Obstarávateľ

Národná transplantačná organizácia

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 127 202,00 EUR 14
2017 115 504,80 EUR 15
2018 67 881,85 EUR 10
2019 154 597,80 EUR 9

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 34 911,00 EUR 5
2017 52 395,00 EUR 9
2018 16 510,00 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
BIOTECH s.r.o. 1 4 363,64 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 0,00 EUR
VWR International GmbH 2 0,00 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 0,00 EUR
Life Technologies s r.o. 10 22 063,70 EUR
ProScience Tech s. r. o. 5 5 804,50 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 6 8 861,54 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 0,00 EUR
CODUM s.r.o. 1 0,00 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 0,00 EUR
ImuMed SK, s. r. o. 5 0,00 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 7 088,33 EUR
Scintila, s.r.o. 2 1 280,00 EUR
GeneTiCA s.r.o. 1 0,00 EUR
GENYuse, s. r. o. 7 21 411,55 EUR
Carolina Biosystems, s.r.o. 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
PC zostavy s príslušenstvom 11 125,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 6 040,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
DNA polymeráza kit Qiagen 1 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
1. PCR platne, 2. adhézna lepivá fólia, 3. mikroskúmavky, 4. viečka, 5. kapilára 4x 36 cm pre ABI 3130 10 705,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 24 710,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit, Taq DNA polymeráza Qiagen kit 5 603,00 3 966,94 70.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit 4 100,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) 4 732,00 3 285,76 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup 10 705,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 21 210,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 13 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup 10 771,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent 1 547,00 1 066,66 68.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 13 660,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup licencovaného softvéru 8 506,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Špičky na pipety 3 300,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky nábytok do zasadacej miestnosti 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup licencovaného softvéru 8 506,00 5 906,94 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky nábytok do zasadacej miestnosti 1 193,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
DNA polymeráza kit Qiagen 1 505,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
DNA polymeráza kit Qiagen 1 505,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT 1 550,00 1 043,33 67.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 17 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit 1 287,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit 1 287,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom 17 576,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom 17 576,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 4 996,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 4 996,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom 14 646,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
My Taq DNA polymeráza a My Taq Red Mix 4 077,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
DNA polymeráza kit Qiagen 3 002,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) 10 754,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Špičky na pipety 4 732,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
My Taq DNA polymeráza a My Taq Red Mix 4 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
DNA polymeráza kit Qiagen 3 002,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) 10 753,80 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na pipety 4 732,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 13 119,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit 4 466,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit 5 582,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 11 220,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 4 136,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent 1 340,00 930,00 69.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prístroj na automatickú izoláciu DNA 10 349,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Analýza procesov a dátových zdrojov pre účely GDPR 10 782,00 EUR 2018 Služby Nie 0 Nie
Analýza procesov a dátových zdrojov pre účely GDPR 10 782,00 0,00 0.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
ELISA kity na stanovenie anti HLA protilátok 2 805,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup 3 021,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 17 016,85 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
My Taq Red Mix polymeraza a Gel red nanášacia zmes 2 707,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
My Taq Red Mix polymeraza a Gel red nanášacia zmes 2 937,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent 1 368,00 811,66 59.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 16 315,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit 3 561,00 2 942,30 82.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit 1 408,00 1 163,63 82.64% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup 3 021,00 2 496,36 82.63% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) 10 753,80 7 467,35 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Enzým na čistenie PCR produktu Illustra Exo Pro Star 1 - Step 1 680,00 985,41 58.65% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Sekvenátor novej generácie - NGS 95 000,00 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Fluorometer s príslušenstvom 2 710,00 1 881,65 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit 6 188,00 5 113,63 82.63% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup 6 338,00 5 238,00 82.64% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 7 120,00 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 21 787,00 18 005,20 82.64% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 171 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×