Dodávateľ

K-TRADE spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: K-TRADE spol. s r.o.

IČO: 35848570

Adresa: Dúbravská cesta 9, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4397

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. September 2020

Záznam platný do: 8. September 2023

Posledná zmena: 11. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 510 596,00 EUR 6 6
2015 265 036,00 EUR 6 6
2016 150 679,32 EUR 26 26
2017 84 709,76 EUR 27 27
2018 20 820,42 EUR 18 18
2019 4 843,22 EUR 10 10
2020 506,97 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 395 117,00 EUR 4 4
2015 312 873,00 EUR 7 7
2016 135 376,32 EUR 26 26
2017 167 654,76 EUR 28 28
2018 20 820,42 EUR 18 18
2019 4 843,22 EUR 10 10
2020 506,97 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 4 957,77 4957.77 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 589 351,39 589351.39 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 7 807,14 7807.14 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 160,00 160.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 619,45 619.45 EUR
Virologický ústav SAV 7 187 510,00 187510.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 026,19 1026.19 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 16 431,56 16431.56 EUR
Biomedicínske centrum SAV 7 189 718,00 189718.00 EUR
Ústav zoológie SAV 20 37 336,12 37336.12 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 725,00 725.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 303,40 303.40 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1 238,17 1238.17 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 7,50 7.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 28 004,00 28004.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 67 642,00 67642.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 10 906,00 10906.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 597 911,00 597911.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 34 362,00 34362.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 918,00 90918.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 5 873,00 5873.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 45 661,00 45661.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 489,00 100489.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 8 382,00 8382.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 789,00 55789.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 14 684,00 14684.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 13 014,00 13014.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 945,00 100945.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 82 945,00 82945.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 2 262,00 2262.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 11 483,00 11483.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 51 852,00 51852.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Microvascular Endothelial Cell Growth Medium-2 BulletKit®, alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 902,00 902.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Ústav zoológie SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntetické fragmenty DNA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oligonukleotidy a sekvenovanie Ústav zoológie SAV 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
primery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 470,58 470.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky, ELISA sety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntéza primerov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 3 640,00 3640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 885,00 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pipety Gilson Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 93,00 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovaskulárne endotelové bunky a kultivačné médium, ktoré obsahuje špecifické komponenty vhodné na kultiváciu takýchto buniek. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 738,00 1738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntéza primerov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na reverznú hybridizáciu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntéza primerov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 2 975,00 2975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
18. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 79,80 79.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 420,00 5420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PEG a sarcosyl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129,48 129.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 333,00 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivácia buniek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 409,00 409.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 333,00 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztok na odmaskovanie antigénov , (Antigen unmasking solution) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenovanie transkriptómov Ústav zoológie SAV 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Primery na diagnostiku KIT1-KIT21 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Orbitálna miešačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 723,00 723.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy a Super Hot Master Mix Ústav zoológie SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 446,06 446.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
1117 Primery na diagnostiku BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza EliZyme HS Robust, 1000 units Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 222,00 1222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
agaróza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
L-Glutamín Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 9,00 9.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116,00 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KRAS mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27,00 27.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Laboratórne PCR plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 815,00 815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, chemikálie, enzýmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 167,61 1167.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Ústav zoológie SAV 499,00 499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka anti-sheep IgA (HRP) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179,00 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 658,00 1658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium, sekvenčná analýza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228,00 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Eligene HBV RT Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 687,80 687.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syntéza oligonukleotidov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 3 270,00 3270.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SuperHot Master Mix (Bioron) Ústav zoológie SAV 602,00 602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 937,39 1937.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR skúmavky, PCR stripy, kryoskúmavky, mikrotitračné platničky a kultivačné a transportné fľaše, fľaše na kultivačné médiá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 400,00 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SuperHot Master Mix (Bioron) Ústav zoológie SAV 1 805,00 1805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy a sekvenovanie Ústav zoológie SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Ústav zoológie SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné prostredia a analytické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 668,00 2668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Ústav zoológie SAV 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syntéza oligonukleotidov a sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA oligonukleotidy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 299,40 299.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenovanie DNA Ústav zoológie SAV 358,00 358.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Sekvenovanie transkriptómov Ústav zoológie SAV 4 600,00 4600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235,00 1235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 68,00 68.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špičky pre viskózne kvapaliny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 203,14 1203.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA oligo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 012,00 1012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy na qRT-PCR analýzu expresie génov v prasacích IPEC -1 bunkách Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 255,00 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primery pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 116,00 116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228,00 228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špičky s filtrom k mikropipetám Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 898,00 898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
FBS a L-15 médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,50 290.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy a primery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 462,20 1462.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 218,09 218.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Primery pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 265,00 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špecifické oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 89,00 89.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+42165427597


ktrade@ktrade.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 405 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radovan Klučarik
Adresa:
Iľjušinova 8 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alžbeta Bajiová
Adresa:
Smolenická 5 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2018
Záznam do:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Krivjanský
Adresa:
Smolenická 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Marec 2017
Záznam do:
2. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Krivjanský
Adresa:
Smolenická 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alžbeta Bajiová
Adresa:
Smolenická 3134/5 Bratislava 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 85202
Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.02.2018 do: 19.04.2021

StiahniZáznam platný od: 29.03.2017 do: 2.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×