Dodávateľ

Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.

IČO: 35683546

Adresa: Einsteinova 23, Bratislava

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1813

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2019

Záznam platný do: 21. Júl 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 169 213,00 EUR 1 1
2015 45 416,00 EUR 1 1
2016 166 512,49 EUR 16 16
2017 96 295,61 EUR 12 12
2018 116 289,55 EUR 33 33
2019 70 519,30 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 169 213,00 EUR 1 1
2015 45 416,00 EUR 1 1
2016 166 512,49 EUR 16 16
2017 96 295,61 EUR 12 12
2018 116 289,55 EUR 33 33
2019 70 519,30 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 74 020,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 45 416,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 2 697,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 24 912,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 848,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4 093,60 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 209 430,25 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 29 100 346,29 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 24 619,81 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 177 863,00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176 287,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE UVP STU - CENTRUM Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 151 669,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 11 425,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k biochemickému analyzátoru Olympus AU 640- 2 ks Univerzitná nemocnica Martin 848,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD41/FITC; anti-CD42b/FITC; anti-CD 63/PE; Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 081,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na meranie koncentrácie AST, ALT, GGT a LDH v plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 257,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 369,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie diagnostických reagencií pre biochemický analyzátor vrátane spotrebného materiálu, kontrol a kalibrátorov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 70 079,51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky na vyšetrenie markerov T lymfocytov-CD znakov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 475,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztoky Immunotech Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 663,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu pre biochemický analyzátor AU680 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 74 020,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DxH Lyse Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 38 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
D-diméry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 392,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na meranie koncentrácie kortizolu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické výrobky, diagnostické činidlá. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
QuickSeal skúmavky a príslušenstvo pre ultracentrifugáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 992,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203 063,70 EUR 2017 Tovary Nie 1
QuickSeal skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 49 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polypropylenové a polykarbonátové tlstostenné otvorené skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 968,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 858,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Calibrators, Controls, Inhbitor Assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre cytometriu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 075,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
monoklonová protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 812,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyzačný roztok pre erytrocyty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kalibrátory a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 520,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 953,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 018,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 605,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 382,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 445,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 189,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Anti‐Xa (130 t), HemosIL Direct Thrombin Inhibitor Assay (60 t) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 555,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 228,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre analýzu hormonálneho profilu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 093,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 082,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 874,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 207 881,96 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL, controls, calibrators Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 205,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Antithrombin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 165,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
2318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne centrifugačné skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 315,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 059,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 793,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 192,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 235,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 552,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie - imunochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 805,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 312,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 866,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 976,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna a sterilizačná technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 330 352,00 EUR 2019 Tovary Áno 1http://www.beckman.commbobovcak@beckman.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 519 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Jozef Smolka
Adresa:
Alojza Medňanského 19A Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Václav Mádr
Adresa:
Na rovnosti 18 Praha 3 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Váňa
Adresa:
U První Baterie 3 Praha 6 162 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.02.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×