Dodávateľ

Scintila, s.r.o.

Jihlava
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Scintila, s.r.o.

IČO: 25557858

Adresa: Úvoz 173/18, Jihlava

Registračné číslo: 2018/5-PO-E8050

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2018

Záznam platný do: 15. Máj 2021

Posledná zmena: 16. Máj 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 034,00 EUR 3 3
2017 25 577,96 EUR 19 19
2018 24 518,00 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 034,00 EUR 3 3
2017 25 577,96 EUR 19 19
2018 24 518,00 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 435,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 404,96 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 8 149,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 41 924,00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 1 555,00 EUR
Ústav zoológie SAV 4 1 382,00 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 1 280,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
EasySep Human Monocytes Isolation Kit Neurobiologický ústav SAV 740,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre a plastové obaly na filtre pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rosettesp Human CD45 Depletion Coctail Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 372,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup filtrov pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1 287,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
FGF-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 029,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
TUNEL systém pre detekciu apoptózy buniek v tkanive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 670,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 336,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity pre experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA súpravy pre stanovenie cytokínov v potkaních vzorkách Neurobiologický ústav SAV 1 077,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000) 206145 resp. ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 903,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 060,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 495,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
testovacie súpravy, ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
human hsCRP ELISA kit, human IL-23 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na vyšetrenie markerov oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
sP - selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 494,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na diferenciáciu iPSc buniek do neurálnych prekurzorov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 496,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human HMGB1 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie súpravy pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - separačné skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 528,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit for TREM-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sady chemikálií (kity), na xeno-free kultiváciu indukovaných pluripotentných kmeňových buniek a ich diferenciáciu do ektodermu, endodermu a mezodermu v 2D kultúre, pasážovanie iPSc buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 069,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie kity pre výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 825,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human CX3CL1/Fractalkine Quantikine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL 400 Ústav zoológie SAV 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa kity na výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
OxiSelect™Protein carbonyl Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1 408,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MUDr. Michaela Klabusayová
Adresa:
Pavlovská 29 Brno 62300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Martin Klabusay
Adresa:
Pavlovská 29 Brno 62300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivana Rejthárková
Adresa:
Na kopci 1 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaromír Rejthárek
Adresa:
Na kopci 1 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×