Obstarávanie

Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 060,00
Zaplatené:
84.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33694000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Balenie, Test
Množstvo:
721.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické a laboratórne činidlá sú určené pre aplikáciu na prietokový cytometer FC500 za účelom detekcie CD markerov na leukocytoch periférnej krvi a bronchoalveolárnej laváže človeka.; Metóda je založená na princípe fluorescenčnej detekcie cieľových antigénov po naviazaní monoklonálnej protilátky označenej fluorochromom.; Pre plne funkčnú aplikáciu na analyzátore FC500 sú potrebné ďalšie laboratórne činidlá uvedené v tabuľke.; Diagnostika musí byť určená pre IVD použitie.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Detekcia markera CD3: (klon: IgG1 UCHT1, fluorochrom: ECD), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Detekcia markera CD8: (klon: IgG1 B9.11, fluorochrom: FITC), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Detekcia markera CD16: (klon: IgG1 BG8, fluorochrom: PE), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Detekcia markera CD45: (klon: IgG1 J33, fluorochrom: PC5), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Detekcia markera CD14: (klon: IgG1 BG8, fluorochrom: PC7), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Detekcia markera CD19: (klon: IgG1 J3-119, fluorochrom: PC7), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Detekcia markera CD4: (klon: IgG1 SFCI12T4D11, fluorochrom: PC7), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Čistiaci roztok: Cleaning reagent (balenie á 5 litrov), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Unášací roztok: Isoflow Sheath Fluid (balenie á10 litrov), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: Lyzačný roztok: OptyLyse C (balenie á 100 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Kontrolná krv s deklarovanými parametrami pre CD markery: (Immuno-Trol Cells, balenie: 2 skúmavky á 3ml krvi), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 5 060,00 0% EUR 12. Júl 2016 113329

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×