáciu DNA a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrotest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human S100B ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 13 119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie k plynovému chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 006 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na prípravu cDNA knižníc získaných prepisom totálnej RNA pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka na IHC + protilátky (kit) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 949 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky (PTEN, AKT, GlycophorinA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu a súvisiace chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 879 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre IHC (pre dual a triplestain) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 603 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KRAS mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie kaspázy 3, 8, a 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenačné kity NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
4117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 566 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
hsa-let-7d, reagencia na analýzu nekódujúcej RNA (mikroRNA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na prepis a analýzu nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE PFA P2Y, Date PFA Collagen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 852 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anti-HMGB1 antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartridží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 11 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
018. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 669 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky a membrána určené na metódu reverznej hybridizácie, držiaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy a diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 059 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 535 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotocitlivé filmy a detekčné reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtrácia a etanol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human HMGB1 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 647 EUR 2018 Tovary Nie 1
Irisin ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
FACS Flow (Sheath Fluid),FACS LysingSolution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 478 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Calibrators, Controls, Inhbitor Assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIOPHEN EDOXABAN CALIBRATOR/CONTROL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
HITAlert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá na prietokovú cytometriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4; STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre cytometriu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 075 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNAzol Direct Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kalibrátory a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 520 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chrono-PAR ADP REAGENT, Collagen REAGENT, Thrombin REAGENT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 953 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kyvety a miešadielka pre optickú agregometriu-chronolog1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
0181. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
BRCA1 Polyclonal Antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGAL ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 781 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 018 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiomter ABL90 FLEX PLUS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 46 119 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na zisťovanie expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veliparib dihydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farbenie DNA Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - triplet biomarkerov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Blokujúca ELISA súprava, WNV Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 897 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompetitívna ELISA, kliešťová encefalitída Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 423 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit a diluent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 233 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 246 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada aplikačných masiek a závažie na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propidium Iodide Solution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit for TREM-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 904 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA test pre sHLA-G Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 582 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 527 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 50 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 053 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie, FACS Flow (Sheath Fluid), 20l, FACS LysingSolution; 100 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
FALCON 5ml Polystyrene round bottom tube 12x75mm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Date PFA Collagen/ADP, Date PFA Collagen/EPI, INNOVANCE PFA P2Y Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Anti‐Xa (130 t), HemosIL Direct Thrombin Inhibitor Assay (60 t) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie - diagnostické činidlá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre analýzu hormonálneho profilu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 094 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premývací roztok a kontrolná krv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroforetický kit na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIOPHEN ARIXTRA CALIBRATOR, BIOPHEN ARIXTRA CONTROL Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky a transfekčný reagent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 114 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Médiá pre izoláciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 194 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 16 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reakčná zmes na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Corgenix Hyaluronic Acid Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 961 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thrombocytestimmune Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
PFA, Trigger solution 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 461 EUR 2018 Tovary Nie 1
FACSSuite CS&T Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
AgRP polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
BCA protein assay kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 345 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
TAS kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human BDNF Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 7 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL, controls, calibrators Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thrombocytestimmune Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP_P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
OxiSelect™Protein carbonyl Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 686 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izolaciu RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 162 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy, diagnostické sety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 988 EUR 2018 Tovary Nie 1
Homocysteine Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 511 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 547 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 532 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, ADP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4, STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
IHC - kaspáza-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 114 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál a kit I. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál a kit II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716 EUR 2018 Tovary Nie 1
rat Insulin ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 987 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rat-MID a RatLaps kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 616 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na sekvenčné typizovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 193 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 073 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Antithrombin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Factor VIII deficient Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
P-Selectin (soluble) (CD62) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre hematologický analyzátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie funkčne aktívneho proteínu C v ľudskej citrátovej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie aktivity PAI v ľudskej citrátovej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 715 EUR 2018 Tovary Nie 1
PFA, Trigger solution 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika infekcií močových ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 107 EUR 2018 Tovary Nie 1
kit pre reverznú transkripciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 182 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 818 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 754 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Biochemickým analyzátorom so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 94 672 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Imunochemickým analyzátorom pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 246 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 335 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 489 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit ELISA RUO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELFO, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – dehydrované živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál - chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human Cytokine Array C2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Miseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 134 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie pre základné hematologické vyšetrenia vrátane kúpy hemokoagulačného analyzátora Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie pre základné hematologické vyšetrenia vrátane kúpy krvinkového analyzátora Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
018JB. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 751 EUR 2018 Tovary Nie 1
018VS. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 743 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymér Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 765 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
0183. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 475 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na kultiváciu špecializovaných buniek a farbivá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 740 EUR 2018 Tovary Nie 1
0184. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asserachrom VWF: FVIIIB Univerzita Komenského v Bratislave 1 098 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 059 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 793 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 193 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 638 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 077 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na exómovésekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave 14 585 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické a izolačné kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 775 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemacolor 3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 045 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 552 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 384 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×