Dodávateľ

G Trade s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BioVendor Slovakia s. r. o.

IČO: 46265082

Adresa: Kopčianska 80, Bratislava-Petržalka

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3538

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2020

Záznam platný do: 25. Jún 2023

Posledná zmena: 23. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 32 965,00 EUR 2 2
2016 108 428,91 EUR 37 37
2017 191 516,02 EUR 29 29
2018 1 021 784,83 EUR 56 60
2019 421 189,64 EUR 55 59
2020 214 715,37 EUR 30 32
2021 75 001,01 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 32 965,00 EUR 2 2
2016 108 428,91 EUR 37 37
2017 191 516,02 EUR 29 29
2018 936 185,83 EUR 54 57
2019 477 870,64 EUR 56 59
2020 243 633,37 EUR 31 35
2021 75 001,01 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 4 281,82 4281.82 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 37 21 623,23 21623.23 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 74 966,00 74966.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 679 857,51 679857.51 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 24 357 540,46 357540.46 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 179,66 179.66 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 1 740,00 1740.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 45 432,72 45432.72 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 91,36 91.36 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 145 069,00 145069.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 518,00 518.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 40 149 360,12 149360.12 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 28 200,00 28200.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 67 680,78 67680.78 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 50 698,50 50698.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 250,00 250.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 15 433 458,98 433458.98 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 582,00 582.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 38,32 38.32 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 140,00 140.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 2 098,99 2098.99 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 1 695,83 1695.83 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 97,50 97.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 99507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezplatná výpožička močového analyzátora pre OKM a dodávka reagencií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 000,00 32000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 103640.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
CHLORIDY V POTE - POTNÝ TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cirkulujúce imunokomplexy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 400,00 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika plazmatických proteínov s aplikáciou na vyhodnocovacie zariadenie „i-ChromαTM“, vrátane jeho bezplatného zapožičania. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifúga Univerzitná nemocnica Martin 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikropipeta s nadstavcom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 395,88 395.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na vyšetrenie alergie in vitro založenej na princípe aktivácie bazofilov v plnej krvi vybranými alergénmi. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 748,00 2748.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilné sérologické pipety 10ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 78,00 78.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Arachidonic acid 2x1 ml Helena Biosciences Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α (2ks) ELISA kity na Thromboxane B2 (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ADMA ELISA 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine (ELISA kit), SOD ASSAY kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modified lactobacillus agar - živné médium Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105,12 105.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompetitívna ELISA súprava na detekciu protilátok voči vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV – Tick-borne encefalitis virus) v sére rôznych živočíchov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 845,00 845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asymetrický dimetylarginín ADMA ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnný autokláv na tekuté médiá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kónické centrifugačné tuby (skúmavka) s kónickým dnom a skrutkovacím uzáverom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbička pre vizualizáciu nukleových kyselín Ústav zoológie SAV 46,00 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity – TNF alpha, IL-10 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Human FGF-21 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky, mirkoskúmavky, petriho misky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 382,00 382.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Steroids hormones Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476,00 476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
STAPHYTEST S.aureus latexový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127,00 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - 12-kanálová pipeta, opierka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 246,60 1246.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID 2x1 ml Helena Biosciences, TRIS - BUFFERED SALINE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 314,00 314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 400,00 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stir Bars for Helena PACKS-4 Aggregometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie fibulínu-1 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 700,00 20700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 42 688,30 42688.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inhibítory apoptotických bielkovín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 695,30 10695.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 S / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 980,00 2980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Leptospira interrogans spp Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 463,00 463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 104,00 4104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39,00 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 44,00 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 111,16 4111.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 509,59 3509.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 54 700,00 54700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie na pre-izoláciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109,00 109.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 509,59 3509.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 201,78 3201.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 567,00 7567.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čepelky do mikrotómu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
farbička pre elektroforézu SimplySafe Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 268,18 42268.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetové špičky 1000µl (tisíc mikrolitrové), kompatibilné s Biohit (prípadne Smart, NichipetEx) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórny materiál zo skla - sklo podložné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 129,60 129.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklíčka pod mikroskop Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 17 010,00 17010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Irisin ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180,00 1180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 6 403,03 6403.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 695,30 10695.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - mikroskúmavka, prúžok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 215,60 215.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 640,00 4640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 2 713,51 2713.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 219,00 4219.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 6 350,72 6350.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické váhy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 036,50 2036.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompetitívna ELISA, kliešťová encefalitída Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 423,00 423.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na miRNA kvantifikáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 989,50 989.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 265,99 7265.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada aplikačných masiek a závažie na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčná serológiu Národný ústav reumatických chorôb 134 599,51 134599.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA test pre sHLA-G Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 582,00 3582.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostat Bio TDB-100 Dry Block Thermostat Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 455,98 5455.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 221,35 1221.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 4 158,66 4158.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 3 534,77 3534.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 375,13 4375.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 830,00 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 783,62 7783.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroforetický kit na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 050,00 82050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Histogel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146,00 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 710,00 2710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trepačka Vortex V-1 Plus alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 192,00 192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety na výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 638,00 1638.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie- automatická pipeta Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49,19 49.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre elektroforetický analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre ELISA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rat-MID a RatLaps kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 616,00 2616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 507,00 507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre ELISA analýzu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie/reagencie a spotrebný materiál, drobná prístrojová technika, laboratórne náradie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 947,42 3947.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit ELISA RUO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – dehydrované živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 014,00 1014.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 470,00 14470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 200,00 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 516,00 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky (analyzátor moču chemicky a analyzátor močového sedimentu) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 74 966,00 74966.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika autoimunitných a infekčných ochorení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 15 676,72 15676.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459,25 11459.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 259,00 259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 287,00 287.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 515,00 1515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická ELISA súprava Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 569,00 569.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 617,00 617.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 280,00 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inzulínový ELISA kit pre kone Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 869,00 869.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická ELISA súprava na stanovenie 3-methylhistidínu (3-MH) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 627,00 627.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 8 640,00 8640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 504,00 504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny homogenizátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 080,00 3080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240,00 2240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 480,00 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240,00 2240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne štandardy a laboratórne pomôcky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 256,95 9256.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu Národný ústav reumatických chorôb 109 992,03 109992.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 480,00 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 700,00 14700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 500,00 14500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 198,50 7198.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na detekciu alergén špecifických IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 280,00 7280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 237,75 7237.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy - PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 109 400,00 109400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 189,00 4189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 496,00 496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 288,60 6288.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchly profesionálny drogový test zo slín. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 413,00 5413.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - Chemikálie, spotrebný materiál a drobná laboratórna technika na predmet biochémia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 152,68 152.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - spotrebný materiál a drobná prístrojová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 172,73 7172.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity pre elektroforetický analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 1 480,00 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky a aglutinačné sérum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 765,00 765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál a drobná laboratórna technika na predmet biochémia a fyziológia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 218,08 218.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELISA súprava na stanovenie 3-methylhistidínu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 627,00 627.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na stanovenie deoxynivalenolu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 462,00 462.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 880,00 9880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 680,00 15680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 122,00 1122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459,25 11459.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240,00 2240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 517,00 517.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická ELISA súprava na stanovenie alpha-1 kyslého glykoproteínu u ošípaných Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 805,00 805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pôda pre mikrobiológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 72,60 72.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 616,50 616.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna trepačka typu Vortex Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 456,00 456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248,00 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 400,00 12400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 8 660,00 8660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 251,50 251.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horúcovzdušný sterilizátor 230L Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - reagencie, spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu, drobná prístrojová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 405,58 20405.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 680,00 5680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034,00 1034.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - spotrebný materiál, kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 593,17 2593.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 730,00 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 500,00 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu Národný ústav reumatických chorôb 119 294,33 119294.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 704,00 704.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 603,00 3603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 118,00 2118.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 880,00 9880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459,25 11459.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Elisa kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 230,00 13230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 700,00 14700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie-Diagnostické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 527,98 2527.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 517,00 517.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC mikroplatničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 775,50 775.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 4 320,00 4320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 320,00 2320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál rôzny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 058,72 8058.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analyzátor na elektroforézu a imunofixáciu proteínov v sére, v moči a izoelektrickú fokusáciu proteínov v mozgovomiechovom moku Fakultná nemocnica Trenčín 28 205,00 28205.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 300 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Němec
Adresa:
U Golfu Praha 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Viktor Růžička
Adresa:
Vrbová 3 Olomouc 78335
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Záznam do:
28. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o.
Adresa:
Jakubovo námestie 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.01.2020 do: 23.11.2021

StiahniZáznam platný od: 3.07.2018 do: 28.01.2020

StiahniZáznam platný od: 28.11.2017 do: 3.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup izolačných a diagnostických kitov 5 600,00 EUR Tovary 24. Jún 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave G Trade s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×